Fiets meets fiets

dinsdag 2 april 2019
timer 5 min
Gaat de fiets de stad redden? Ja, maar niet vanzelfsprekend, zo bleek op 14 maart in het duurzame gebouw ‘ANNE’ (alle Nederlanders naar energieneutraal) op loopafstand van Utrecht CS. Fietsdeskundig Nederland stak hier de koppen bij elkaar: De Fietscommunity, Tour de Force en het onderzoeksprogramma ‘Smart Cycling of the Future’, inclusief de vier pilotsteden Zwolle, Eindhoven, Amsterdam en Utrecht. Hier troffen onderzoek en praktijk elkaar en wisselden de nieuwste kennis en ervaringen uit.

Klik hier voor het officiële verslag en de presentaties.

Gastspreker Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, zette de fiets in het bredere plaatje van ‘Panorama Nederland’, dé toekomstschets die het college van Rijksadviseurs aanbiedt aan Rijk en samenleving. Een optimistische schets, aldus Zandbelt, ondanks de enorme en onafwendbare opgaven op het gebied van klimaat, energie, landbouw en verstedelijking.


Met de fiets ‘naar Parijs’
Als je de opgaven verdeelt over de regio’s, dan maak je de opgaven al kleiner en als je er vervolgens met Rijk en regio samen aan werkt kom je tot effectievere regio-specifieke maatregelen, is zijn stelling. ’Parijs’ is nog ver weg, maar met de fiets komen we er wel, houdt hij de wetenschappers  en praktijkprofessionals voor. We moeten in het verkeer van maximaal scheiden naar een nieuwe balans in meer verbinden. Daar speelt de fiets naar zijn inzicht en grote rol in. BaaS, Biking as a Service vanuit de parkeergarage bevalt. Ook wijst hij op het effect van fietsonderdoorgangen rond de A20. Op deze snelweg in de regio Rotterdam blijkt éénderde lokaal verkeer te rijden. Een fietsnetwerk voor deze doelgroep zou het verkeer op de A20 kunnen ontlasten.  Daarmee benadrukt hij dat de fiets vooral een ontwerpopgave is voor leefbare steden en zou het ten slotte terecht vinden om één procent van het nationale zorgbudget te besteden aan een leefbare omgeving.


 

Samen optrekken
Ruth Oldenziel, hoogleraar techniekgeschiedenis aan de TU Eindhoven, haakt in op de ontwerpop gave die Zandbelt schetst. Het is daarbij van belang dat ‘urbanisten’ en verkeerskundigen samen optrekken, stelde zij. Daar waar Zandbelt in zijn presentatie de toegevoegde waarde benoemt van de frisse blik van jonge ontwerpers, benadrukt Oldenziel dat de bestaande kennis evenzeer van grote waarde blijft.  


 

Advies van Fietsersbondleden  
De vier SCF-pilotsteden legden na een korte pitch een onderzoeksvraag voor aan de aanwezige fietsprofessionals. Wim Bot, lobbyist voor de Fietsersbond, had navraag gedaan bij leden uit de vier steden en gaf Zwolle mee dat er te weinig capaciteit is voor fietsparkeren en dat er een kwaliteitsverschil is tussen nieuwe en oudere fietsvoorzieningen. In Amsterdam wordt te veel prioriteit gegeven aan ov en voetgangers. De fiets lijkt hier een te vanzelfsprekende modaliteit. Zo gaat de inrichting van 30 km-zones, evenals de uitbreiding van voetgangersgebieden, ook in parken, soms ten koste van ruimte voor de fiets. De Eindhovense Fietsersbondleden geven de stad ter overweging om tot een sociaal contract te komen met de inwoners van de verdichtende binnenstad. Utrecht ten slotte krijgt het advies om te studeren op verschillende netwerken voor verschillende soorten fietsers.

Ruimte is het goud in steden
Otto van Boggelen, programmamanager Fietsberaad en Tour-de-Force-wegkapitein van doel 2: ‘Meer ruimte voor de fiets’, erkent dat ruimte het goud van de steden is en dat de fiets zowel een oplossing als een toenemend probleem kan zijn. “Willen we meer ruimte voor alle fietsers, of zien we een toekomst met maatwerkoplossingen voor verschillende soorten fietsers?”.


 

Van autostad naar duurzame mobiliteitsstad
Een korte workshop leverde de volgende adviezen op voor de pilotsteden: Eindhoven vroeg naar de manier waarop je bewoners van een traditionele autostad tot een andere mindset over hun stad kunt krijgen. Zo’n oplossing kan niet zonder een basisgedachte over je stad. Zorg voor een goed frame, daarna volgt het sturen op een gewenste mindset. 

Zwolle wil het fietsen graag nog meer stimuleren en werd gewezen op het wegnemen van dissatisfiers en het werken aan satisfiers. Er is in Zwolle iets minder druk op de ruimte, stelde Marcus Popkema, docent Windesheim en SCF-onderzoeker. Opvallend vond hij het voorstel om de Park en Bike overstappunten nog verder naar de randen van de stad te verplaatsen en de huidige overstappunten in te richten als (Fiets)Park en Walk.


 

Snelheidsbegrenzing in steden
Amsterdam ziet zich geconfronteerd met een verschuiving van de aandacht van fietsen naar lopen. Ook hier de tip om doelgroepgericht en stadsbreed te kijken. Dus niet alleen naar de binnenstad en bijvoorbeeld ook naar vervoersarmoede. In deze workshop werd ook de mogelijkheid tot snelheidsbegrenzing van fietsers in steden en parkeerregulering via slimme fietssloten genoemd. Ook in de Utrechtse workshop werd gewezen op differentiatie in doelgroepbenadering. Want voor de een gelden snelheid en veiligheid als belangrijkste waarden, terwijl anderen kiezen voor comfort. Om meer inzicht te krijgen in doelgroepen, helpt het om burgers vroeg te betrekken bij verkeersmaatregelen. Ten slotte kwam ook hier de voetgangersrol in fietsverplaatsingen ter sprake.


 

Organiseren fietskennis
Hugo van de Steenhoven sloot de bijeenkomst namens SCF af met de mededeling dat de fietscommunity, met de Tour de Force, Platform 31, CROW en de Dutch Cycling Embassy in gesprek is over de vraag: hoe organiseren we fietskennis. Van der Steenhoven verwacht dit jaar nog minstens één vervolgbijeenkomst.     


Ook interessant voor u?
Tijdens het Nationaal Fietscongres op 20 juni in Houten bespreken fietsprofessionals in een goede mix van kennis, netwerken en ontspanning de laatste actuele vraagstukken van vandaag en morgen rondom het thema fiets. Meld u nu aan! 
Klik hier voor meer informatie.
 

Klik hier voor het officiële verslag en de presentaties.

SCF-pilotstad Eindhoven bespreekt met fietsprofessionals de vraag hoe je de ‘mindset van autostad’ verandert.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.