Coöperatieve ITS op drempel van implementatie
vrijdag 21 oktober 2016
timer 4 min
Het Europese C-ITS Platform rondde in januari haar eerste fase af van een verkenning naar de implementatie van coöperatieve ITS. Een overzicht van de belangrijkste conclusies.

Coöperatieve Intelligente Transport Systemen, C-ITS, kunnen een substantiële bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid en doorstroming, tegen relatief bescheiden kosten. De industrie heeft aangekondigd in 2019 klaar te zijn voor grootschalige Europese implementatie van de technologie die voertuigen, infrastructuur, wegkantsystemen en andere weggebruikers met elkaar laat communiceren.

Omdat de kosten in het begin hoger zijn dan de opbrengsten is het alleen de vraag waar precies te beginnen. Om hier een visie op te formuleren riep de Europese Unie in 2014 het ‘Platform for the Deployment of Cooperative Intelligent Transport Systems in the European Union (C-ITS)’ in het leven. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van betrokken publieke en private partijen bij de implementatie van coöperatieve ITS. In januari rondde C-ITS haar eerste fase af en onlangs verscheen het rapport met beleidsaanbevelingen en voorgestelde actiepunten voor de betrokken actoren.

Technisch raamwerk

Een van de algemene aanbevelingen is een algemeen technisch raamwerk voor coöperatieve ITS in Europa. Onderdeel hiervan is een gestandaardiseerd model voor de waarborging van het veilig functioneren van de systemen. Daarnaast is het van belang om voldoende capaciteit op radiofrequenties te garanderen voor alle communicatie die gaat plaatsvinden. Om diverse soorten diensten mogelijk te maken zullen meerdere communicatietechnologieën elkaar moeten aanvullen, zoals voor de korte en voor lange afstand.

Voor de toegang tot voertuigdata is een aantal richtinggevende principes geformuleerd. Het gebruik van voertuigdata door ITS-toepassingen mag bijvoorbeeld nooit het veilig functioneren van dat voertuig beïnvloeden. En verschillende applicaties zouden zoveel mogelijk gebruik moeten maken van dezelfde data, om de datastromen in het voertuig zo economisch mogelijk te houden.

Wettelijke aspecten

Het rapport presenteert een lijst met diensten die op korte termijn kunnen worden uitgerold. Dit betreft vooral informatie en waarschuwingen over gevaarlijke locaties, verkeerstekens, en verkeersregelingen. Deze kunnen zonder aanpassing van de aansprakelijkheidswetgeving op de markt worden geïntroduceerd, hoewel gebruikers wel moeten worden geïnformeerd over de mogelijke beperkingen aan de informatie.

Als de tijd rijp is voor ITS met een hogere mate van connectiviteit en automatisering moet de aansprakelijkheid opnieuw onder de loep worden genomen.

C-ITS ziet het als een privacy issue dat voertuigen met coöperatieve ITS voortdurend data over hun positie en de snelheid uitzenden, omdat ze hiermee indirect de gebruiker identificeren. Het platform beveelt aan dat de voertuigeigenaar of apparaatgebruiker altijd moet kunnen beslissen om zijn data niet te delen.

Barrières voor implementatie

Een eerste barrière voor implementatie betreft de onzekere effecten op de verkeersveiligheid in gemengd verkeer van voertuigen die wel en niet met coöperatieve ITS zijn uitgerust en van de omgang van bestuurders met de technologie. Het platform doet daarom aanbevelingen voor revisie van bestaande richtlijnen en voor training en bewustwording.

De baten-kosten ratio van coöperatieve ITS kan oplopen tot 3:1. Maar daarvoor moet wel een groot deel van de voertuigen met deze systemen zijn uitgerust. Omdat er veel moet worden geïnvesteerd in voertuigen en infrastructuur zijn er in het begin vrijwel alleen maar kosten, terwijl de baten pas later worden verwacht. Publieke investeringen blijven daarom voorlopig nodig en een snelle groei van het aantal gebruikers is essentieel om zo snel mogelijk van de voordelen te kunnen profiteren. Ook het bundelen van services kan hieraan bijdragen.

Internationale samenwerking 

Tenslotte zou Europa, om het implementatieproces van coöperatieve ITS te versnellen, moeten profiteren van de kennis die andere landen hier al mee hebben opgedaan. Dat heeft in het verleden ook goed gewerkt.

Tweede fase

Inmiddels is het platform gestart met fase 2. Behalve aan de zaken die in fase 1 nog onvoldoende waren uitgewerkt, wordt hierin aandacht besteed aan de transitie van coöperatieve systemen naar geautomatiseerd rijden. Ook is er een nieuwe werkgroep gestart die specifiek kijkt naar de toepassingen van C-ITS in stedelijke omgevingen. 

klik hier voor het eindrapport fase 1 Platform for the Deployment of C-ITS in the European Union

 
Auteur: Leonie Walta

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden