Barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten
dinsdag 27 maart 2018
timer 4 min

Hoewel er de afgelopen jaren vele ITS-diensten zijn ontwikkeld en pilots zijn uitgevoerd, blijft een grootschalige marktintroductie van deze diensten vaak achterwege. Binnen het Europese onderzoeksproject NEWBITS heeft CE Delft samen met internationale partners onderzocht wat de belangrijkste barrières zijn voor een marktintroductie van ITS-diensten.

Daarbij is specifiek aandacht besteed aan de vraag of deze barrières verschillen tussen marktsegmenten. Meer kennis van de barrières voor de marktintroductie van ITS diensten kan bijdragen aan de ontwikkeling van robuustere business modellen en effectievere beleidsmaatregelen.

Stakeholdersenquête

Voor het onderzoek naar de barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten is allereerst een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd, waarbij in totaal veertien mogelijke barrières zijn geïdentificeerd. Deze barrières zijn vervolgens in een online enquête voorgelegd aan spelers op de mondiale ITS-markt, met de vraag om aan te geven wat de vijf belangrijkste barrières zijn voor de introductie van innovatieve diensten op verschillende segmenten van de ITS-markt (zie tabel 1). In totaal is de enquête ingevuld door 54 respondenten, waarvan er 52 procent werkzaam waren in de R&D (inclusief universiteiten en adviesbureaus), 22 procent in de IT-industrie, 13 procent bij overheidsorganisaties en 13 procent bij overige organisaties.

Tabel 1 – Overzicht segmenten ITS markt

Marktsegment

Omschrijving

Voorbeelden

Advanced Traveller Information System (ATIS)

ITS-diensten die reizigers realtime reis- en verkeersinformatie bieden.

 • Realtime navigatie systemen
 • Parkeerhulpsystemen

Advanced Traffic Management System (ATMS)

ITS-diensten gericht op het managen/regelen van het verkeer.

 • Slimme verkeerslichten
 • Parkeermanagementsystemen

Advanced Transportation Pricing System (ATPS)

ITS-diensten die beprijzing van verkeer mogelijk maken.

 • Elektronische tolsystemen

Advanced Public Transportation System (APTS)

ITS-diensten die bijdragen aan een efficiënter openbaar vervoer.

 • Multimodale routeplanners
 • Geoptimaliseerde vloot management systemen

Cooperative Vehicle System (CVS)

ITS-diensten waarbij er direct contact plaatsvindt tussen voertuigen of tussen voertuigen en de infrastructuur.

 • Groen licht snelheidsadvies
 • Platooning systemen

Resultaten

Een overzicht van de resultaten per marktsegment zijn weergegeven figuur 1. In deze figuur is het deel van de stakeholders dat een bepaalde barrière tot de meest relevante barrières op een specifiek marktsegment rekent weergegeven. Daarnaast geeft het zwarte blokje de gemiddelde score van de barrière op alle marktsegmenten tezamen weer.

 Figuur 1 – Relevantie van de barrières per marktsegment

Ons onderzoek toont duidelijk aan dat er belangrijke verschillen zijn tussen marktsegmenten met betrekking tot de barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten. Zo blijkt het gebrek van politieke aandacht een belangrijke barrière voor het ATMS en ATPS marktsegment, terwijl deze barrière voor het ATIS en CVS marktsegment veel minder vaak wordt genoemd door de respondenten.

Het gebrek aan aantrekkelijke businessmodellen is daarentegen een zeer belangrijke barrière voor het ATIS en CVS marktsegment, terwijl deze barrière minder relevant is voor het ATMS en ATPS marktsegment.

Opvallend is ook dat het draagvlak bij de gebruikers voor ITS diensten op veel marktsegmenten niet als een probleem wordt gezien, behalve op de markt voor Advanced Transportation Pricing Systems (ATPS), waar schendingen van de privacy van reizigers worden gevreesd. Vanwege dezelfde reden wordt waarschijnlijk ook het gebrek aan een goed juridisch raamwerk genoemd als barrière voor ITS-diensten op dit marktsegment. Deze barrière scoort ook bovengemiddeld hoog voor het CVS marktsegment, wat te verklaren valt door het zeer innovatieve karakter van de diensten op deze markt.

Conclusies

Het gebrek aan aantrekkelijke businessmodellen, politieke aandacht, samenwerking tussen stakeholders en interoperabiliteit tussen ITS-diensten vormen over het algemeen de belangrijkste barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten. Er bestaan echter grote verschillen tussen marktsegmenten. Voor de ontwikkeling van robuuste businessmodellen en effectieve beleidsinstrumenten is het belangrijk dat deze verschillen in acht worden genomen, zodat recht kan worden gedaan aan de specifieke kenmerken en vereisten van de verschillende marktsegmenten.

De volledige rapportage kan gevonden worden via de volgende link: http://newbits-project.eu/publications/deliverables/

 
Auteur: Arno Schroten, CE Delft

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden