Gebundelde website Zuid-Holland Bereikbaar voor extra krachtige communicatie

maandag 15 januari 2024

Om de mobiliteit in Zuid-Holland de komende jaren goed te managen en op elkaar af te stemmen, werd begin 2022 het samenwerkingsverband Zuid-Holland Bereikbaar opgericht. Een bundeling van drie gerenommeerde uitvoeringsorganisaties. Sinds kort is hun nieuwe website live, om zo op eenduidige manier te communiceren met alle doelgroepen: werkgevers, reizigers en logistieke partijen, en de regio bereikbaar te houden.

Dit artikel verscheen ook in MobiliteitsPlatform 4/2023. Blijf ook op de hoogte over projecten, producten en diensten uit de wereld van mobiliteit en houd MobiliteitsPlatform.nl in de gaten. 


De komende jaren worden in deze provincie veel bruggen, tunnels en kunstwerken vervangen. Daarnaast worden nog eens 200.000 woningen bijgebouwd en moet de provincie toch bereikbaar blijven. Een complexe opgave, waarbij de acht infrabeheerders - ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, ProRail, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeenten Rotterdam en Den Haag - moeten samenwerken.

Om die samenwerking te verbeteren, zijn per 1 januari 2022 de drie Zuid-Hollandse uitvoeringsorganisaties - de Verkeersonderneming, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en BEREIK! - opgegaan in Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB), begint communicatieadviseur Monique Monster: “Ons primaire doel is bereikbaar blijven, gekoppeld aan een duurzame mobiliteitstransitie. Hinder gaat er sowieso komen, met het grote aantal projecten dat er voor de deur staat. Door de handen ineen te slaan in één organisatie en langetermijnplanningen naast elkaar te leggen, kunnen we werkzaamheden beter op elkaar afstemmen en kiezen voor één aanpak voor de gehele regio.”

Bij één organisatie hoort ook één communicatiekanaal, gaat ze verder. “In het verleden hadden meerdere projecten eigen platforms, zoals Waystogo en Samen Bereikbaar. Maar de komende jaren werkt iedere infrabeheerder aan meerdere grote projecten. Dan is het niet handig om alleen via meerdere platforms te communiceren.”

Voor het gezamenlijke websiteproject werd Judith Vos als projectleider aangesteld. Zij voegt toe: “Op vanAnaarBeter staan wel de projecten vanuit Rijkswaterstaat, maar niet die van ProRail, de steden of de provincie. Voor de doelgroepen waar wij ons op richten - reizigers, werkgevers en logistiek partijen - is het handig als de informatie ook ergens gebundeld staat.”

Vooronderzoek

Want iedere doelgroep heeft andere belangen en wensen, weet zij. “Logistieke bedrijven zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in nieuws rond lage-emissiezones, terwijl werkgevers content over mobiliteitsregelingen voor werknemers willen lezen. Maar de gemeenschappelijke deler is dat iedereen van A naar B moet komen.”

Via de website wil Zuid-Holland Bereikbaar de doelgroepen daarom van specifieke en relevante informatie voorzien. Monster: “Via onderzoek en bijeenkomsten hebben we de doelgroepen gevraagd waar zij behoefte aan hebben. Een deel gaf aan het liefste actief benaderd te worden. Daarom zijn we naast de website nu bijvoorbeeld ook overgestapt op maandelijkse gebiedsnieuwsbrieven met content die specifiek op bepaalde sectoren of gebieden is gericht. Websitebezoekers kunnen op de website ook themagericht nieuws lezen.”

Doelgroepen bereiken

Na zes maanden aan voorbereidingen is de nieuwe site sinds september live. De lancering verliep stilletjes, omdat het systeem nog wordt getest op kinderziektes en er meer relevante content wordt geladen. Vos: “We willen de gebruikers zoveel mogelijk ontzorgen. Dan is het cruciaal dat de website en alle informatie daarop, volledig klopt.” Begin 2024 wordt de site groter gelanceerd. Ook de huidige projectwebsites van Zuid-Holland Bereikbaar linken vanaf dan door naar zuidhollandbereikbaar.nl. En alle socialmediakanalen staan klaar.

Bang dat ze de doelgroepen niet weten te bereiken, zijn ze niet, gaat Monster verder: “Door de bezoekers van de oude projectsites door te verwijzen naar deze nieuwe, hebben we al een behoorlijke achterban te pakken. Het is wat dat betreft ons ‘geluk’ dat de opgaven en het besef daarvan, hier enorm zijn. Dat vrijwel alle bruggen en tunnels er de komende jaren op enig moment uitgaan, geeft urgentie. Door alle communicatie efficiënter te laten verlopen, denk ik dat we erg veel bereiken. We hebben geen harde cijfers over hoeveel bezoekers of clicks we willen genereren, zolang de drie doelgroepen ons maar weten te vinden.”

Content aanleveren

Op de nieuwe website leveren alle acht infrabeheerders zelf content aan. Monster: “Samenwerking gaat om draagkracht, dus willen we alle partners blijven betrekken, zodat ze de toegevoegde waarde blijven zien. Dan helpt het als iedereen zijn eigen projecten kan laden.” De tool Omleidingennet maakt die samenwerking mogelijk, legt Vos uit: “Onze partners hebben elk toegang tot Omleidingennet. Dat hebben we met onze webbouwer gekoppeld aan de bestaande data in het meldingssysteem Melvin. Daar voegen we relevante communicatie aan toe; zoals een toelichting, omleidingskaartjes en foto’s.

Het communicatieteam van ZHB doet de eindredactie en heeft de ambitie om elk project te voorzien van tips of inspiratie. Vos: “We kunnen bijvoorbeeld wijzen op specifieke acties voor werkgevers, zoals probeerpools en logistieke informatie, of alternatieve reismethodes stimuleren, zoals carpoolen en het ov. We stimuleren ‘anders reizen’ waar mogelijk.”

Ander reisgedrag afdwingen

Daarvoor is actief stimuleren overigens niet altijd nodig, vult Monster aan. “We weten dat effectieve communicatiecampagnes ook een behoorlijk effect hebben. Veel mensen pakken op basis van die boodschappen hun fiets uit de schuur of stappen in het ov, zonder mee te doen aan een actie of regeling vanuit dat project. Met de hoeveelheid projecten die er op Zuid-Holland afkomen, verwachten we dat ook daar een percentage autoverkeer zal ‘verdwijnen’ dankzij communicatie. Als je communiceert dat het wegverkeer shit wordt, zoals rond de afsluiting van de Maastunnel, gaat een percentage van de mensen vanzelf het reisgedrag veranderen.”

 

 

 

 

 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief