ProRail aangesloten op onlineplatform van NDW

maandag 1 juli 2024

Foto: Shutterstock

Maandag 24 juni zetten CEO John Voppen en Frederik Zevenbergen, lid Raad van Toezicht van het NDW en gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, hun handtekeningen. Hiermee is ProRail nu partner in het onlineplatform Meldingen Verstoringen Infrastructuur (Melvin) van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Dit maakt afstemming over werkzaamheden aan weg, water en spoor met infrabeheerders makkelijker. 

Steeds drukker

De vraag naar mobiliteit groeit. Dit betekent dat het aantal werkzaamheden toe gaat nemen, zowel aan het spoor als op de weg. Door marktwerking en maatschappelijke ontwikkelingen neemt daarnaast de complexiteit van de planningen toe. Brede mobiliteitsafstemming tussen de diverse infra- en wegbeheerders is dus belangrijk – en daarin voorziet het Nationaal Dataportaal Wegverkeer.  

Buitendienststellingen delen

ProRail deelt dus de data van buitendienststellingen met het NDW. Deze data worden gevisualiseerd in het systeem Melvin (Meldingen verstoringen infrastructuur). Tot nu toe brachten alleen wegbeheerders, en Rijkswaterstaat als (vaar)wegbeheerder, alle informatie over stremmingen bijeen in dit systeem, zodat er regionaal kon worden afgestemd. Maar nu sluit ook ProRail hierbij aan, en deelt de spoorwegbeheerder via Melvin informatie over geplande werkzaamheden aan het spoor en actuele informatie over stremmingen en omleidingsroutes. Dit is belangrijk voor de afstemming van werkzaamheden in de regio’s – voor de overheden zelf, maar ook voor serviceproviders van reis- en routeplanners. Met elkaar willen we voorkomen dat er parallelle hoofdroutes tegelijkertijd gestremd zijn, en willen we ervoor zorgen dat omleidingsroutes voor auto- en busverkeer beschikbaar zijn en stationspleinen bereikbaar zijn voor busvervangend vervoer bij buitendienststellingen aan het spoor. 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief