Hoe nauwkeuriger prijs van transport, hoe nauwkeuriger transportbeleid (VK 4/2015)
vrijdag 28 augustus 2015
timer 3 min
Over de auteur:
Het promotie-onderzoek 'Logistics Chains in Freight Transport Modelling' door Igor Davydenko maakt deel uit van het programma 'Towards a sustainable multimodal freight transport system for the Randstad', een onderdeel van het NWO-programma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad. Promotor was prof. dr. Lorant Tavasszy, Technische Universiteit Delft.

Welke gevolgen hebben keuzes die bedrijven maken rond hun logistiek voor het goederenvervoer en het ruimtegebruik? Om hier inzicht in te krijgen, ontwikkelde NWO-onderzoeker Igor Davydenko het ‘Logistieke Keten Model’ waarmee de beslissingen van bedrijven rond hun logistiek kunnen worden doorgerekend op hun financiele effecten. Davydenko promoveerde in mei op dit onderzoek aan de Technische Universiteit Delft.

Om het goederenvervoer te accommoderen en negatieve effecten ervan te vermijden is effectief beleid nodig. Om dit te kunnen maken, moet onder meer bekend zijn wat het effect is van keuzes rond logistiek door bedrijven. Igor Davydenko ontdekte dat er weliswaar modellen beschikbaar zijn, maar daarmee was het nog niet mogelijk om analyses te maken van de ruimtelijke spreiding van magazijnen en distributiecentra. Met het Logistieke Keten Model kan dat wel. Dit model is gebaseerd op empirische gegevens over kosten binnen logistieke ketens.'

Ruimtelijke spreiding beïnvloeden

Eén van de concrete en praktische toepassingen van Davydenko’s model betreft het in beeld brengen van de zogenoemde 'logistieke sprawl'. Davydenko stelt dat je in dichtbevolkte gebieden vaak het mechanisme ziet dat logistieke faciliteiten, zoals distributiecentra, zich verspreiden in de ruimte.

Met het Logistieke Keten Model is het nu mogelijk om het effect van de ruimtelijke spreiding van distributiecentra te bepalen door verschillende typen maatregelen door te rekenen op hun ruimtelijke effect. Omdat het model is gekalibreerd aan de hand van empirische data over het vrachtverkeer geeft het plausibele uitkomsten. Dit onderzoek heeft dan ook geleid tot een nieuw instrument voor het analyseren van scenario's op het gebied van locatiekeuzes in de logistiek. Denk daarbij aan de planning van opslagruimten, overslag- en distributiecentra.

Prijsgevoeligheid beter in beeld

Davydenko's studie toont ook aan dat verschillende vormen van vervoer een verschillende prijselasticiteit hebben. Zo zijn de transportstromen tussen productie en distributie van goederen minder gevoelig voor prijssignalen dan de stromen tussen productie en consumptie. Davydenko bevestigt met deze studie de gedachte dat je niet alle transportstromen zomaar op één hoop kunt gooien als je handelsstromen wilt vertalen in transportstromen.

Verder kan het model ook een inschatting maken van de totale transportprijselasticiteit. Volgens de onderzoeker zijn deze schattingen beter dan die van oudere modellen, omdat veranderingen in ruimtelijk-logistieke keuzes van ondernemingen nu meegenomen worden. Voor zover bekend, is dit model het enige model dat ook inzicht geeft in de mate waarin goederenstromen van en naar distributiecentra gevoelig zijn voor veranderingen in de transportprijs.

Klik hier voor Meer informatie

Auteur

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden