Europa en automotive, zorgen over betaalbaarheid

woensdag 5 juni 2024

“Ik ben sinds drieënhalf jaar verantwoordelijk voor RAI Automotive Industry NL”, vertelt directeur Albie van Buel. Daarvoor was hij actief bij Vestas Wind Systems en maar liefst 25 jaar bij Volvo Cars in Zweden. “Sinds 2018 ben ik weer terug in Nederland.”

RAI Automotive Industry zit midden in de Brainport-regio. “Bij de nationale maakindustrie en heel veel bedrijvigheid. Dat is belangrijk, want wij functioneren als een spil tussen de ‘triple helix’ van kennisinstituten, overheid en industrie. Om die met elkaar te verbinden is het heel nuttig om in een dynamische regio te zitten.”

Van Buel gelooft in de rol van technologie om te verduurzamen. “We hebben veel technologie nodig om met de vraagstukken rond duurzaamheid en digitale mobiliteit om te gaan. Ook verkeersveiligheid en de toenemende verkeersdrukte kunnen we helpen met betere technologie.”

Marktwerking

“Als RAI Automotive zijn we aangesloten bij CLEPA, de Europese vereniging van toeleveranciers in de automotive industrie, zoals Bosch en ZF. Een ander belangrijk Europees orgaan is de ACEA, waar de autofabrikanten zelf bij zijn aangesloten. RAI Automotive Industry NL vertegenwoordigt in de CLEPA de Nederlandse belangen. Aan CLEPA hangt een hele grote Europese lobby, om de Euro-parlementariërs te informeren.”

“De EU is omtrent regelgeving steeds belangrijker. Elk land heeft zijn eigen wetgeving en prioriteiten, maar je ziet dat de toon door Europa wordt bepaald. Het is belangrijk dat we als Nederland goed bij dat proces vertegenwoordigd zijn.”

Zero Emissie: kijk naar de keten

“De doelstelling om naar nul CO2-uitstoot te komen voor personenauto’s in 2035 is een belangrijke. Wel is dat nu alleen maar haalbaar met batterij-elektrische voertuigen. Eigenlijk moet je naar de hele waardeketen kijken en niet alleen naar de uitlaat van de auto. Als je alleen maar inzet op batterij-elektrische voertuigen, dan sluit je de deur voor waterstof en synthetische brandstoffen. Daarom is het goed dat we nu gaan voor neutrale emissie, waarbij de deur open blijft staan voor motoren op alternatieve brandstoffen. Batterijen zijn weliswaar onontkoombaar, zeker als het om personenauto’s gaat, maar in de zware industrie moeten we toe naar een mix van aandrijflijnen.”

“Grote vraag bij die transitie en alle investeringen in groene energie en laadinfrastructuur is nog altijd: wie gaat dat betalen? Het gaat allemaal heel veel geld kosten, terwijl we nergens iets besparen. Ook daarom is het belangrijk om alternatieven te blijven stimuleren, zodat mobiliteit betaalbaar en toegankelijk blijft.”

Top

“We staan als RAI volledig achter de doelstelling om CO2-neutraal te worden, maar er leven ook zorgen over de betaalbaarheid. In Nederland valt dat nog wel mee, daar zitten we in de top van Europa als het gaat om laadinfrastructuur en elektrificatie. Maar landen in Zuid- en Oost-Europa moeten nog grote stappen maken, en dat kost enorm veel geld.”

 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief