ANWB-leden denken mee over adaptief beleid

dinsdag 17 december 2019
timer 3 min
De visie van ANWB-leden op het betrekken van gebruikers bij het bepalen van mobiliteitsbeleid. ANWB heeft meer dan 4,5 miljoen leden. In gesprek gaan met leden is voor de ANWB als ledenorganisatie van groot belang. Al enige jaren betrekt zij haar leden bij vraagstukken over onder andere mobiliteitsbeleid. Deze inbreng draagt bij aan de beslissingen die ANWB uiteindelijk neemt. Dit is in de vorming van mobiliteitsbeleid echter eerder de uitzondering dan de regel op dit moment.

We hebben ANWB-leden gevraagd wat voor hen de toegevoegde waarde is om mee te denken over mobiliteitsbeleid en welke verwachting zij hebben hoe gebruikers in de toekomst betrokken zullen worden bij de bepaling van overheidsbeleid. 

 

Inzicht geven in het perspectief van de gebruiker  
ANWB-leden delen graag hun persoonlijke mening, voornamelijk om zo het standpunt van de gebruiker goed te vertegenwoordigen. Men hoopt dat het uiten van je mening, van invloed kan zijn op de uiteindelijke besluitvorming. Naast het uiten van de eigen mening heeft men ook interesse in de opinie van anderen en krijgt men hierdoor andere gezichtspunten. Ook denkt men graag mee over onderwerpen die het algemeen belang raken, om zodoende een steentje bij te kunnen dragen aan de maatschappij.  

 

Citaat: “Ik vind het van belang om input te geven aan het denkproces, zodat beleidsmakers een zo goed mogelijk beeld hebben van hetgeen er speelt bij de uiteindelijke belanghebbenden.” 

 

Citaat: “Door ‘mee te denken met de ANWB’ krijg je reacties van mensen uit de praktijk. Zelf heb ik het gevoel dat ik door mee te doen ‘iets doe’ voor de maatschappij.” 

 

Toekomst van het bepalen van overheidsbeleid 
ANWB-leden zouden graag willen zien dat in de toekomst gebruikers meer betrokken worden bij de bepaling van het mobiliteitsbeleid. Of dit ook daadwerkelijk in de toekomst gaat gebeuren, daar is men verdeeld over. Enerzijds  verwacht men dat dit in de toekomst meer nodig zal zijn om zo meer draagkracht bij de bevolking te bewerkstelligen. Daarnaast verwacht men dat beleidsvoerders meer en meer zullen inzien dat burgerparticipatie essentieel zal worden bij het uitzetten van overheidsbeleid.  

Anderzijds is men van mening dat de manieren waarop het toekomstige beleid bepaald wordt hetzelfde blijft, of zelfs zal verslechteren. De gedachte heerst dat de politiek en beleidsvoerders hun eigen agenda en belangen hebben en ze uiteindelijk toch de keuzes maken die hen het beste uitkomen. Deze leden hebben het gevoel niet gehoord of erkend te worden door de overheid. Als het gaat om betrekkingsmogelijkheden in de toekomst denkt men vooral aan het inzetten van bijvoorbeeld ‘meer persoonlijke ontmoetingsmomenten’ tussen de overheid en de burger en (burger)panels. Deze panels bestaan uit mensen die regelmatig hun mening delen in onder andere  (online) onderzoeken. Daarnaast verwacht men dat big data meer gebruikt zal worden om gedragsanalyses te maken van gebruikers om zo voorspellingen te doen.  

 

Citaat: “In 2025 zal de mening van burgers steeds belangrijker zijn. Het is een uitstekend middel om draagkracht bij de bevolking te krijgen.” 

 

Citaat: “Ik verwacht niet dat er in 2025 meer wordt geluisterd naar gebruikers. De politiek wil zichzelf blijven profileren.” 

 

Citaat: “In 2025 zal het mobiliteitsbeleid nog steeds een belangenafweging zijn. Overheidsfinanciën, infrastructuur en kosten daarvan en gedrag van gebruikers. Voor dat laatste zullen behalve (digitale) enquêtes ook big data worden gebruikt om analyses te maken. Als men wil weten hoe gedrag te beïnvloeden is, kan naast de enquêtes ook worden gewerkt met pilots die door gebruikers worden uitgevoerd.” 

 

 
Auteur: Laura Nugteren

Laura Nugteren, Blauw Research, namens ‘Denk mee met de ANWB’

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden