Een vakartikel schrijven voor Verkeerskunde

maandag 6 april 2009

Wilt u een vakartikel schrijven voor Verkeerskunde, neem dan eerst telefonisch contact op met de redactie over het onderwerp van uw bijdrage. De redactie bespreekt dan met u of het artikel gepland kan worden.

Aanwijzingen voor auteurs
Artikelen in Verkeerskunde hebben als doel om nieuwe verkeerskundige kennis uit onderzoek en pilots te delen. Verkeerskunde juicht het toe dat artikelen door de vakgroep zelf worden geschreven. Daarnaast vindt de redactie het belangrijk dat artikelen worden geschreven door één auteur, en door ten minste één, met name genoemde medeauteur, wordt gelezen.

Leesbaar
Artikelen in Verkeerskunde moeten de nodige wetenschappelijke diepgang hebben en waar mogelijk ook een toegepast karakter hebben. Dat wil zeggen: stellingen worden onderbouwd en de praktische toepasbaarheid van onderzoeksresultaten vormt vaak de rode draad van artikelen in Verkeerskunde.

Opbouw
Een veel gebruikte opbouw is: aanleiding, onderzoekmethode, onderzoeksresultaten, lessen, conclusies en aanbevelingen of praktische tips.

Lengte tekst
Uw artikel mag maximaal 3000 woorden bevatten. De redactie maakt er afhankelijk van de ruimte in het blad een samenvatting van die u vooraf ter controle krijgt aangeboden.

Beeldmateriaal
Foto's, illustraties en figuren verduidelijken de tekst en/of verhogen de aantrekkelijkheid van een artikel. Voorstellen daartoe van uw kant worden op prijs gesteld. Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar, stuurt u het dan toe in hoge resolutie en in afzonderlijke bestanden ( te grote bestanden, bijvoorbeeld via www.wetransfer.com )

Literatuurverwijzingen
Voegt u een literatuurlijst toe, verwijs dan graag in de tekst op de juiste plaats naar het nummer in de een literatuuropgave met vierkante haken [3].
De opgave zelf kunt u als volgt indelen:
tijdschriftartikel
Naam auteur, voorletters, titel artikel, titel tijdschrift, nummer, datum,pagina's.
voorbeeld: Brouwer, W. en F. Visser, Problemen van het goederenvervoer in steden,Verkeerskunde nr.1, 1992, p.15-18.
boek
Naam auteur, voorletters, titel boek, plaats uitgave, uitgever, jaar.
voorbeeld: Beijers, G.H.M., Wegenbouw, 's-Gravenhage, Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers, 1992.
boek waarvan geen auteur bekend is
titel, (eventueel verantwoordelijke instantie), plaats uitgave, uitgever, jaar.
voorbeeld: Beleidsnota Verkeerseducatie, Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Directie Verkeersveiligheid, 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1988.

Copyrights
De redactie stelt zich op het standpunt dat vakartikelen die in Verkeerskunde zijn gepubliceerd dienen ter verspreiding van vakkennis. Deze artikelen mogen dus elders worden gepubliceerd onder vermelding van 'bron: Verkeerskunde'.

De redactie
Heeft u nog tussentijds vragen over het schrijven van een artikel, neem dan gerust contact op met de redactie: Nettie Bakker, 038-4606384 of 06-51070112.

mail de redactie Verkeerskunde

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden