21.000 eenzijdige voetgangersongevallen in 2019

donderdag 8 oktober 2020

In 2019 werden er ruim 24.000 voetgangers behandeld op de SEH. Het grootste deel (21.200) is slachtoffer van eenzijdige voetgangersongevallen. Dit en meer stelt VeiligheidNL uit een analyse, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), naar ongevallen met voetgangers die in 2019 op de Spoedeisende Hulp (SEH) van 14 Nederlandse ziekenhuizen terecht zijn gekomen. Jacinta Peerlkamp van VeiligheidNL lichtte deze cijfers op 8 oktober toe op het Nationaal Voetgangerscongres.

In 2019 werden er ruim 24.000 voetgangers behandeld op de SEH. Dit is naar schatting drie procent van het totaal aantal SEH-bezoeken na een verkeersongeval. Het grootste deel (21.200) is slachtoffer van een eenzijdige voetgangersongevallen, waarbij struikelen (42%) het meeste voorkwam. Dit aantal is de afgelopen jaren overigens gedaald met 20% (2011-2019). Het aantal verkeersongevallen met voetgangers bedraagt naar schatting 3.200, waarbij een botsing met een personenauto (51%) het meeste voorkwam. Dit aantal is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven.

Risicogroepen

Het verschil tussen de eenzijdige voetgangersongevallen en de verkeersongevallen met voetgangers, is dat de eenzijdige ongevallen relatief meer ouderen zijn met een gemiddelde leeftijd van 56 jaar. De slachtoffers zijn relatief vaker vrouwen dan mannen. Dit tegenover de gemiddelde leeftijd van 42 jaar bij verkeersongevallen met voetgangers. Hier zijn relatief meer kinderen en jongvolwassenen slachtoffer.

Kosten

Eenzijdige voetgangersongevallen leiden zowel tot hogere directe medische kosten als tot hogere verzuimkosten dan verkeersongevallen met voetgangers. De kosten van verkeersongevallen met voetgangers waarvoor een SEH-behandeling nodig was, worden voor 2019 ruwweg geschat op 10-18 miljoen directe medische kosten en 7-13 miljoen verzuimkosten (samen 17-30 miljoen). Verkeersongevallen als totaal leidden in 2019 tot 420 miljoen directe medische kosten en 410 miljoen verzuimkosten. Voor de eenzijdige voetgangersongevallen is de schatting 90 miljoen directe medische kosten en 37 miljoen verzuimkosten (samen 130 miljoen). Zowel voor de directe medische kosten als de verzuimkosten geldt dat de gemiddelde kosten globaal toenemen met het toenemen van de leeftijd.

Het letsel

Bij de SEH-bezoeken na een eenzijdig voetgangersongeval had het slachtoffer in de helft van de gevallen een fractuur. Bij de verkeersongevallen met een voetganger was dat minder, namelijk ruim een derde. In beide groepen had ongeveer één op de vijf slachtoffers letsel aan het hoofd of de hals. Een aanname was d0at verkeersongevallen met voetgangers (vaak een botsing) relatief vaker tot ernstig letsel leiden dan eenzijdige voetgangersongevallen. De analysecijfers laten zien dat dit niet het geval is. Het aandeel slachtoffers met ernstig letsel onder slachtoffers van een eenzijdig voetgangersongeval was enkele procenten groter dan onder slachtoffers die als voetgangers gewond raakten in het verkeer. Dit is een gevolg van het grotere aandeel ouderen (met ernstig letsel) onder de slachtoffers van een eenzijdig voetgangersongeval. Het ministerie van IenW wil lopen stimuleren en streeft ernaar om kwetsbare groepen zo lang mogelijk op een veilige manier aan het verkeer deel te laten nemen, zoals beschreven in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV).

Het rapport is hier te downloaden.

 

 Infographic

 

Geplaatst door

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden