Literatuurtip: Herziene norm voor parkeergarages NEN 2443

vrijdag 27 december 2019
timer 3 min
NEN 2443 ‘Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages’ is herzien. Deze norm beschrijft eisen die gesteld worden aan parkeerterreinen, stallinggarages, niet openbare parkeergarages en openbare parkeergarages (parkeervoorzieningen).

Na publicatie van het normontwerp in 2011 zijn door belanghebbende partijen veel commentaren ingestuurd. Deze zijn nu verwerkt in de definitieve norm.

Toetsingskader
NEN 2443 is bedoeld als toetsingskader voor de vele betrokkenen, het is geen programma van eisen. De norm geeft de minimale eisen aan en gaat niet over het kwaliteitsniveau van de parkeervoorziening. Deze norm is bedoeld voor de verschillende betrokkenen bij het ontwikkelen en realiseren van parkeervoorzieningen. Bijvoorbeeld: gemeente, provincie, projectontwikkelaar, architect, ontwerper, opdrachtgever, beheerder, belegger, voorschrijvende en controlerende instantie.

Wijzigingen
De herziene norm wijkt op een aantal aspecten af van de versie uit 2000:
- Wegbreedte
In de herziene versie is voor de breedte van rijbanen, parkeerwegen en hellingbanen, zowel recht als gebogen, aansluiting gezocht bij de richtlijnen die voor wegen binnen de bebouwde kom gelden. Ook nieuw is dat bij langere rijbanen niet meer voor extra breedte wordt gekozen, om te hard rijden te voorkomen. Een ander uitgangspunt bij het bepalen van wegbreedtes is dat - als dat op basis van het type garage nodig is - ook in bochten voldoende ruimte beschikbaar moet zijn voor tegemoetkomende auto's.
Bochten In de huidige norm zijn eisen opgenomen voor een groter aantal maten voor de binnenstraal en buitenstraal voor zowel eenrichtings- als tweerichtingsverkeer. Tevens is aangegeven welke speling nodig is in bochten.
- Afmetingen parkeervakken en plaatsing kolommen
Omdat het ontwerpvoertuig breder is geworden moet ook het parkeervak breder worden. Enerzijds omdat de vakbreedte van belang is bij het in- en uitrijden van een parkeervak en anderzijds omdat de vakbreedte het in- en uitstapgemak bepaalt. Bij voorkeur worden helemaal geen kolommen tussen parkeervakken geplaatst, maar dat is lang niet altijd mogelijk. Als er wel kolommen moeten worden geplaatst, wordt dat duidelijker aangegeven.
- Hellingen In de nieuwe norm worden slechts maximale hellingspercentages voor de drie typen garages opgenomen, omdat de aanbevolen hellingspercentages in de praktijk vaak voor verwarring zorgden. Voor hellingen steiler dan 14% blijft een overgangshelling noodzakelijk, waarbij de eisen voor de afmetingen van deze overgangshellingen nu zijn opgenomen. Bij toepassing van twee of meer hellingen achter elkaar moeten deze van elkaar zijn gescheiden door een horizontaal vlak. In de herziene versie zijn minimale lengtes voor dit horizontale vlak opgenomen. Ook zijn eisen opgenomen voor de maximale hellingspercentages voor zeer korte hellingen.

Bestellen
NEN 2443 te bestellen via www.nen.nl/nen2443

 
Auteur: Joske van Lith

Er is een herziene versie verschenen van NEN 2443 ‘Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages’.

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden