Het vakgebied staat op een kantelpunt

maandag 26 januari 2015
timer 4 min
‘De individualisering van mobiliteit is in volle gang. Het vakgebied moet zich aanpassen of wordt gemarginaliseerd door grote commerciële partijen’. Aan het woord Rolf Pieck.

‘Naar mijn mening moeten we onderscheid maken in trends die zich voordoen op sociaal cultureel gebied en in de technologie. In Nederland gaat momenteel de meeste aandacht uit naar de technologie. Deze ontwikkelingen gaan zeer snel. Nieuwe voertuigen worden ontwikkeld, andere brandstoffen en connectiviteit is steeds belangrijker. We leven in een informatiewereld. Het vertalen van alle gegevens die we verzamelen naar bruikbare informatie voor de mogelijke verkeersdeelnemer is een uitdaging.

Met alle aandacht voor de technologische ontwikkelingen worden sociaal culturele ontwikkelingen sterk onderbelicht. Toch zullen deze misschien wel een belangrijkere rol gaan spelen de komende jaren. Ik denk aan vergrijzing, de toename van bevolking in verstedelijkte gebieden en regionale afname, de veranderingen in de in binnensteden als gevolg van internetshoppen, de diversiteit en de verschuiving van bezit naar gebruik.

Twee jaar geleden zijn we gestart om een groep medewerkers de ruimte te geven om de trends van invloed op de mobiliteit in beeld te brengen en de meest kansrijke te vertalen naar onze business voor de komende jaren. Het ligt in onze natuur om aan het dagelijks werk prioriteit te geven want dat geeft ons zekerheid. Omgaan met onzekerheden is veelal lastig. Ik vind het daarom juist uiterst belangrijk na te denken over veranderingen en de impact op onze business. Een direct gevolg van deze aanpak is het succes dat we in de UK hebben met het stimuleren van fietsen.

Bedreigingen
Als grootse bedreigingen voor het vakgebied zie ik systeemdenken en een technocratische manier van besluiten. Helaas worden te veel besluiten genomen uit politiek bestuurlijke overwegingen dan gebaseerd op feitelijke kennis. Denk maar even aan het besluit van 130km/uur. Een gevolg daarvan is dat er een verschraling en versnippering van kennis waar te nemen is en dat innovaties achterblijven. Er is veel publiciteit over de zelfrijdende auto waarin veel geïnvesteerd wordt. Het is aan ons om de vertaling naar de effecten op de mobiliteit te maken. Helaas gebeurt dat nauwelijks.

Nog steeds wordt er op mobiliteitsgebied te veel vanuit aanbod gedacht en te weinig uit het oogpunt de gebruiker. Het koppelen van technologische mogelijkheden aan het acceptatievermogen, de wensen en het gedrag van de mens, is essentieel. Als we hiertoe niet in staat zijn dan is het zeer wel denkbaar dat investeringen niet gaan renderen. Het vakgebied staat op een kantelpunt van infrastructuurgericht denken naar gebruiksgericht gericht denken.

Kansen
Op korte termijn liggen de grootste kansen op het gebied van lifestyle mobiliteit: stedelijke mobiliteit faciliteren met oog voor de gebruiker waarbij veiligheid en gezondheid belangrijke factoren zijn. Internationaal is er bijvoorbeeld grote belangstelling voor onze fietsexpertise, maar ook in ons eigen land hebben we nog een slag te maken. Daarnaast wordt individuele informatie gebaseerd op actuele gegevens steeds belangrijker. Tevens ligt hier een grote uitdaging. Geen fileberichten meer gebaseerd op achterhaalde gegevens. Sociale media zijn sneller dan ons file-informatiesysteem. Dat kan anders en beter. De individualisering van mobiliteit is in volle gang. Het vakgebied moet zich aanpassen of wordt gemarginaliseerd door grote commerciële partijen.

Van gedachten wisselen
Vorig jaar hebben we een symposium georganiseerd in het kader van 50 jaar advisering op het gebied van mobiliteit. Samen met klanten hebben we van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Het ligt in de bedoeling iets dergelijks ook in 2015 te doen.’

Over de auteur
Rolf Pieck is Director Businessunit Mobiliteit bij Royal HaskoningDHV.

‘In mijn functie vallen activiteiten van het bedrijf in de wereld op het gebied van mobiliteit onder mijn verantwoordelijkheid. Veel van de werkzaamheden zijn uiteraard gericht op de bedrijfsvoering. Daarnaast richt ik me op het verbinden van onze internationale kennis. Voorbeelden zijn de export van onze fietskennis naar de UK en het ontwikkelen van een ITS-strategie in Zuid Afrika.’


Rolf Pieck is Director Businessunit Mobiliteit bij Royal HaskoningDHV

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.