Willen we wel geïnformeerd worden?

woensdag 17 januari 2024

Wij mensen zijn graag onder de mensen. Velen zeggen niet van drukte te houden, maar toch blijven we elkaar opzoeken. We willen niet te veel èn niet te weinig drukte. We bezoeken festivals met duizenden mensen èn willen de enige op de snelweg zijn. Wat zegt dit over de reis- en evenementinformatie die we willen ontvangen? Hebben we daar wel een eenduidige mening over of wisselt dit per persoon en evenement? Om een antwoord te vinden op deze vragen is door Sweco onderzoek gedaan naar de informatievoorkeuren van verschillende typen bezoekers van massa-evenementen.

Dit artikel komt uit Verkeerskunde 5/2023. Heeft u al een abonnement?


Tegenwoordig bezit vrijwel iedereen een mobiele telefoon. Sweco maakte hier gebruik van en ontwikkelde samen met consortiumpartners Scenwise, Kinisis, TomTom, PTV Group, Vinotion, and Livecrowd, een tool, genaamd CROMAS, Crowd Management System. Historische en real-time data worden geïmplementeerd in een interactief dashboard, waarop vervolgens de huidige en toekomstige situatie van een locatie te zien zijn. Zodra het model aangeeft dat het ergens te druk is of dreigt te gaan worden, worden er maatregelen genomen door mensen via hun telefoon informatieberichten te sturen, of door instructies te sturen naar verkeersregelaars. Hiermee tracht het model de keuzes van de bezoekers te beïnvloeden. Omdat verschillende mensen verschillende informatiebehoeftes hebben, is het van belang dat de informatie aansluit bij de voorkeuren van de mensen die de berichten ontvangen.

Drie evenementen

Om dit te onderzoeken zijn er bezoekersprofielen geïdentificeerd aan de hand van het latente klasse model (LCCA), waarin bezoekers probabilistisch worden toegewezen aan een cluster op basis van niet-geobserveerde variabelen. Vervolgens is er aan de hand van stellingen onderzocht of hun gedragsintenties daadwerkelijk overeenkwamen met hun aangegeven voorkeuren. De data zijn vergaard aan de hand van een enquête (N=378). Hierna zijn de data gereduceerd aan de hand van een factoranalyse, waarmee wordt onderzocht of er een achterliggende connectie is tussen variabelen. Voor dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen drie verschillende evenementen in Amsterdam (muziekfestival (M), licht festival (L), en een voetbalwedstrijd (F).

Resultaten

De algemene resultaten laten zien dat er veel overlap is tussen de verschillende evenementen. Wanneer het voorbereidingsmoment wordt vergeleken met het gewenste communicatiemoment wordt duidelijk dat mensen voor alle drie de evenementen graag informatie ontvangen voordat ze hun reis voorbereiden, bij voorkeur enkele dagen voordat het evenement plaatsvindt (maximaal een week van tevoren). Omdat bezoekers onderweg of op locatie minder geneigd zijn om informatie op te zoeken, is het voor de organisatie van belang om zoveel mogelijk informatie te communiceren voordat het evenement van start gaat, inclusief informatie over de terugreis. Daarnaast is het van belang dat iedereen deze informatie ontvangt, aangezien uit dit onderzoek is gebleken dat vrijwel niemand de gehele voorbereiding aan zijn of haar reisgezelschap overlaat. Omdat de verzamelde data veel meer mogelijkheden voor beïnvloeding vóór vertrek laten zien, is er in de rest van het onderzoek gefocust op ‘voor vertrek’-data.

Wijzigingen en hinder

Wat het bericht zelf betreft, blijkt dat men het meest geïnteresseerd is in informatie over wijzigingen in het evenementenschema, routeadvies en recente verkeershinder. De kanalen die hiervoor, voor vertrek, het meest worden geraadpleegd zijn de website, e-mails van de organisatie en navigatiesystemen. Sociale media bleken niet erg populaire informatiebronnen.

Factoranalyse

Na de evaluatie van de algemene resultaten is er drie keer een factoranalyse uitgevoerd om het aantal variabelen terug te brengen. De resultaten zijn als input gebruikt voor de LCCA. De LCCA resulteerde in drie clusters met elk hun eigen informatievoorkeuren en persoonlijke eigenschappen. De profielen, vergeleken met de gemiddelde persoon, zijn te zien in de figuur. Deze clusters laten duidelijk zien dat iedereen op zijn eigen manier reist en daar ook verschillende informatie voor nodig heeft.

Free spiriters

De free spiriters (49% van de deelnemers) hebben een minder uitgesproken voorkeur voor een vervoermiddel dan de overige clusters, maar reizen liever met het openbaar vervoer (64%) of de fiets (20%), en meestal niet met de auto (7%). Ze zijn relatief bekend met Amsterdam, vaak man (62%), en zijn hoogopgeleid (56% hbo, wo-master of hoger). Zij willen graag tussen 1 en 3 dagen van tevoren per e-mail informatieberichten ontvangen over recente verkeersstoringen, wijzigingen in het evenementenschema en/of route-advies.

Non-Amsterdamse students

De non-Amsterdamse students (35% van de deelnemers) kennen Amsterdam niet en zijn nog erg jong (bijna de helft van de groep is tussen de 15 en 25 jaar oud). Ze zijn daardoor vaak nog niet klaar met school en zijn dus lager opgeleid. Ze snakken naar informatie en zijn niet erg kritisch op de inhoud en communicatiekanalen. Het liefst ontvangen zij berichten met routeadviezen 3 tot 7 dagen van tevoren per e-mail. Dit cluster is het meest beïnvloedbare cluster.

Private car lovers

De private car lovers (16% van de deelnemers) zijn vooral mannen (61%) die regelmatig in Amsterdam komen en ze zijn gewoontedieren. Ze bezitten vrijwel allemaal een auto (95%) en rijden daar, vergeleken met de andere clusters, het liefst mee naar de evenementen (64% tegenover 7% en 11%). Omdat ze hun gewoonten hebben, zijn ze niet erg geïnteresseerd in informatie, met uitzondering van parkeerinformatie. Het liefst ontvangen zij deze informatie 1 tot 3 dagen van tevoren per e-mail. Dit cluster is het minst beïnvloedbare cluster.

Brein

Het onderscheid tussen deze drie clusters laat duidelijk zien dat ieders brein verschillend werkt en mensen op basis van karakter en ervaringen niet allemaal hetzelfde nodig hebben om hun reis te kunnen maken. Binnen de mobiliteit kan hier meer gebruik van worden gemaakt door doelgroepen beter te onderscheiden en te handelen naar hun behoeftes. Daarnaast wordt nu vaak geprobeerd om mensen hun reis onderweg nog te beïnvloeden. Uit dit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid mensen die je voor vertrek (met name via de mail) kan bereiken velen malen groter is, wat de kans op succes vergroot.

Deze stappen vragen niet om grote investeringen en kunnen op korte termijn geïmplementeerd worden. Natuurlijk blijven er nog altijd aspecten die om meer onderzoek vragen, zoals de gelimiteerde verschillen in gedragsintenties tussen de clusters en de precieze inhoud en opmaak van het bericht. Maar met dit onderzoek heeft Sweco een eerste stap gezet om de informatievoorkeuren van verschillende reizigers te onderzoeken. Wij hopen dat verder onderzoek naar dit onderwerp het effect van informatieberichten op crowd management zal verbeteren.

Meer lezen

Lees hier het hele onderzoeksrapport (TU Delft)


 

 

 

 

 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief