Uit de oude doos: 1966

dinsdag 2 mei 2023

Vakblad Verkeerskunde kent een rijke geschiedenis - en een uitputtend archief. Dat niet alleen, in 2024 bestaat Verkeerskunde 75 jaar. Daarom nu alvast, af en toe, een blik in het verleden. Deze keer: 1966.

In 1966 heet het vakblad nog geen 'Verkeerskunde', maar 'Verkeerstechniek', maandblad voor verkeerskunde en recreatievoorzieningen. Op de cover van nummer 8/1966 aandacht voor het 'veel jarenplan' van Rijkswaterstaat om maar liefst 100 parkeerplaatsen langs snelwegen aan te leggen. De eerste drie parkeerplaatsen zijn dan gerealiseerd. Leuk om te weten: in 2023 zijn het er geen 100, maar 288.

Het voorwoord van editie 8/1966, geschreven door redacteur R. Maas,  biedt een opvallende inkijk in de toekomst:

'De gebeurtenissen van de afgelopen junimaand in Amsterdam waren mede aanleiding voor de voorzitten van de ANWB om in zijn jaarrede zijn bezorgdheid uit te spreken over de vrijetijdsbesteding. Hij noemde dit voor de toekomste een probleem dat wellicht een van de moeiliste om op te lossen zal zijn, vooreat voor wat betreft bewoners van de grote steden. In het Nederland dat in 20 jaar veranderde van een vooral agrarisch land in een gebied dat zich kenmerkt door industrialisatie en urbanisiatie, zien we in een niet zo ver verschiet een twintig miljoen in zekere zin welvarende mensen met wekelijks drie of vier vrije dagen, van wie echter, als we niet oppassen, het welzijn in gevaar zal komen.'

Waar in juni 1966 rellen ontstonden vanwege kortingen op 'vakantiebonnen' van werknemers die niet aangeslotne waren bij een érkende vakbond, staken in mei 2023 medewerkers van distrtibutiecentra, vooral voor het behoud van hun welvaart. De inschatting van 20 miljoen inwoners was wellicht wat voorbarig, maar de teller tikt nu toch al bijna de 18 miljoen aan. 

Dat inwoneraantal en de verwachte bevolkingsgroei heeft nog geen rampzalige gevolgen gehad voor het behoud van welvaart, maar levert wel vraagstukken op: voor de gemiddelde starter op de woningmarkt is een beetje leuke koopwoning hooguit een dagdroom, en al die mensen willen en moeten ook van A naar B reizen om deel te kunnen nemen aan de samenleving. 

Sommige dingen veranderen sowieso nooit: 'Amsterdam 

 

Cover Verkeerstechniek 8/1966. Foto: Verkeerskunde / Acquire

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden