Duidelijke keuzes én het belang van de burger

woensdag 5 juni 2024
"Ik verbind het ministerie van EZK en het ministerie van IenW met elkaar.De grootste opgave van beide is de klimaat- en energietransitie; in 2050 willen we alles klimaatneutraal hebben. We willen daarvoor maatregelen die een positief effect hebben op de bereikbaarheid verbinden met klimaatpositieve effecten”, vertelt Petrouschka Werther, directeur Duurzame Mobiliteit bij IenW.

“Niemand gaat schone voertuigen alleen voor Nederland maken. Daarvoor is de markt te klein. Daarom moeten we in Europees verband afspraken maken over het stapsgewijs schoner en veiliger maken van voertuigen, want anders komt dat niet van de grond.”, benadrukt Werther het belang van de EU voor duurzame mobiliteit. Ze ziet ook dat er in dat verband flinke stappen gezet zijn.

“Neem de normering van voertuigen en de afspraken dat alle nieuwe personenauto’s vanaf 2035 emissievrij moeten zijn. Daar zitten nog stapsgewijze afspraken tussen, wat heel bepalend is voor het aanbod aan voertuigen. Fabrikanten krijgen boetes als ze niet voldoen aan die normering, en er komt een vergelijkbare afspraak aan voor vrachtauto’s. Ook een enorme goede stap in de goede richting is de Europese afspraak voor tank- en laadinfrastructuur in Europa. Als er geen laadpalen beschikbaar zijn is dat op vakantie al heel lastig, maar bijvoorbeeld voor elektrisch vrachtverkeer geldt, dat het alleen van de grond komt met goede laadinfrastructuur.” Daarnaast zijn er ook afspraken voor verduurzaming gemaakt voor de binnenvaartsector en voor de Europese luchtvaart.

Dagkoers

Op de dag van ons gesprek meldt de ANWB dat de interesse voor elektrische voertuigen onder particulieren afneemt. “Dat zijn dagkoersen”, reageert Werther. “Mensen zullen vanzelf merken dat EV’s de overhand krijgen, maar momenteel liggen de prijzen nog relatief hoog. Een elektrische auto is ook gewoon nog niet voor iedereen een logische keuze. Mensen die anders ook niet een nieuwe auto kopen, gaan nu ook zeker geen elektrische auto kopen.”

“In de EU zijn we heel erg gericht geweest op het aanbod”, vervolgt Werther. “Nu willen we kijken of we dat ook voor de vraag kunnen doen. Zo verkent Europa of er draagvlak is voor een voorstel om bezitters van grote wagenparken te verplichten aan emissie-eisen te voldoen.“ De besluitvorming in het Fit for 55-programma is heel efficiënt verlopen, zegt Werther. “Nu ga je richting implementatie en zie je waar we tegenaan lopen. Netcongestie is daar een mooi voorbeeld van. Daar moeten we als lidstaten goed contact over hebben, houden en realistisch zijn.”

Plan vooruit

Werther hoopt dat ook een nieuw parlement vooruit blijft kijken en denken. “Wees voorbereid op de toekomst en kies een duidelijke koers. Daar is iedereen bij gebaat, ook het bedrijfsleven. Hoe verder je vooruit plant, hoe bereidwilliger bedrijven zijn om te investeren en hoe goedkoper dat ook kan. We kunnen niet blijven profiteren van het oude verdienmodel dat we hebben uitgenut, dus maak nu duidelijke keuzes en verlies daarbij het belang van de burger niet uit het oog.”

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief