Meer ruimte voor landbouwverkeer op N-wegen in Zuid-Holland

donderdag 4 juli 2024

Landbouwverkeer mag binnenkort op zeven nieuwe trajecten in Zuid-Holland de provinciale wegen gebruiken. Vanwege nieuwe landelijke regelgeving heeft de provincie Zuid-Holland geanalyseerd of extra provinciale wegen geschikt zijn voor landbouwverkeer, gelet op verkeersveiligheid en doorstroming.

Landbouwverkeer is toegestaan op alle provinciale parallelwegen en een deel van de hoofdrijbanen. Op de vaak smallere parallelwegen kan de omvang van landbouwvoertuigen een risico vormen voor de verkeersveiligheid. De lagere maximumsnelheid van landbouwverkeer heeft dan weer een negatieve invloed op de doorstroming en veiligheid op de hoofdrijbanen. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland zorgvuldig bepaald op welke delen van de 530 kilometer aan provinciale wegen landbouwverkeer toegelaten kan worden.

Keuzes maken

Om een goede keuze te maken welke provinciale wegen opengesteld kunnen worden, zijn diverse belangrijke zaken in kaart gebracht. Bijvoorbeeld: hoe breed de weg is, hoeveel verkeer er rijdt en of er een parallelweg is. De uitkomsten van dit onderzoek zijn besproken met partijen zoals de ANWB, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, OV-bedrijven, gemeenten en de politie. Ook landbouw-brancheorganisaties Cumela en LTO waren hierbij aanwezig.

“Als provincie zijn we verantwoordelijk voor onze wegen en de veiligheid is van het grootste belang”, zegt gedeputeerde Frederik Zevenbergen (verkeer en vervoer). “Daarom hebben we zorgvuldig onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van landbouwverkeer op de hoofdrijbaan en hebben we vele partijen gesproken.”

Open blijft open, zeven nieuwe trajecten worden opengesteld

De uitkomst van dit onderzoek en de gesprekken is dat alle provinciale parallelwegen open blijven. Ook alle hoofdrijbanen die nu al open zijn voor landbouwverkeer, ongeveer de helft van het provinciale wegennet, blijven open. Daarnaast bleek op de volgende zeven nieuwe trajecten, samen ongeveer 20km lang, de hoofdrijbaan geschikt te zijn om open te stellen voor landbouwverkeer:

  • N231 tussen de kruising met de Dorpsstraat in Aarlanderveen en de kruising met de Kennedylaan in Nieuwkoop
  • N231 tussen de kruising met de Industrieweg in Nieuwkoop en de kruising met de Schilkerweg bij Nieuwveen
  • N231 tussen de kruising met de Schilkerweg bij Nieuwveen en de kruising met de Achterweg / Oude Spoorbaan bij Vrouwenakker
  • N441 tussen de kruising met de Van Bronckhorstlaan in Wassenaar en de aansluiting van de parallelweg nabij Hotel Wassenaar
  • N445 tussen de kruising met de N446 in Leiderdorp en de kruising met de Ripselaan bij Nieuwe Wetering
  • N475 tussen de kruising met de Kerkweg / Heemraadsweg in Ouderkerk aan den IJssel en de kruising met de Kerkweg nabij de N210 / De Loet
  • N476 tussen de kruising met de Randweg in Lekkerkerk en de kruising met de N210


Nu het nieuwe beleid is vastgesteld, maakt de provincie nog dit jaar voor elk traject een verkeersbesluit. Daarna worden de verkeersborden aangepast en is vanaf dat moment landbouwverkeer op de hoofdrijbaan toegestaan.
 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief