Geactualiseerde SWOV-factsheet 'rotondes en andere kruispunten'

woensdag 5 mei 2021

Rotondes zijn de veiligste kruispunttypen voor alle verkeersdeelnemers, onder andere doordat er minder conflictpunten zijn dan op een conventioneel kruispunt en doordat de snelheid er lager is. Op de tweede plaats komen kruispunten met een voorrangsregeling. Kruispunten met een verkeersregelinstallatie (verkeerslichten) staan onder andere door hun complexiteit qua verkeersveiligheid op de derde plaats.

Recentelijk is er ook een nieuw kruispunttype bijgekomen: het voorrangsplein. Het veiligheidsgehalte hiervan is nog onvoldoende geëvalueerd om er uitspraken over te kunnen doen. Dit staat in de geactualiseerde factsheet Rotondes en andere kruispunten.

 

Bron: SWOV

Samenvatting

Een kruispunt is een locatie waar wegen kruisen of splitsen en waar verkeer van weg mag verwisselen. Er zijn twee groepen kruispunten: gelijkwaardige en ongelijkwaardige. Bij gelijkwaardige kruispunten heeft verkeer van rechts voorrang. Kruispunten kunnen verschillende vormen hebben, zoals drie-, vier- en vijftaks kruispunten, en ze kunnen op meerdere manieren ontworpen zijn. Bij een ongelijkwaardig kruispunt is de voorrang geregeld met borden, wegmarkering en/of een verkeersregelinstallatie (VRI).

Ongeveer een derde van de verkeersdoden op Nederlandse wegen valt op kruispunten. Binnen de bebouwde kom is dit bijna de helft en buiten de bebouwde kom iets minder dan een kwart. Onder fietsers en ook brom- en snorfietsers vallen relatief veel verkeersdoden op kruispunten. Een rotonde is de veiligste kruispuntvorm, omdat deze minder conflictpunten, een lagere snelheid en een kleinere impacthoek heeft dan een conventioneel kruispunt. Ook voor fietsers en voetgangers zijn rotondes veiliger dan andere kruispuntvormen, althans in Nederland. Vanuit Duurzaam Veilig worden rotondes aangeraden op punten waar twee gebiedsontsluitingswegen elkaar kruisen. In zijn algemeenheid gaat Duurzaam Veilig ervan uit dat een conflict tussen voertuigen alleen mag optreden bij geringe snelheids- en massaverschillen. Daarom zijn snelheidsremmende maatregelen nabij of op kruispunten vanuit verkeersveiligheidsoogpunt altijd gewenst.

Naast kruispunten zijn er kruisingen, zowel ongelijkvloers als gelijkvloers, maar deze vallen buiten het bestek van deze factsheet. Op ongelijkvloerse kruisingen vindt geen uitwisseling van verkeer plaats en kunnen dus ook geen conflicten optreden die op kruispunten wel kunnen voorkomen. Op gelijkvloerse kruisingen wordt gekruist met faciliteiten voor ander soort verkeer, bijvoorbeeld met openbaar vervoer (zie hiervoor de SWOV-factsheet Openbaar vervoer en spoorwegovergangen) of met oversteekvoorzieningen voor voetgangers en fietsers (zie hiervoor de SWOV-factsheet Infrastructuur voor voetgangers en fietsers). 

Downloaden

Bekijk hier de factsheet.

 

-

Geplaatst door

Klaar en duidelijk uitgelegd. Volledig en overzichtelijk. Zou van toepassing moeten zijn binnen alle buurlanden.

De voorrang voor fietsers op rotondes is een zeer gevaarlijke regel. Fietsers zijn onzichtbaar voor bestelbussen en vrachtwagens als deze de rotonde willen verlaten. Onbegrijpelijk dat deze voorrangsregel bestaat. Geeft veel vertraging omdat bestuurders onzeker zijn tijdens het verlaten van de rotonde.

In de Parklaan in Ede wordt een aantal LARGAS-rotondes aangelegd. Wat is er bekend over de veiligheid voor fietsers op deze rotondes?

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden