Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw

donderdag 28 februari 2019
timer 4 min
Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht en middelen. Het verkeersplatform van de Belgische gemeente Lebbeke heeft een nieuwe techniek ontwikkeld om de kwaliteit van voetpaden in kaart te brengen. De voetpaden in de 174 straten van de gemeente zijn door middel van deze nieuwe techniek in kaart gebracht.

Het verkeersprobleem in de gemeente Lebbeke is kaart gebracht door middel van een ruim opgezette enquête onder haar burgers. Een slechte kwaliteit en afwezigheid van de voetpaden kwam als grootste verkeersprobleem naar voren. Ook in veel andere gemeenten speelt ditzelfde probleem.   

 

Het doel van de inventarisatie van de voetpaden is het creëren van inclusieve mobiliteit voor voetgangers. Iedere mobiele voetganger moet immers op een comfortabele en veilige manier gebruik kunnen maken van de voetpaden. Tevens is dit een bruikbare tool voor het beleid om enerzijds het probleem te kennen en anderzijds prioriteiten voor beleid en investeringen vast te leggen. 

 

Parameters 

Een inventarisatie en kwaliteitsbeschrijving van voetpaden is niet eerder in Vlaanderen uitgevoerd. Om een inventarisatie te maken van de 174 straten in de gemeente is gebruik gemaakt van negen parameters: de aanwezigheid, breedte, vrije hoogte, deels parkeren, soort verharding, ouderdom, zichtbare toestand, drempelloos karakter en knelpunten van voetpaden. Deze parameters geven ondersteuning aan de inventarisatie van de minimale kwaliteitseisen.  

Op basis van de negen parameters is een score voor de voetpaden in de straten bepaald. 

 

Scores  

Uit de inventarisatie is gebleken dat een op de drie straten in gemeenten niet beschikken over een voetpad. Hier moeten voetgangers gebruik maken van de rijweg. Van de straten die wel beschikken over een voetpad scoort meer dan veertig procent net boven de helft van de totaalscore van maximaal tien punten die werden toegekend aan de negen parameters.  

Veel van deze straten hebben over het algemeen meerdere knelpunten, waar bij de aanleg weinig aandacht aan wordt besteed. Deze knelpunten maken dat de kwaliteit van de voetpaden verminderd en in sommige gevallen ook de begaanbaarheid minder is.  

 

Voetgangersbeleid  

In een advies geven de onderzoekers aan dat weinig onderzoek gedaan is naar de voetganger en voetgangersvoorzieningen. Wat maakt dat er weinig data beschikbaar is en belangrijke ingrepen voor voetgangers pas plaatsvinden op het moment dat de straat wordt vernieuwd. De waarde van de voetganger in het verkeer wordt dan ook onderschat. In het beleid moet de voetganger voorrang krijgen op het andere verkeer, aldus de onderzoekers.  

 

De onderzoekers stellen dat bij de aanleg of verbetering van nieuwe voetpaden ervoor gezorgd moet worden dat er geen nieuwe knelpunten ontstaan, kruisingen drempelloos doorlopen, van juiste verlichting gebruik wordt gemaakt en dat bij werkzaamheden door nutsbedrijven ingrepen op de juiste manier worden uitgevoerd. Bij de planning van wegen en voetpaden is het van belang dat ook de bevolking vanaf het begin betrokken wordt en er een onderhoudsplan is dat gebreken tijdig opmerkt en wegneemt.  

 

Op www.verkeerskunde.nl/VK72019voetgangers vindt u deze tekst met een link naar het onderzoeksartikel.   

 

https://cvs-congres.nl/e2/site/cvs/custom/site/upload/file/cvs_2018/id_138_johan_de_mol_geen_andere_keuze_dan_lopen.pdf 

 

 
Auteur: Johan De Mol, Dominique Gillis (Universiteit Gent), Willy Price (coördinator vzw Verkeersplatforms)

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden