CROW herziet publicatie veilig werken aan autosnelwegen

vrijdag 14 juli 2017
timer 2 min

Mensen laten werken aan de weg is alleen verantwoord als dat op een veilige wijze gebeurt. Recent heeft CROW de publicatie ‘Maatregelen op autosnelwegen’ herzien. Deze bevat een informatie en adviezen rond voorbereiding, uitvoering en beëindiging van wegafzettingen bij wegwerkzaamheden op autosnelwegen. En heeft als doel om het aantal verkeersongelukken bij wegwerkzaamheden te reduceren en tegelijkertijd de doorstroming zoveel mogelijk te handhaven.

De nieuwe publicatie vervangt de editie uit 2013 en bevat aanwijzingen voor de organisatie en de uitvoering van met name diverse soorten wegafzettingen op autosnelwegen. Bij het samenstellen van deze publicatie is gestreefd naar een breed draagvlak onder alle belanghebbenden en naar acceptabele en specifieke eisen.

Nieuwe verkeersmaatregelen zijn benoemd en ingepast, niet-actuele maatregelen zijn verwijderd. Beschrijvingen en eisen zijn zo eenvoudig mogelijk weergegeven en het aantal uitzonderingen is tot het minimum beperkt. Daarbij is uitgegaan van reeds aanwezige geaccepteerde en uitgewerkte kennis. De samenhang met andere richtlijnen is versterkt, door afstemming en verwijzingen. Discrepanties met de overige richtlijnen voor Werk in Uitvoering zijn zoveel mogelijk opgeheven. De nieuwe richtlijn is per 1 september 2017 van kracht.

De online uitgave van CROW-publicatie ‘Maatregelen op autosnelwegen’ is te vinden in de Online Kennismodule Werk in Uitvoering. Ook de Online Tool is herzien. Handboek wegafzettingen 96a is medio juli leverbaar, maar al wel te bestellen. Dit handboek bevat concrete maatregelfiguren voor situaties bij werk in uitvoering op niet-autosnelwegen.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.