Goed op weg met STAR

donderdag 1 maart 2018
timer 6 min

Een database met 200.000 geregistreerde ongevallen in 2020. Daar werkt STAR op dit moment hard aan. Wat is de stand van zaken nu? Een update. 

De kwaliteit van de registratie van verkeersongevallen is sterk in beweging. Het aantal en de kwaliteit van de registraties nam de afgelopen jaren drastisch af. STAR is echter van mening dat er zonder meetgegevens geen beleid kan worden gemaakt en stelde zich ten doel in 2020 te beschikken over 200.000 geregistreerde verkeersongevallen, mét gedetailleerde informatie, zodat de registratie weer op hetzelfde niveau is als in 2000.  In dit artikel een update over de huidige stand van zaken en een blik in de toekomst.

Ontwikkelingen

Hoe wil STAR de ongevallenregistratie verbeteren? Er zijn twee parallelle ontwikkelingen in gang gezet, die elkaar uiteindelijk versterken. Ten eerste kreeg de ongevallenregistratie binnen de politie een nieuwe impuls met de invoering van KenmerkenMeldingenPlus in 2013. Ten tweede werd in 2016 de app MobielSchadeMelden door de verzekeraars gelanceerd: een belangrijke schakel in het compleet maken van de ongevallendatabase.

STAR-database aanzienlijk verbeterd

De STAR-database wordt samengesteld op basis van de ongevallenregistratie door de politie. Voor een betrouwbare database was het daarom noodzakelijk de registratie van de ongevallen door de politie te optimaliseren. Dit is de reden dat KenmerkenMeldingenPlus werd geïntroduceerd. Een aparte functie als aanvulling op het bestaande registratiesysteem van de politie (het BVH) waarmee alle ongevallenrapportages digitaal worden uitgeleverd.

Het BVH is een bewerkelijk systeem waardoor in de eerste jaren niet van alle ongevallen de data compleet was. STAR ontwikkelde daarom samen met de politie een digitaal systeem om feedback te kunnen geven op de registraties aan verschillende eenheden, districten en basisteams. De kwaliteit van de registraties laat sindsdien duidelijk een stijgende lijn zien.

Het totaal aantal registraties in 2017, dat aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet, is inmiddels gestegen tot 89 procent. Daarnaast is het in 2017 gelukt om van 75 procent van alle ongevallen de exacte locatie te bepalen. STAR is hier erg blij mee: het bepalen van de exacte locatie van een ongeval was altijd een groot probleem. Het BVH werkt namelijk niet met een GIS-kaart, waardoor het voor agenten erg lastig was de locatie van het ongeval duidelijk vast te leggen.

Ongevallenkaart 2017

De cijfers van 2017 zijn bijna rond. Aan de hand van twee dynamische kaarten geven we alvast inzicht in de cijfers van 2017. Een volle kaart met veel ongevallen. De grote steden en het hoofdwegennet zijn duidelijk te herkennen. Dit komt natuurlijk ook door de verbetering van de locatiebepaling van de ongevallen.

Kaart 1: Dynamische ongevallenkaart waarop in stappen van een week het aantal ongevallen met gewonden en/of doden in 2017 wordt afgebeeld.

 

Kaart 2: Dynamische ongevallenkaart waarop in stappen van een week het totaal aantal ongevallen in 2017 - uitgesplitst naar ongevallen met doden, gewonden en blikschade - wordt afgebeeld.

Nieuwe gegevens met de MobielSchadeMelden

De app MobielSchadeMelden (MSM) werd twee jaar geleden als STAR initiatief door het Verbond van Verzekeraars gelanceerd. Met deze app kunnen weggebruikers die bij een ongeval betrokken zijn direct hun schade melden aan hun verzekeraar. De gegevens uit deze app worden momenteel nog niet opgenomen in de ongevallendatabase, maar dat gaat binnenkort veranderen.

Vier jaar aan bruikbare ongevallendata

Met de afsluiting van 2017 beschikken we nu over vier jaar bruikbare ongevallendata (2014, 2015, 2016, 2017). Afgelopen jaar zijn al verschillende publicaties verschenen op basis van deze data: ‘Ongevallen met jongeren’, ‘Donkere dagen, meer ongevallen’, ‘Het aantal verkeersdoden wil niet dalen’ en ‘Rijden onder invloed tijdens de feestdagen een probleem’. Ook krijgen ongevallen­concentraties steeds meer aandacht. Een beeld dat steeds duidelijker wordt als gevolg van de verbeterde ongevallenregistratie.

Informeer gemakkelijk je bestuur

Op 12 maart verschijnt de nieuwe ‘BLIQ’ (blik op de weg met slimme (IQ)data): een verkeersveiligheidsrapportage van alle Nederlandse gemeenten, regio’s, provincies en politie-eenheden met de gegevens over 2014 tot en met 2017. Alle wegbeheerders en politie krijgen hun ‘eigen’ BLIQ met de belangrijkste ongevallengegevens van hun eigen werkgebied. De ongevallenrapportage geeft inzicht in de trend, belangrijke kenmerken als leeftijd, vervoerwijze en wegbeheerder en in regio-versie is een benchmark tussen de gemeenten opgenomen.

Ook geeft BLIQ de Top van de VOC’s (Verkeers­Ongevallen­Concentraties). De rapportage is bedoeld om het bestuur tijdig te informeren en op die manier eenvoudig lokaal aandacht te vragen voor verkeersveiligheid. De nationale aandacht voor verkeersveiligheid verschuift zo naar het lokale niveau en zal vast ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen aan bod komen.

De volgende stappen

MobielSchadeMelden

In de derde week van maart verschijnt een compleet nieuwe versie van de MSM. Het wordt onder andere mogelijk MSM op te nemen in apps van verzekeraars. Zo kan bijvoorbeeld vooraf het formulier al automatisch worden ingevuld met veel gegevens. Daarnaast wordt het mogelijk de app met twee gebruikers (betrokkenen bij het ongeval) tegelijk te gebruiken en met elkaar te laten communiceren. Met deze nieuwe ontwikkelingen is de stap van het papieren formulier naar een digitale registratie een stuk dichterbij.

Aangezien de verzekeraars dit jaar campagne gaan voeren voor de app, is de verwachting dat het aantal registraties via deze app gaat toenemen. De gegevens uit de nieuwe MSM-app worden dan ook dit jaar opgenomen in de VIA-software.

Ongevallendata in beweging

De set van beschikbare ongevallendata wordt steeds uitgebreider, maar ook complexer. Niet alleen de gegevens van de MSM worden beschikbaar, maar ook die van wildaanrijdingen of vanuit ambulances. Dit is waardevolle informatie die je niet wilt missen. 

Door het groeiend aantal gegevens is publicatie één keer per jaar niet meer toereikend. Dit heeft STAR dan ook verkort. Een andere consequentie van de veranderende dataset, is dat vergelijking met oudere jaren (vijf jaar geleden of ouder) niet meer opgaat. De huidige cijfers verschillen te veel in aantal en inhoud. VIA is er dan ook geen voorstander van om actuele cijfers met oude jaren te vergelijken.

Aan de andere kant biedt de verbeterde ongevallenregistratie tal van nieuwe mogelijkheden. Denk aan de koppeling tussen ongevallen en weg- en verkeerskenmerken zoals wegcategorisering, rijsnelheden of bijvoorbeeld de EuroRAP-score (bijvoorbeeld: hoeveel ongevallen vinden plaats op een tweesterren weg?). Deze nieuwe toepassingen zijn geheel in de lijn met de risicogestuurde aanpak in het nieuwe ‘Strategisch Plan Verkeersveiligheid’ van de overheid (zie www.verkeersveiligheid2030.nl).

Politieregistratie

De politie gaat in 2018, als onderdeel van het ‘MEOS-project’, werken met een app voor ongevallenregistratie. Hiermee wordt opnieuw een belangrijke stap gezet. Deze app gebruikt gps voor het bepalen van de exacte locatie van het ongeval. Ook is de app zeer geschikt voor het opbouwen van een statistische database en het verkrijgen van meer detailinformatie.

 

Conclusie

De stappen die we nu al gezet hebben én de nieuwe ontwikkelingen die komen, gaan ervoor zorgen dat we op de goede weg zijn om het doel van 200.000 gedetailleerde ongevallen­registraties in 2020 te halen.

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden