ANWB-leden: ‘Communiceer, kijk naar de toekomst en voorkom te veel hinder’

donderdag 11 juni 2020

ANWB-leden vinden dat te veel verkeershinder voorkomen moet worden tijdens het vervangen van kunstwerken. Daarnaast moeten nieuwe bouwwerken rekening houden met de diversiteit aan weggebruikers in deze tijd. Ook een goede communicatie is essentieel. 

Met het ANWB-ledenpanel van ‘Denk mee met de ANWB’ zijn we in gesprek gegaan over het vervangen van infrastructurele bouwwerken. De meeste van deze bouwwerken die gebouwd zijn rond de jaren 50-70, zijn inmiddels aan vervanging toe. Een enorme klus, zeker ook vanwege het toenemende verkeersaanbod de afgelopen decennia.  

Goede communicatie

Tijdens het vervangen van een infrastructureel bouwwerk is goede communicatie van groot belang. Overheden, van Rijkswaterstaat tot gemeenten doen er goed aan om voor, tijdens en na het project te blijven communiceren met de omwonenden en met andere gemeenten om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast willen leden goed geïnformeerd worden over de verschillende omleidingsroutes en hoe lang deze er zullen zijn. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de verschillende verkeersdeelnemers; ook fietsers en voetgangers dient een goede alternatieve route te worden aangeboden. ANWB-leden zien het liefst de vervangingswerkzaamheden ’s nachts, buiten de spits of in vakanties plaatsvinden waarbij de verkeersdrukte lager is.  

Citaat: “In mijn gemeente wordt momenteel een grote brug gerenoveerd. Een aantal jaren geleden is een tweede brug in de stad geplaatst. Mede dankzij deze brug én uitgebreide mediacampagnes, over spitsmijden, inclusief beloningen, heb ik van de renovatie zelden hinder ervaren. De gemeente heeft ons altijd goed op de hoogte gehouden. ” 

Citaat: “In mijn directe omgeving zijn veel kunstwerken die in aanmerking komen voor renovatie of vervanging. Maar er wordt ook al heel veel gedaan. Wat wel opvalt is het gebrek aan goede communicatie. Zowel over de aan te pakken kunstwerken als tijdens de realisatie ervan. Onduidelijke omleidingen en onduidelijke verkeersaanwijzingen, zoals: te laat, te vroeg of niet toepasselijk.” 

Meer aandacht voor meerdere soorten weggebruikers

Naast het gegeven dat de aanleg van nieuwe bouwwerken veilig moet zijn en niet te veel verkeershinder mag veroorzaken, vinden de ANWB-leden dat de toekomstige infrastructurele bouwwerken ook rekening moeten houden met de diversiteit van weggebruikers vandaag de dag. Het verkeersaanbod is anders dan 50 jaar geleden. Leden zijn van mening dat de nieuwe bouwwerken met name aandacht moeten hebben voor ov, fietsers en voetgangers. Ook een verbreding van de wegen en een betere aansluiting met andere verkeersstromen is van belang om de verkeersdoorstroming te bevorderen op en rondom de bouwwerken.  

Citaat: “In mijn regio zijn veel bruggen, viaducten en sluizen, die veel verkeer te verwerken hebben. Als er toch onderhoud wordt uitgevoerd, moet er mijns inziens veel aandacht zijn voor bredere wegen en aansluitende bruggen om het verkeersaanbod nu en in de toekomst beter te kunnen verwerken.” 

Citaat: “Een van mijn ergernissen in het verkeer, hoewel het langzaam maar zeker verandert, is dat de fietser nog steeds het ondergeschoven kindje is. Als er in de komende periode allerlei kunstwerken vernieuwd moeten worden, is het van groot belang in de planningsfase al een opvatting over fietsbeleid te ontwikkelen. Brede fietspaden, ook over viaducten waar nu nog geen fietsers over kunnen, scheiden van gewoon fietsverkeer en gemotoriseerde en snelle tweewielers, voorkomen van 'auto te gast'-fietswegen die doodlopen op een viaduct of tunnel, waar de auto weer voorrang moet hebben.” 

Toekomstbestendig en duurzaam

ANWB-leden vinden het belangrijk dat nieuwe infrastructurele bouwwerken duurzaam en toekomstbestendig zijn, zowel in materiaalkeuze als in productieproces, waarbij gestreefd moet worden naar een optimaal evenwicht tussen economie, natuur en mens. Ook moet het nieuwe bouwwerk passend zijn in de natuur en omgeving van het gebied.  

Citaat: “Bij de renovatie van kunstwerken zou men kunnen proberen het mes minimaal aan twee kanten te laten snijden. Dus niet alleen denken aan een toekomstbestendige capaciteit voor het snelverkeer, maar ook voldoende ruimte bieden aan biodiversiteit (ruimte voor natuur), meedenken en vooruitdenken over de ruimte voor ov (lightrailstroken) en optimale kansen voor zonnepanelen en windturbines bij (klaverblad)lussen en snelwegafslagen.” 

Citaat: “Bepaal per bouwwerk wat de beste vervangingsoptie is, er rekening mee houdend of iets binnen een woongebied ligt of er ver vandaan. Laat het zoveel mogelijk opgaan in de omgeving.” 

Laura Nugteren, Blauw research, namens ‘Denk mee met de ANWB’

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Een beetje aandacht voor fietsers mag, maar aangezien motoren en automobilisten wegenbelasting betalen, mogen zij wel de meeste voorrechten daardoor verwachten!

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.