Hoe metropool is de Metropool Rotterdam Den Haag
vrijdag 18 december 2015
timer 4 min

In deze aflevering twee notities vanuit de wetenschap en de (beleids)praktijk over de daily urban systems van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, MRDH. In de eerste notitie wordt onderzocht in hoeverre de MRDH geïntegreerd of gesegmenteerd is als er gekeken wordt naar woon-werkverkeer in de regio. Aanvullend daarop gaat de tweede notitie in op de vraag wat het uitgangspunt voor het beleid van de vervoersautoriteit zou moeten zijn: integratie of segmentatie?

Gedragen door infrastructurele ontwikkelingen hebben steden zich in de loop der tijd getransformeerd tot stedelijke agglomeraties, ook wel ‘daily urban systems’ genoemd. Deze ruimtelijk uitdijing ging gepaard met ruimtelijke deconcentratie en hergroepering in kleinere en grotere centra van stedelijke functies voor bijvoorbeeld werken, wonen, winkelen en ontspanning. Vervolgens ontwikkelen stedelijke regio’s zich tot polycentrische gebieden, met kenmerkende kriskrasrelaties. Deze ontwikkelingen worden in deze notities gestaafd met empirisch onderzoek.

Etiket MRDH

Op verzoek van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) hebben Abu Toasin Oaki en Martin Dijst van de universiteit Utrecht onderzocht in hoeverre deze regio functioneert als een ‘daily urban system’ of dat er sprake is van een minder of onvolledig geïntegreerde regio.

Segmentatie lijkt beter dan integratie

Op basis van hun studie stellen de onderzoekers dat de agglomeraties Den Haag en Rotterdam slechts in zeer beperkte mate een integratie laten zien, waar het om woon-werkverkeer gaat. Eén van de redenen hiervoor kan liggen in de grote functionele verschillen tussen de agglomeraties en gemeenten. Omdat Rotterdam een havenstad is, is deze stad aantrekkelijk voor de beroepsbevolking woonachtig in omliggende gemeenten en veel minder voor hen die wonen in Haagse gemeenten. Daarentegen biedt Den Haag werkgelegenheid in de dienstensector aan die wellicht beter past bij de opleiding en beroepen van de bewoners van de Haaglanden dan die van de agglomeratie Rotterdam. Kortom, ‘segmentatie’ lijkt een beter etiket dat op de MRDH geplakt kan worden dan ’integratie’. Dit neemt niet weg dat de bestuurders van de MRDH de verdere integratie van de regio kunnen blijven faciliteren door bijvoorbeeld bestuurlijke afstemming, bedrijventerreinplanning en de ontwikkeling van een congestievrije verkeersinfrastructuur.

Over de auteurs
Het onderzoek ‘Metropoolregio Rotterdam-Den Haag: geïntegreerd of gesegmenteerd?’ is verricht door Martin Dijst, hoogleraar Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke

Mobiliteit aan de Universiteit Utrecht en door Abu Toasin Oakil, postdoc onderzoeker

aan de Universiteit Utrecht en nu werkzaam bij het Planbureau voor de

Leefomgeving.

Trends in mobiliteit MRDH

De oprichting van de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag per 1 januari 2015, vormde de aanleiding om de mobiliteitsstromen binnen de regio onder de loep te nemen. In een notitie van Olde Kalter, Clerx, Bouman en Veurink is op basis van CBS-bestanden voor een langere periode (vanaf 1985) de ontwikkeling van de mobiliteit in de regio in kaart gebracht. Ook is er gekeken of er kiemen van toegenomen integratie zichtbaar zijn. Uit de analyses komen verschillende trends naar voren. Zo blijkt dat het totaal aantal verplaatsingen stabiliseert, maar dat de lengte van de verplaatsingen wel is toegenomen. Als gevolg van de groei van de verplaatsingsafstand nemen de interne verplaatsingen duidelijk af, en het aandeel van de externe verplaatsingen toe. Zo is het aantal verplaatsingen tussen beide stedelijke gebieden rond Rotterdam en Den Haag met 19 procent toegenomen. Op basis van deze inzichten worden de volgende aangrijpingspunten voor het beleid van de Vervoersautoriteit MRDH geadviseerd: meer ruimte geven voor de fiets in de steden, versterken van het openbaar vervoer op de ‘kennisas’ Dordrecht-Rotterdam-Den Haag-Leiden en meer aandacht voor betrouwbare reistijden voor de auto.

Meer ruimte voor de fiets

De auteurs concluderen dat de onderlinge interactie tussen de voormalige stedelijke regio’s rond Rotterdam en Den Haag groeit. Dit mag echter niet leiden tot een fixatie op de onderlinge relaties, omdat ook de vervoersrelaties met andere stedelijke regio’s groeien. Dit vraagt om samenwerking met de provincie en andere regionale overheden, vooral aan de zuidzijde van de MRDH.

 
Over de auteur
Het onderzoek ‘Trends in de mobiliteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag’is verricht door Marie-José Olde Kalter, Goudappel Coffeng, Will Clerx, gemeente Rotterdam, Roel Bouman en Arjan Veurink, Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

PDF: Metropoolregio Rotterdam-Den Haag:

geïntegreerd of gesegmenteerd?

PDF: Trends in de mobiliteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

September 2015

 
Auteur: Else Adriaans

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden