Ruim 9 procent meer verkeersboetes in eerste tertiair 2023

vrijdag 23 juni 2023

Het aantal geconstateerde verkeersovertredingen is in het eerste tertiair van 2023 met 9,1 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In totaal zijn er ruim 2,6 miljoen overtredingen geconstateerd, tegenover 2,4 miljoen in 2022. Het gaat hierbij om overtredingen zoals overschrijden van de maximumsnelheid, foutparkeren, niet-handsfree telefoongebruik, geen helm dragen en fietsen zonder deugdelijke verlichting. 

 

Er zijn iets (0,8%) meer snelheidsovertredingen geconstateerd, onder andere door de inzet van extra (mobiele) flitspalen. De mobiele controles constateerden 3,5% meer snelheidsovertredingen, daar staat tegenover dat bij trajectcontroles juist iets minder overtredingen te zien waren (-1%). 

Het aantal staandehoudingen steeg juist flink, met ruim 58%, van 146 duizend naar 232 duizend. Dit komt onder andere door keuzes van het lokaal gezag en de politie over de inzet van de capaciteit.

Helmplicht en fietsverlichting

Sinds begin dit jaar geldt de algemene helmplicht voor snorfietsers. Ruim vierduizend bestuurders van een snorfiets kregen een bekeuring voor het niet dragen van een helm, en ruim 27 duizend bromfietsers kregen hiervoor een boete. 

Het aantal boetes voor fietsen zonder verlichting is opvallend gestegen, van 10.609 naar 20.656, bijna een verdubbeling. 

Nog een opvallende stijger is het aantal bekeuringen voor negeren van een geslotenverklaring, vooral in steden. Dat komt volgens de politie doordat er steeds vaker op zo'n verbod gehandhaafd wordt met camera's voorzien van automatische kentekenherkenning. Het aantal bekeuringen in de categorie 'negeren geslotenverklaring' steeg van bijna 11 duizend naar ruim 41 duizend. Dit betrof zowel automobilisten als (brom- en snor)fietsers. 

Buitenlandse verkeersovertreders

In de eerste 4 maanden van 2022 zijn ook meer verkeersovertredingen geconstateerd op buitenlandse kentekens. Het aantal verkeersboetes op grond van de Wahv dat naar een buitenlandse verkeersovertreder is verstuurd, steeg van 227.642 in het eerste tertiaal 2022 naar 255.379 dit jaar.

Bron

Het viermaandelijks overzicht van de verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), ofwel Wet Mulder, wordt samengesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM).

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief