Afspraken voor duurzamere binnen- en zeevaart

woensdag 12 juni 2019
timer 3 min

De Rijksoverheid, provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen werken samen aan verduurzaming van de scheepvaart. De partijen hebben vandaag met minister Cora Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een Green Deal gesloten acties om de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht en de CO2-uitstoot door de binnenvaart en zeevaart terug te dringen.

Binnenvaart

Onderdeel van de afspraken is een duurzaamheidslabel voor binnenvaartschepen. Schippers kunnen daarmee in de toekomst bijvoorbeeld korting krijgen op de havengelden en het label gebruiken voor de financiering voor hun schip. De Minister stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor de binnenvaartsector om innovaties te stimuleren.

Zeevaart

De partijen hebben ook afspraken gemaakt voor de verduurzaming van de zeevaart. Ze willen vaart maken voor de komst van emissieloze schepen. De sector spant zich ook in voor de komst van een schip met zero emissie aandrijving in 2030. De Rijksrederij wil daar als launching customer een belangrijke rol in spelen. Voor onderzoek naar nieuwe technieken voor verduurzaming van de zeevaart trekt de minister 5 miljoen euro uit.
 
In de Green Deal, waarbij ook de ministeries van Economische Zaken en Defensie zijn betrokken, hebben de partijen doestellingen opgenomen voor de zee- en binnenvaart. De binnenvaart moet in 2030 minimaal 40 procent minder CO2 uitstoten en in 2050 nagenoeg klimaatneutraal zijn. De partijen willen in 2050 dat de zeevaart 70 procent minder uitstoot. Mondiaal is de doelstelling 50 procent. 
 
Minister Van Nieuwenhuizen: “Deze Green Deal is de opmaat naar een systeemsprong waarbij schepen in de toekomst niets meer uitstoten en de scheepvaart volledig energieneutraal is. Heel mooi dat we als Nederland bij deze verandering voorop lopen en volop inzetten op groene innovaties. We zijn het als varende natie ook aan onze stand verplicht. Het is goed voor de concurrentiekracht van de sector en daarmee voor ons land.”
 
Het pakket aan maatregelen vraagt zowel om acties van de overheid, de maritieme sector als van andere betrokken partijen zoals de havens en vervoerders. Het gaat om uiteenlopende afspraken voor brandstofbesparing, biobrandstoffen en bijvoorbeeld om systeeminnovaties voor het bundelen van ladingen en kortere wachttijden bij sluizen.


De overheid maakt zich in internationaal verband hard voor een Europees verduurzamingsfonds voor de binnenvaart en voor een mondiale brandstofheffing voor de zeevaart. In overleg met de banken wordt gekeken naar nieuwe financieringsmodellen voor verduurzaming van de sector. Met kennisinstellingen wordt meer onderzoek in gang gezet voor elektrisch aangedreven motoren.
Het Rijk en de sector zullen samen de verdere uitwerking en de voortgang van de afspraken uit de Green Deal bewaken. Hiervoor wordt een taskforce opgericht waarin alle deelnemende partijen worden vertegenwoordigd.
 
Reacties sector
Voorzitter van Stichting Nederland Maritiem Land - Rob Verkerk: “Blij met deze maritieme Green Deal die ambitie en commitment toont van alle betrokken partijen. Goed om te zien hoe de Rijksrederij haar rol als launching customer oppakt."
 
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)-directeur Annet Koster: “De Nederlandse rederswillen samen met de maritieme sector een ‘groene’ boterham verdienen en de Green Deal is een van de handvatten om dat te kunnen realiseren, waarbij economie en ecologie hand in hand gaan.”


“Het is geweldig dat we een ambitieus pakket aan maatregelen vanuit de sector en vanuit de overheid hebben kunnen afspreken. Zo komt de verduurzaming van de sector echt in een stroomversnelling.”, aldus Roel de Graaf, directeur Netherlands Maritime Technology.

Geplaatst door

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden