Gemeenten gebruiken ‘Seniorproof wegontwerp’ nauwelijks

woensdag 1 november 2017
timer 4 min

In de CROW-publicatie ‘Seniorenproof wegontwerp’ zijn in 2011 ontwerpsuggesties voor seniorvriendelijke fietsinfrastructuur opgenomen. Gemeenten doen daar echter in de praktijk weinig mee, blijkt uit onderzoek van SWOV: geen geld, geen priorteit, geen ruimte.

In het SWOV-onderzoek zijn de ‘definitieve ontwerpen’ van gereconstrueerde 50km/uur-wegen binnen de bebouwde kom in 21 gemeenten beoordeeld. Daarbij is gekeken naar de fietspadbreedte en – bij kruispunten – naar uitbuiging van het fietspad en aanwezigheid van middengeleiders.

Aanvullende interviews
Daarnaast werkten dertien gemeenten mee aan aanvullende telefonische interviews, waaruit bleek dat zij de publicatie ‘Seniorenproof wegontwerp’ nauwelijks gebruiken. Gemeenten gebruikten wel de ASVV (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom) en de Ontwerpwijzer fietsverkeer.

Alle dertien gemeenten die deelnamen aan de interviews schatten zelf dat minder dan de helft van hun fietspaden de breedte heeft die wordt geadviseerd in de ontwerpsuggesties. Twaalf van hen schatten zelfs in dat slechts 0 tot 20 procent voldoet.

Niet breed genoeg
SWOV-beoordelingen van de definitieve ontwerpen van recent heringerichte 50km/uur-wegen onderschrijven dit beeld: 20 van de 21 fietspaden voldoen niet aan de breedte uit de ontwerpsuggestie. In 13 van deze 20 gevallen zou de breedte volgens SWOV-inschattingen wel haalbaar zijn geweest, hoewel de aanpassingen in de meeste gevallen extra geld kosten (bijvoorbeeld om groenstroken op te kopen of bestaande wegen iets te verleggen). In 7 definitieve ontwerpen waren onvoldoende mogelijkheden om aan de ontwerpsuggestie te voldoen.

Redenen
Gemeenten is gevraagd waarom hun fietspaden niet voldeden aan de ontwerpsuggestie. De belangrijkste algemene redenen die zij aanvoerden, waren: de kosten van de maatregel, het ontbreken van prioriteit en de opvatting dat de oplossing ligt in verandering van het fietsgedrag in plaats van de infrastructuur.

Als redenen voor afwijkingen in de definitieve ontwerpen stelden gemeenten dat zij alleen de intensiteitseisen uit de ‘Ontwerpwijzer fietsverkeer’ gebruikten voor het bepalen van de breedte van het fietspad en dat er in de specifieke gevallen onvoldoende ruimte was om de ontwerpsuggestie over te nemen.

Kosten
De dertien geïnterviewde respondenten van gemeenten schatten de toepassing van de ontwerpsuggesties voor uitbuigen van fietspaden bij kruispunten en het plaatsen van middengeleiding op kruispunten heel verschillend in: de schatting varieert van 0 tot 80 procent overname van de ontwerpsuggesties. Zes gemeenten hadden hun fietspaden uitgebogen zoals de ontwerpsuggestie aangeeft en acht gemeenten brachten een middengeleider aan.

De belangrijkste algemene redenen om af te wijken van de ontwerpsuggesties waren de kosten van de maatregelen, een gebrek aan prioriteit, het ontbreken van een sanctie en een door de gemeenten ervaren gebrek aan ruimte. Ook speelde een gebrek aan draagvlak bij de wegbeheerder een rol. Gemeenten verwoordden dit bijvoorbeeld als ‘heeft geen prioriteit’, ‘oplossing ligt in fietsgedrag’, ‘heeft geen invloed op de verkeersveiligheid’, ‘huidige situatie voldoet’ of ‘onnodig gezien huidige inrichting’.

Suggestie in plaats van richtlijn
Conclusie van de SWOV: Zowel de gemeten als de zelfgerapporteerde benutting van de ontwerpsuggestie ‘Seniorenproof wegontwerp’ is lager dan die van de ‘Ontwerpwijzer fietsverkeer’.

Een mogelijke verklaring is volgens de SWOV het feit dat de ontwerpsuggestie een verbijzondering is van algemene regels voor fietspaden zoals die zijn opgenomen in de ASVV en de Ontwerpwijzer fietsverkeer. Ook het feit dat de publicatie een ontwerpsuggestie is in plaats van een richtlijn (zoals de ASVV), speelt voor bijna de helft van de respondenten een rol, hoewel voor een juridisch verschil tussen richtlijnen en ontwerpsuggesties geen aanwijzingen zijn in de jurisprudentie.

Een tweede conclusie is dat het zelfs met extra investeringen niet altijd mogelijk is om te voldoen aan de ontwerpsuggestie. Dit is voor breedte het geval bij een derde van de fietspaden waarvan de definitieve ontwerpen zijn bekeken. Bij het uitbuigen van de fietspaden en de middengeleiders op de kruispunten betreft dat een kwart. De verschillen in benutting en toepassing van de ontwerpsuggestie Seniorenproof wegontwerp vergeleken met die van de Ontwerpwijzer fietsverkeer roepen de vraag op of publicaties over deelonderwerpen wel effectief zijn als er ook meer omvattende publicaties met richtlijnen voor infrastructuur bestaan.

Bron: CROW-Fietsberaad

Geplaatst door

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden