Gericht onderzoek naar gebiedsontsluitingswegen

vrijdag 27 december 2019
timer 2 min

SWOV onderzocht ‘Veiligheidseisen aan het dwarsprofiel van gebiedsontsluitingswegen met limiet 80 km/uur’. Belangrijke conclusie is dat voor het veiliger vormgeven van wegen met een limiet van 80 km/uur het zinvol is om de ontwerp-richtlijnen in het Handboek Wegontwerp aan te vullen en uit te breiden met specifieke eisen voor verkeersveiligheid. Voor zo’n betere onderbouwing van de eisen zijn meer gegevens nodig over wegkenmerken.

Om een gewenst of minimaal verkeersveiligheidsniveau van de Nederlandse wegen te waarborgen bestaan er ontwerprichtlijnen. Het is de bedoeling dat wegbeheerders deze richtlijnen volgen bij het wegontwerp en het realisatietraject. De richtlijnen zijn op dit moment echter onvoldoende onderbouwd met kennis over de feitelijke, kwantitatieve relatie tussen de kenmerken van het wegontwerp en de verkeersveiligheid. Het onderzoek richtte zich op GOW80-wegen omdat zij tot de onveiligste wegen in Nederland behoren

Samenwerking
Om meer duidelijkheid te verschaffen, heeft SWOV in samenwerking met wegbeheerders en kennispartners de relatie onderzocht tussen de verkeersveiligheid en de ontwerpkenmerken van het dwarsprofiel van gebiedsontsluitingswegen met een snelheidslimiet van 80 km/uur (GOW80-wegen). Het dwarsprofiel is de verticale doorsnede van een weg met elementen zoals rijbanen, rijstroken, redresseerstroken, rijrichtingscheiding, en obstakelvrije zones.

Het rapport
Het onderzoek is beschreven in SWOV-rapport Veiligheidseisen aan het dwarsprofiel van gebiedsontsluitingswegen met limiet 80 km/uur; Aanbevelingen voor de actualisatie van het Handboek Wegontwerp. G. Schermers & J.W.H. van Petegem. D 2013-2. SWOV, Leidschendam.

Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door het Fonds Collectief Onderzoek en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 
Auteur: Joske van Lith

Voor het veiliger vormgeven van wegen met een limiet van 80 km/uur is het zinvol is om de ontwerp-richtlijnen in het Handboek Wegontwerp aan te vullen en uit te breiden met specifieke eisen voor verkeersveiligheid (foto: ANWB/AVD)

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.