Centrale rol hubs in Gelderse bereikbaarheidsvisie

donderdag 30 april 2020

De Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de visie voor een bereikbaar Gelderland vastgesteld. Centraal in deze visie staat de ontwikkeling van hubs. De route naar een bereikbaar Gelderland, aan de hand van vijf bouwstenen, ligt nu ter besluitvorming bij Provinciale Staten.

Op een hub stapt de reiziger soepel over op andere manieren van reizen en kan bijvoorbeeld zijn fiets of auto opladen, tijdelijk werken en boodschappen laten bezorgen. Met deze route geven GS ook aan welke afwegingen zij willen maken tussen investeren in infrastructuur en slim gebruiken van het bestaande netwerk. Want de middelen zijn beperkt. Deze route en afwegingen leggen zij ter besluitvorming voor aan
Provinciale Staten.

Bouwstenen voor bereikbaarheid

Christianne van der Wal, gedeputeerde Mobiliteit, geeft aan werk te willen maken van een bereikbaar Gelderland aan de hand van vijf bouwstenen: “Daarbij kijken we naar beschikbare reismogelijkheden en wegen vervolgens af welke investeringen nodig zijn om Gelderland in de toekomst bereikbaar te houden. Als gevolg van Covid-19 kijken we nu nadrukkelijk naar het versnellen van investeringen. “

De eerste bouwsteen is het realiseren van bijzondere hubs op de juiste locaties. Aan stadsranden en bijvoorbeeld in steden verbinden zij verschillende vormen van mobiliteit. Daar maken hubs de overstap mogelijk naar fietsen op korte afstanden (bouwsteen 2). Tegelijkertijd vormen hubs ook de overstap naar het reizen op langere afstanden (bouwsteen 3). Die langere reizen wil GS verbeteren (optimaliseren) in de vorm van hoogwaardig OV. Speciale aandacht is er voor het versterken van het goederenvervoer (bouwsteen 4), juist gezien de ligging van Gelderland op de internationale corridors. Het bevorderen van verkeersveiligheid is bouwsteen 5.   

Jan van der Meer, gedeputeerde Openbaar Vervoer: “In binnenstedelijke gebieden maken veel mensen gebruik van het Openbaar Vervoer. Daar werken we aan een kwaliteitssprong. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van metrobussen. Die maken het mogelijk dat veel reizigers snel en soepel reizen met de bus, zodat zij zonder veel tussenstops op de plaats van bestemming komen. Maar ook achterlandverbindingen vragen aandacht.”

Afwegen van investeringen

Met de 5 bouwstenen schetst GS een toekomstbeeld voor een bereikbaar Gelderland. En met het afweegkader bepaalt zij vervolgens in welke activiteiten en projecten te investeren. Dat betekent het afwegen of die activiteit of dat project past binnen de bouwstenen en bij de gewenste rol van de provincie.

 Als voorbeeld schetst GS een globaal beeld van de verdeling van beschikbare middelen in deze coalitieperiode over de bouwstenen en daarbij passende projecten om in te investeren. Van der Wal:” Dit overzicht laat zien dat scherpe keuzes nodig zijn. Want met bijvoorbeeld 90 miljoen voor de bouwsteen lange afstanden kunnen we helaas niet alle wensen voor het verbeteren van de weg- en spoorinfrastructuur realiseren. In de begroting van 2021 komen we met een voorstel welke programma’s we in ‘21 oppakken en welke projecten we dus gaan uitvoeren. Maar eerst is het aan PS om over deze bouwstenen en afwegingen te besluiten”. 

provinciehuis Gelderland

Geplaatst door

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden