BEUC, ‘lobbyisten voor het goede’

dinsdag 4 juni 2024

Monique Goyens is directeur van BEUC, de overkoepelende organisatie van Europese consumentenorganisaties, zoals de Consumentenbond. “Dankzij onze leden hebben we veel legitimiteit in de Europese Commissie verworven.”

“Mijn baan is om voor onze partners een lobby te voeren binnen de EU; we zijn eigenlijk ‘lobbyisten voor het goede’”, zegt Goyens. “We hebben bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld bij de privacywetgeving GDPR, bij regels rondom hernieuwbare energie, maar ook in de wetgeving rond het uniformiseren van laadpalen en betaalmogelijkheden bij die laadpalen.”

Trein

“Wat nog mist zijn goede alternatieven voor vliegverkeer. De trein moet een veel aantrekkelijker en praktischer alternatief worden voor het vliegtuig, maar als je nu internationaal met de trein wilt is dat nog een hoop gedoe. De trein als alternatief moet zich ook niet beperken tot de nachttrein.”

Koers

Een duidelijke koers is belangrijk, stelt Goyens. “Het is belangrijk om schoon transport te omarmen, maar daarbij moeten we mensen - burgers - wel voorzien van betaalbare en duurzame opties. Als het beleid zwalkt, durven mensen de overstap niet te nemen. Dat zien we nu bijvoorbeeld in Duitsland gebeuren waar de subsidies op elektrische voertuigen worden stopgezet.”

Zo’n koers geldt niet alleen voor transport. “We hebben mensen aangemoedigd om zonnepanelen te nemen, en met succes. Daarna blijkt het beleid te veranderen, maar mensen zitten wel vast aan de zonnepanelen op hun dak. Dat wekt weinig vertrouwen bij de burger.”

Verwar groen niet met digitaal

“Ik zie dat we in onze ambities vaak inzetten op een ‘twin transition’, naar groen én digitaal. Dat kan natuurlijk, maar het gaat voorbij aan de essentie: groen is van vitaal belang. Digitaal niet. We moeten leren om binnen de grenzen van onze planeet te leven. Het denken moet omslaan: ‘groen en duurzaam’ zijn nog vaak instrumenten om een bepaald doel te halen, zoals economische groei – maar een groene, duurzame wereld moet het doel op zich zijn.”

Goyens maakt zich wel zorgen om de politieke tendens in Europa. “We willen dat onze democratie overeind blijft. Dan is het belangrijk dat politieke partijen, ook in Europa, niet wegkomen met bullshit.”

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief