‘Elke stem telt in juni’

maandag 3 juni 2024

In juni kiezen we een nieuw Europees parlement. Daarna komt er ook een nieuwe Europese Commissie, die de beleidsvoorbereiding doet. Wat worden de Europese prioriteiten de komende vijf jaar? Hierover gaan deze verkiezingen.

 

‘Brussel’ lijkt voor sommigen ver weg, maar veel Nederlanders werken dagelijks aan de Europese samenwerking. Dit Europa-dossier geeft hiervan een caleidoscopisch beeld.

De geïnterviewden zitten in het Europese parlement, werken voor een Europese NGO, in de autobranche, bij het ministerie bij de Europese consumentenorganisatie of zijn lid van de ANWB. Zij spreken over slimme auto’s, over veiligheid en milieu, over geld voor infrastructuur en vooral over onze toekomst.

Consumentenmarkt

Door onze Unie met 26 andere landen is de grootste consumentenmarkt ontstaan. Voor de Europese economie is dit erg belangrijk, omdat bedrijven vrij mogen handelen binnen Europa, dus over de landsgrenzen heen. Hierdoor hebben bedrijven een grote thuismarkt en een goede uitgangspositie voor succes op de wereldmarkt.

De afzonderlijke lidstaten mogen dit niet belemmeren door eigen nationale regels. Dit is ook de reden dat we in de EU gezamenlijke afspraken maken over bijvoorbeeld de eisen waar voertuigen aan moeten voldoen, zoals voor veiligheid, maximale afmetingen en uitstoot van schadelijke stoffen.

Autonomie

Hiermee geven we als Nederland een stukje autonomie uit handen, maar er staat tegenover dat Europa wel beter kan sturen op internationale bedrijven, dan dat Nederland dat op eigen houtje zou kunnen. Zie mijn artikel De Europese Unie vergroot de nationale autonomie in het economenblad ESB.

Tot slot moeten we beseffen dat ‘wij’ de EU zijn. ‘Brussel’ dicteert niet wat wij moeten doen, maar met de Europese partners maakt Nederland afspraken waaraan álle lidstaten zich hebben te houden. Politiek gaat, ook in Europa, over geven en krijgen en over compromissen sluiten. Het Europese Parlement heeft hier direct invloed op. Bijvoorbeeld in de zogenoemde ‘trialogen’, waarin de 27 lidstaten met het parlement onderhandelen over de uiteindelijke besluiten. Elke stem telt in juni.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief