Tariefstijgingen ov in 2024 definitief van de baan

maandag 20 november 2023

Afgelopen vrijdag 17 november maakte staatssecretaris Heijnen officieel bekend dat 300 miljoen euro beschikbaar komt om prijsstijgingen in het ov te voorkomen en het aanbod van regionaal ov te verbeteren. Voor 2024 wordt daarnaast 120 miljoen euro beschikbaar om prijsstijgingen bij NS te compenseren.

Afgelopen september nam de Tweede Kamer hiertoe moties aan, waaraan het kabinet nu dus gehoor geeft. Daarnaast wordt uiterlijk 1 december duidelijk in hoeverre ov-vervoerders worden gekort op het studentenreisproduct, dat zij momenteel ontvangen vanuit het ministerie van onderwijs (OCW)

Sinds 2020 hield het kabinet het ov-aanbod met in totaal 3,4 miljard euro op peil via de beschikbaarheidsvergoeding (TBOV) en in 2023 met maximaal 150 miljoen euro via de transitievergoeding (TVOV), bovenop de reguliere subsidies vanuit het Rijk. Het kabinet heeft de ov-sector steeds gevraagd een nieuw evenwicht te zoeken tussen kosten en opbrengsten en daarbij in te zetten op creatieve oplossingen.

Nu de reizigersaantallen nog altijd achterlopen op de prognoses en we ook te maken hebben met inflatie en een krappe arbeidsmarkt, heeft het kabinet besloten om de tariefstijgingen in het regionale ov in 2024 af te wenden en in 2025 weer de reguliere indexatie van de tarieven te laten plaatsvinden. Ook worden de prijsstijgingen bij NS in 2024 voorkomen. Ook deze indexatie zal in 2025 weer op reguliere wijze plaatsvinden.

De voorgenomen prijsstijging van het studentenreisproduct als gevolg van een herijkingsonderzoek bij het ministerie van onderwijs (OCW) krijgt ook aandacht. OCW betaalt nu een vergoeding aan vervoerders voor studentenvervoer. Met definitieve besluitvorming wordt echter gewacht totdat de OCW-begroting 2024 in de Tweede Kamer is behandeld. Uiterlijk 1 december wordt duidelijk of ov-bedrijven nog gekort worden en zo ja, hoeveel.

OCW moet op 1 december het bedrag voor de prestatiebeurs voor de reisvoorziening vaststellen en het kabinet heeft besloten om de

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief