Genomineerden beste paperbijdrage Nationaal Verkeerskundecongres 2022 bekend!

maandag 12 september 2022

Elk jaar schrijven enthousiaste en gedreven verkeerskundigen en mobiliteitsprofessionals vele papers om het Nationaal Verkeerskundecongres vorm te geven. Ook dit jaar ontvingen we vernieuwende en waardevolle bijdragen, wat een gevarieerd en leerzaam programma aan sessies heeft opgeleverd. Uit de ingediende papers selecteert de jury elk jaar drie genomineerden voor de eervolle prijs 'beste paper'. De genomineerden zijn nu bekend, de jury neemt tot het congres de tijd om de uiteindelijke winnaar te kiezen. De uitslag wordt op het congres bekendgemaakt. 

De volgende inzendingen zijn genomineerd:


Jongeren en innovatief reizen

Saar Hadders, TeamAlert

De afgelopen jaren is het aanbod van nieuwe elektrische vervoersmiddelen flink toegenomen. Van de welbekende elektrische fiets tot hoverboards, elektrische stepjes en deelscooters. Het was tot nu toe onduidelijk hoeveel jongeren gebruik maken van deze vervoersmiddelen en welke motivaties en attitudes zij hebben ten opzichte van deze vervoersmiddelen. Omdat jongeren die gebruik maken van deze innovatieve vervoersmiddelen zich in een kwetsbare positie bevinden is het van belang om te weten in hoeverre zij deze vervoersmiddelen gebruiken en hoe dit zich mogelijk gaat ontwikkelen. Om deze reden heeft TeamAlert onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van elektrische fietsen, andere LEV’s en deelscooters onder jongeren.

Bevorderen van de betrokkenheid van stakeholders met behulp van VR

Jonathan de Kleuver, Goudappel

In het vakgebied van Ruimtelijke Ontwikkeling worden er ontwerpen en concepten gemaakt voor een bepaald projectgebied, die vervolgens gepresenteerd worden aan stakeholders zoals buurtbewoners en opdrachtgevers. Deze stakeholders kunnen zich de voorgestelde variant vaak niet goed voorstellen omdat ze niet gewend zijn om technische tekeningen te lezen of het voorstellingsvermogen missen om 2D-tekeningen juist te interpreteren. Bovendien zullen buurtbewoners artist Impressions mogelijk argwanend bekijken als een verkoopplaatje van de initiatiefnemers. Gevolg hiervan is dat stakeholders nog met essentiële bezwaren tegen een ontwerp komen als het ontwerp al in de realisatiefase zit. Het is vaak lastig of zelfs onmogelijk om dan nog aanpassingen in het ontwerp te maken. Hoe mooi zou het zijn als stakeholders al door een ontwerp heen kunnen lopen nog voordat de eerste steen gelegd is? Voor dit onderzoek is een VR-applicatieontwikkeld die dit mogelijk maakt. Zo is de hoop dat Virtual Reality (VR) bij kan dragen aan een first-time-right-realisatiefase.
Om dit te onderzoeken is de herinrichting van het Dorpsplein van Lonneker gebruikt als testcase. Dit Dorpsplein is in de VR-applicatie gezet en vervolgens getest met buurtbewoners van Lonneker om onder andere te onderzoeken wat de mogelijke meerwaarde van VR is ten opzichte van de bestaande visualisatiemethoden.

Gebieden en reizigers onder de loep; In vijf stappen naar structurele gedragsverandering

Gerard Tertoolen, XTNT

Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid staan echter ook hoog op de agenda. Vanuit het
klimaatdebat maar ook vanuit de aandacht voor bereikbaarheid (fileproblematiek) is het wenselijk dat we anders leren omgaan met mobiliteit. Er is een ‘mobiliteitstransitie’ nodig: hetgeen neerkomt op het beleidsmatig navigeren naar een gewenste ‘maatschappelijke bestemming’. Vanuit onze huidige vervoerspatronen is een beweging gewenst naar meer duurzaam reizen (minder belasting voor het milieu), minder reizen (wanneer het niet nodig is, kan van een reis worden afgezien) en op andere tijden reizen (om de spitsmomenten af te vlakken kunnen reistijden beter worden gespreid over de dag). Als je dit zo leest, lijkt het eigenlijk best eenvoudig. Maar niets is minder waar: routines, individualistisch keuzes en de behoefte om elkaar te ontmoeten, zorgen ervoor dat de veranderingen maar moeizaam op gang komen.

Nationaal Verkeerskundecongres 2022


Het Nationaal Verkeerskundecongres 2022 is op 2 en 3 november in Groningen. U komt toch ook? 
Aanmelden en meer informatie

 

 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.