Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag

donderdag 22 december 2016
timer 3 min

Datastromen exploderen. We weten steeds meer van elkaar. De kunst is om al die data op een goede manier te vertalen naar slim beleid en duurzame en (kosten)effectieve oplossingen. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit. Een van de domeinen waar CGI, met circa 65.000 medewerkers een van de grotere mondiale ICT en consultancy bedrijven, een steeds belangrijke rol vervuld. 

Laurens Lapré werkt binnen CGI aan thema’s als smart mobility, ITS, vraagbeïnvloeding en gedragsverandering, gamification, big data en mobility analytics, informatie-deling en ketenknooppunten. “We ontwikkelen diensten rond mobiliteit op basis van data”, vat hij kort samen. “Met een gewenste gedragsverandering als einddoel. Zo stimuleren we samen met de gemeente Rotterdam om chauffeurs in deze regio hun rijstijl aan te passen en ze zo uiteindelijk zuiniger en met minder emissie te laten rijden. En we leveren met onze data een bijdrage aan het fietsstimuleringsbeleid van Utrecht en spitsmijden project van Maastricht.”

Samenwerken

In de consortia om dit soort projecten te realiseren, is steeds vaker ook een rol weg gelegd voor niet-verkeerskundigen. “Bij het fietsstimuleringsproject in Utrecht waren naast verkeerskundigen ook een verkeerspsycholoog, marketing specialist, App-ontwikkelaar en CGI als data-analist betrokken”, licht Lapré toe. Dergelijke samenwerkingen worden niet vanzelf succesvol. Lapré is in dat kader enthousiast over de rol die het Ministerie hierin speelt: “Het Ministerie IenM speelt via haar Talking Traffic programma <redactie: Talking Traffic is een samenwerking tussen markt en overheid om de reiziger voor en tijdens de reis beter te informeren.> al langere tijd een stimulerende rol in stijl, cofinanciering en risicodekking. Ook stimuleert ze steeds actiever lagere overheden om de ontwikkelde diensten daadwerkelijk aan te schaffen. Innovaties komen zo aantoonbaar sneller tot wasdom.”

Brandstofbesparing als katalysator van innovatie

Lapré: “De bereidheid om voor mobiliteitsdata en -diensten te betalen is beperkt.” De kunst is om het juiste kanaal te vinden. Bijvoorbeeld door aan te haken bij bestaande platforms en app’s. En door de diensten op een aansprekende manier te verpakken. “Een app bedoeld om brandstof te besparen, wordt pas écht een succes als je het integreert in een concept waarmee je een betere chauffeur kunt worden. Chauffeurs zijn erg trots op hun vak en willen dat ook graag demonstreren. Op dit moment kunnen wij met onze BestDriver-app al 3 tot 5% brandstofbesparing realiseren. Dit  geld kan dan worden aangewend om innovaties op het gebied van verkeer en vervoer te bekostigen.”, aldus Lapré. Je moet dus in veel gevallen creatief op zoek naar andere financieringsbronnen én besparingsmogelijkheden. Lapré: “Een ander voorbeeld. Uit een recente CGI-analyse bleek dat het slimmer kiezen van vergaderlocaties meer dan 20% besparing op de transportkosten opleverde.”

Proeftuin NL

Nederland loopt met haar specifieke geografische kenmerken en bevolkingsdichtheid vaak als eerste tegen problemen aan. Daardoor hebben we alles in huis om als R&D-land te fungeren, zo merkt ook Lapré binnen zijn organisatie: “We worden regelmatig door een van onze 65.000 buitenlandse CGI-collega’s benaderd om mee te denken bij mobiliteitsvraagstukken die ze van hun klanten, overheden of transportbedrijven, voorgelegd krijgen.” 

Nederland gidsland

Een mooi vertrekpunt voor mondiale zakelijk dienstverleners als CGI.

Voor meer informatie: cginederland.nl/movesmarter.

Lees hier de PDF-weergave.

 
Auteur: Geert Dijkstra

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.