Leerzame NVC-College Tour bij NHL over bewonersparticipatie en mobiliteit
vrijdag 18 maart 2016
timer 4 min

Ruim 60 studenten, gemeentelijke verkeerskundigen uit het hele land en geïnteresseerde vakspecialisten woonden op 16 maart de eerste NVC-College Tour in 2016 bij aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, NHL. Een professioneel programma gaf inzicht in de laatste kennis en Friese praktijkervaringen met burgerparticipatie en mobiliteit: het item van de toekomst, met als belangrijke proeftuin mobiliteit op het platteland.

Burgers en verkeer. Dat is een van de onderzoeksgebieden van het NHL-lectoraat persoonlijk leiderschap/innovatiekracht. Lector Jelle Dijkstra: ‘Wij hebben monomane systemen en regels gecreëerd in de openbare ruimte, maar mensen reageren heel verschillend op dezelfde context. Bovendien dateren veel regels uit een tijd dat de context nog overzichtelijk was. Burgers kenden de mensen in hun omgeving en de regels die er golden.

Tegenwoordig komt de burger overal in aanraking met nieuwe mensen en nieuwe situaties.’ Dat vraagt van mensen dat ze hun denkvermogen moeten inzetten, snel moeten schakelen en vooral: snel de juiste beslissingen moeten nemen. ‘Ook in het verkeer’, benadrukt Dijkstra. ‘Hoe dat werkt, daar weten we nog heel weinig van, maar onderzoeken dat actief. Zo bestuderen we bijvoorbeeld de processen van mensen die samen uit een escaperoom moeten komen. Die situaties doen bij uitstek een beroep op schakelen en beslissingen nemen voor jezelf en het collectief.’

Burgerparticipatie in de Marne
Niet voor niets blonk de gemeente de Marne (21 kernen in noordwest Groningen) uit in het aantal activiteiten tijdens de jaarlijkse NLdoetdagen (1 minder dan de hele stad Groningen). Burgers in De Marne hebben ervaring met participatie, ook in het verkeer. Wethouder Mariette de Visser: ‘We moeten samen een stapje hoger komen op de participatieladder, die start bij ‘informeren’, en gaat via ‘raadplegen’, ‘adviseren’ en ‘coproductie’, ten slotte tot ‘meebeslissen’. Voor ons als gemeente betekent dit dat onze rol verandert van autoritaire stijl naar een facilitaire stijl.

Onderzoek naar plattelandsmobiliteit
Peggy Limburg van Senza Communicatie doet verslag van een afstudeeronderzoek door NHL-student Michiel Evers bij haar bureau naar de mogelijkheden van de inzet van burgers bij het oplossen van verkeersproblemen in hun woon- en leefomgeving. Uit dit onderzoek en uit de ervaringen binnen het project Veilig door De Marne zijn positieve lessen te leren: zo blijkt de locatie van bewonersbijeenkomsten een groot effect op de uitkomst van een avond. Een bijeenkomst in de raadszaal bleek bijvoorbeeld veel minder positief dan in een bruin café. ‘En zorg voor goed eten en drinken. Ook blijkt de inzet van burgers soms boven verwachting. Zo kwam een buschauffeur met een interessant voorstel om het efficiënt te herzien, en blijkt een bewoner/goochelaar een prima verbindend gespreksleider te zijn. Burgers in De Marne organiseerden op een straattheaterachtige manier zelf activiteiten om verkeersveiligheid te verbeteren.

Mobiliteitsvraag
Rik Timmer van Grontmij en NHL-student Pascal Hettinga onderzochten de mobiliteitsvraag in De Marne nu en in de nabije toekomst. Uit dit onderzoek blijkt dat de mobiliteitsvraag in de toekomst bijzondere aandacht vergt. Met name voor mobiliteitsoplossingen op maat vanwege een exponentieel toenemende vergrijzing.


De zelfsturende burger
Sipke van der Meulen, van de provincie Fryslan, komt met een geruststellend betoog. Onderzoek in opdracht van de provincie en uitgevoerd door Partoer wijst uit dat er provinciebreed al 105 alternatieve vervoers- en mobiliteitsinitiatieven zijn ontwikkeld. Om een paar voorbeelden te noemen: drie dorpen schaffen 1 schoolbus aan en gaat er een heuse WePod rijden in Ooststellingwerf. ‘We moeten als overheid burgerparticipatie niet gaan organiseren’, benadrukt Van der Meulen. ‘De opstartfase van burgerinitiatieven is verboden voor de overheid.’

Cursus burgerparticipatie
Naast de presentaties, organiseerden Jaap Koen Bijma van Dorpswurk, NHL-docent Sjoerd Nota en Margot Blaauw van VVN een ‘cursus burgerparticipatie voor professionals’ in een Lagerhuissetting, als variant op de door hen ontwikkelde cursus voor bewoners. Tijdens deze cursus leren burgers hoe zij zichzelf succesvol kunnen organiseren rond het thema verkeersveiligheid.

De schoonheid van burgerparticipatie
Wat burgers in samenwerking met gemeentelijke ambtenaren en ontwerpers tot stand kunnen brengen, toonde Arnold Bosma, adviseur ruimtelijke ordening bij de gemeente Opsterland. In diverse dorpen zijn met burgerparticipatie pareltjes van shared-spacesituaties ontworpen. ‘We zien een kanteling’, zegt Bosma, ‘bewoners nemen steeds meer het ontwerp over’. Als voorbeeld noemt Bosma een brugleuning over een duiker. Dit suggereert een brugovergang. Een verkeerskundig ontwerper verzint dit niet, maar het verfraait het dorpsbeeld.’

Vervolg
De NVC-Collegetour bezoekt hbo-onderwijsinstellingen en zoekt de relatie tussen onderwijs en praktijk. De bijeenkomst in Leeuwarden wordt nog een keer herhaald. U kunt uw interesse hiervoor kenbaar maken via een mail aan Remko.Hekkers@crow.nl. Zie meer informatie en alle presentaties op www.nationaalverkeerskundecongres.nl/collegetour

 

 

  

 
Auteur: Redactie

Jaap Koen Bijma van Dorpswurk, NHL-docent Sjoerd Nota (rechts op de foto) en Margot Blaauw van VVN organiseerden een ‘cursus burgerparticipatie voor professionals’ in een Lagerhuissetting, als variant op de door hen ontwikkelde cursus voor bewoners...

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden