CPB en PBL: Brede aanpak nodig voor mobiliteitsvraagstukken

dinsdag 30 juni 2020

Het CPB en het PBL publiceren samen de studie 'Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020'. Volgens de beide bureaus moet het mobiliteitsbeleid zich richten op stedelijke bereikbaarheid, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, de klimaatopgave en het reduceren van drukte tijdens de spits. Hiervoor zijn politieke keuzes noodzakelijk. 

Het onderzoeksrapport stelt dat een slimme spitsheffing effectief kan zijn in het bestrijden van spitsdrukte. Een algemene kilometerheffing heeft grotere nadelen en is duurder. In het openbaar vervoer kan spitsdrukte bestreden worden door een een aanpassing van de OV-studentenkaart, bij voorkeur in combinatie met enige aanpassing van onderwijstijden. 

Stedelijke bereikbaarheid

Stedelijke bereikbaarheid kan worden verbeterd door betere verbindingen en een betere benutting van bestaande infrastructuur. Ook investeringen in de fiets worden als kansrijk gezien. Om de veiligheid te vergroten pleiten CPB en PBL voor een verplichte fietshelm voor kinderen tot 12 jaar en berijders van e-bikes. 

Klimaatopgave

Elektrisch vervoer kan een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatopgave. Fiscale stimulering kan, maar kent wel grote kosten voor de overheid.Voor de samenleving als geheel zijn de meerkosten van elektrisch rijden beperkt. Omdat elektrische auto’s relatief goedkoop zijn in gebruik, kunnen op termijn extra congestieproblemen optreden. Voor de luchtvaart zijn geen kant-en-klare oplossingen beschikbaar, de overstap op duurzame energiebronnen is lastig en de (internationale) concurrentie is groot. Toch zijn maatregelen zoals het beprijzen van emissies denkbaar. Investeren in hogesnelheidsspoorlijnen als alternatief is kostbaar en heeft alleen positieve klimaateffecten als de vrijgekomen capaciteit niet met extra vluchten wordt opgevuld.

 
Om uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden tegen te gaan is handhaving en nieuwe technologie het meest kansrijk. Zo kan bij dieselmotoren door correct gebruik van de schone technologie die voor nieuwe motoren verplicht is, de uitstoot van stikstof voor 80 procent en de uitstoot van fijnstof vrijwel volledig worden weggenomen. 

Kansrijk beleid

Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020 is de opvolger van de in 2016 verschenen publicatie, en onderdeel van de nieuwe reeks Kansrijk Beleid 2020 die het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceren als voorbereiding op de landelijke verkiezingen volgend jaar. Per beleidsterrein worden de effecten van vele mogelijke en voorgestelde maatregelen op een grondige manier in kaart gebracht. 

Lees hier de hele publicatie.


 

Geplaatst door

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden