EC presenteert 'Fit for 55'-klimaatpakket

dinsdag 20 juli 2021

De Europese Commissie heeft een groot wetgevend pakket voorgesteld. De maatregelen zijn gericht op het halen van klimaatdoelen en verlaging van schadelijke uitstoot. De maatregelen zijn ingrijpend en raken vrijwel alle sectoren, waaronder de mobiliteitssector. Doel van het 'Fit for 55'-pakket is om in 2030 de Europese CO2-uitstoot te reduceren met 55% ten opzichte van meetjaar 1990, om daarna in 2050 de uitstoot tot nul te reduceren. De plannen kunnen nog worden bijgesteld door de Europese Commissie.

In 2030 mogen nieuwe personenauto's nog maar 55% minder CO2 uitstoten en in 2035 helemaal geen uitstoot. Vooral de eis tot 'nul uitstoot' is ingrijpend en komen in principe neer op een totaalverbod op het produceren van nieuwe personenwagens met verbrandingsmotor in 2035. Voor bestelwagens gelden andere eisen - in 2030 mogen bestelwagens 50% minder uitstoten, en in 2050 helemaal geen uitstoot meer. Op dit moment is er een uitzondering voor fabrikanten van kleine aantallen (maximaal 10.000 nieuwe auto's of 22.000 nieuwe bestelwagens per jaar). Deze uitzondering komt ook te vervallen.

Ook de uitstoot van de transportsector moet worden gereduceerd. Zo moet het makkelijker worden om elektrische voertuigen op te laden of om alternatieve brandstoffen, zoals waterstof, te tanken. Hiervoor worden een herziening van een aantal richtlijnen op dit vlak voorgesteld. De nieuwe richtlijnen moeten er voor zorgen dat er in elke EU-lidstaat voldoende capaciteit en mogelijkheden zijn om elektrische voertuigen op te laden. Ook  maakt de EC geld vrij voor de aanleg van 3,5 miljoen nieuwe elektrische oplaadpunten in 2030. De EC wil dat er in de EU in 2050 minimaal 16,3 miljoen elektrische laadpunten zijn. 

Lidstaten worden in de voorgestelde wetgeving en richtlijnen verplicht om een adequate laadinfrastructuur te realiseren.Voor elke elektrische auto in een lidstaat moet 1 kilowatt oplaadcapaciteit gerealiseerd zijn. Op regelmatige afstanden langs verkeersaders moeten laadpunten voorhanden zijn, in elk geval om de 60 kilometer langs snelwegen. In 2025 moeten deze oplaadpunten minimaal een oplaadcapaciteit hebben van 300 kilowatt, in 2030 minimaal 600 kilowatt. Om de 150 kilometer moet er een waterstof-tankmogelijkheid zijn, net als in elk zogenoemd 'stedelijk knooppunt'. Ook is er voorzien in voldoende oplaadmogelijkheden voor zware elektrische voertuigen. Ten slotte  moeten de bestaande hiaten in de tank-infrastructuur voor LNG worden opgelost. 

Brandstofproducenten moeten voortaan ook CO2-rechten kopen. De EC stelt dat de uitstoot in deze sectoren de afgelopen jaren niet tot nauwelijks is gedaald. Daarom stelt de EC een nieuw emissiehandelsysteem voor, gericht op regulatie van brandstofleveranciers, en niet op regulatie van huishoudens of automobilisten. Hoeveel emissierechten een brandstofproducent nodig heeft hangt onder meer af van de CO2-intensiteit van de geleverde brandstof. Kanttekening hierbij is dat de brandstofproducenten vermoedelijk hogere kosten zullen maken en deze kostenstijging zullen doorberekenen naar hun klanten. Om dit te compenseren wil de Europese Commissie een Sociaal Klimaatfonds oprichten. 

Andere onderdelen uit het uitgebreide pakket zijn een herziening van de richtlijn voor energiebelasting, waarbij conventionele - fossiele - brandstoffen het meest belast worden, herzieningen voor verordeningen op landgebruik en daarmee samenhangende CO2-uitstoot, wijzigingen in richtlijnen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, richtlijnen voor emissies in de luchtvaart en scheepsvaart en een herziene bosbouwstrategie die oerbossen beter moet beschermen.

 

-

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden