Gezonde en integrale mobiliteit na corona: Workshopronde 1 NVC 29 oktober

dinsdag 13 oktober 2020

Discussieren over gezonde mobiliteit en infrastructuur, kennisoverdracht over een internationale reisgedrag enquête in maart en september 2020, serious games en meedenken over een stedelijk living lab. Lees de papers die als basis dienen voor drie workshopsessies tijdens ronde 1 van het Nationaal verkeerskundecongres op 29 oktober. En maak uw keuzemenu voor deze dag. Keuzestress? Als congresdeelnemer kunt u de overige sessies later nog eens bekijken.   

Discussie: Meer ruimte voor fietsers en voetgangers in de anderhalvemetersamenleving, door Wim Bot, Fietsersbond en Ankie van Dijk, Wandelnet       

Door de coronacrisis staat de ruimteverdeling in de steden wereldwijd volop in de aandacht. Ook in Nederland is het debat over de anderhalvemetersamenleving op gang gekomen. De Fietsersbond heeft samen met Wandelnet een aantal voorstellen ontwikkeld om veilig en prettig lopen en fietsen in deze nieuwe realiteit mogelijk te maken. Beide sprekers willen in hun sessie graag discussiëren over de voorstellen en ook een tussenbalans opmaken: hoe zijn gemeenten in Nederland ermee aan de slag gegaan? Kunnen er al conclusies worden getrokken over veranderingen in mobiliteitsgedrag en over de gevolgen voor de verkeersveiligheid? Klik hier voor de hele paper

Discussie Gezonde Mobiliteit, een beleidsperspectief, door Stephanie Akkaoui Hughes van de Verkeersonderneming

Een goede gezondheid draagt voor veel mensen in belangrijke mate bij aan hun kwaliteit van leven, maar houden we in het beleidsveld Mobiliteit wel voldoende rekening met gezondheid? Door de coronacrisis is dit een cruciale vraag geworden. Het vinden van gezonde manieren van reizen is voor het herstel van de economie urgent geworden. Zonder sturing, ondersteuning en nieuwe mobiliteitsconcepten zullen mensen reageren op basis van wat ze kennen en wat ze weten.  De langzame mobility shift naar gezonde mobiliteit lijkt weer terug bij af en de tweedeling in vervoersrijkdom en vervoersarmoede lijkt groter te worden. Gezonde mobiliteit lijkt nu relevanter dan ooit. Hoe sturen we hierop? Klik hier voor de hele paper.

Presentatie: Een nieuwe duurzame normaal: leidt de Coronacrisis tot blijvende veranderingen in reis- en werkgedrag? Door Paul Plazier en Willem Scheper, Sweco

Het Coronavirus heeft onze manier van werken en communiceren volledig op de kop gezet. Het op langere termijn vasthouden van (een deel van) het nieuwe gedrag kan leiden tot minder CO-2 uitstoot, minder autokilometers, minder files, minder druk op het OV, en gelukkigere en gezondere medewerkers. Dit blijkt uit een bedrijfsbrede enquête in maart en september, waarin medewerkers van Sweco-vestigingen in vijf landen zijn bevraagd over hun werk- en reisgedrag. De resultaten van beide enquêtes worden gepresenteerd en bediscussieerd.  Klik hier voor de hele paper.

Presentatie: Serious games: spelenderwijs leren van ruimte en mobiliteit. Lessen van het Innovatieprogramma Mobiele Stad door Edwin van Uum en Koen Vermeulen van UUM

 We zien ze steeds meer om ons heen - serious games. Maar wat zijn serious games? Wat kunnen we ermee in het werkveld? Er wordt heel veel met data gedaan in steden. Dit is vaak harde, technocratische data die alleen door de expert te begrijpen en gebruiken is. Tegenovergesteld hieraan staat ‘zachte’ data. Dit zijn de meningen en gedragskeuzes van bewoners, ondernemers en ander leken. Deze kant wordt vaak via participatie benaderd. Serious games kunnen uitstekend ondersteunen bij het verzamelen van deze ‘zachte’ data. Hierbij worden meningen en gedragskeuzes eenvoudiger meetbaar gemaakt. Hiermee wordt de serious game als instrument gebruikt om de meningen en gedragskeuzes als ‘harde’ data neer te zetten.  Klik hier voor de hele paper’.

Discussie:  Gouda’s verkeersafwikkeling post-corona stijl door  Edward Uittenbroek

In Gouda wordt al enige tijd gewerkt aan een integraal Verkeerscirculatieplan. Dit heeft als hoofddoel het autoluw maken van de historische binnenstad, waarbij uiteraard de bevoorrading van de middenstand en horeca niet in het geding mag komen. Hoe komt Gouda tot een living lab waarin een integrale verkeersafwikkeling wordt bestudeerd? Klik hier voor de hele paper.

Mis uw vakcongres niet: www.nationaalverkeerskundecongres.nl/aanmelden

 

 

 

Geplaatst door

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden