Aanleg warmteleiding Rotterdamse haven - Den Haag van start

dinsdag 9 november 2021

Het definitieve investeringsbesluit voor de aanleg van een warmteleiding van de Rotterdamse Haven naar Den Haag is genomen. Eerste afnemer is Eneco, het bedrijf gaat warmte afnemen uit het transportnet om die vervolgens te leveren aan woningen in Den Haag. De leiding transporteert restwarmte uit havenbedrijven naar maximaal 120.000 woningen. De leiding moet een CO2-besparing van ongeveer 0,18 megaton per jaar opleveren. De aanleg van het WarmtelinQ-project door Gasunie zal naar verwachting in 2025 afgerond zijn.

Dilan Yeşilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat:  "Dit ingewikkelde project kent een lange voorgeschiedenis met veel voorbereidingswerk en samenwerkingspartners. Dat we nu overgaan van bedenken naar doen is echt een mijlpaal. Met deze warmteleiding kunnen op termijn maximaal 120.000 woningen worden voorzien van restwarme die anders ongebruikt zou blijven. Daarmee maken we in één klap een grote en toekomstbestendige verduurzamingsslag in de regio Zuid-Holland."

Open transportleiding

Het project wordt een open transportleiding voor meerdere afnemers. Eneco is daarvan dus de eerste. Het warmtetransportnet biedt capaciteit om op termijn meer woningen, bedrijven en glastuinbouw van warmte te voorzien. De restwarmte is afkomstig van Rotterdamse havenbedrijven, het gaat dan om warmte die anders ongebruikt zou worden afgevoerd. Het transportnet is ook geschikt voor het transporteren van warmte uit andere hernieuwbare bronnen. 

Verlengd tracé naar Leiden

Gasunie onderzoekt samen met de provincie Zuid-Holland en het ministerie van EZK of een aftakking van het tracé van Rijswijk naar Leiden mogelijk is. Daarmee zouden onder meer de warmtenetten in de regio Leiden, en daarmee 50.000 woningen van duurzame warmte kunnen worden voorzien. Daarnaast zijn door Gasunie de mogelijkheden voor verdere uitrol verkend in een integraal ontwerp waarmee het aantal woningen dat verduurzaamd kan worden substantieel toe kan nemen.

 

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden