Ministerraad akkoord met eerste uitwerking 'rekeningrijden'

dinsdag 5 juli 2022

Vanaf 2030 betalen autobezitters niet meer voor autobezit, maar voor autogebruik. Het kabinet wil de huidige motorrijtuigenbelasting hervormen naar een kilometerafhankelijke belasting voor personen- en bestelauto’s. De ministerraad heeft ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een brief met de eerste uitwerking van deze plannen uit het Coalitieakkoord.

Bron: Rijksoverheid

In het nieuwe systeem betalen automobilisten voor het daadwerkelijk gebruik van de weg en niet langer een vast bedrag voor het bezit van een auto. Waar en wanneer deze kilometers gereden zijn, maakt niet uit. Met de huidige motorrijtuigenbelasting (mrb) wordt per auto een vast bedrag per jaar betaald. Een automobilist die weinig kilometers rijdt, betaalt nu net zoveel mrb als een automobilist die veel rijdt. Door het huidige systeem om te vormen van een belasting op bezit naar een belasting op gebruik, worden de lasten van automobiliteit evenwichtiger en rechtvaardiger verdeeld. De totale lasten blijven gelijk. Automobilisten die weinig rijden, gaan minder betalen dan automobilisten die veel rijden. Het systeem van betalen naar gebruik levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan de twee doelstellingen die in het Coalitieakkoord zijn opgenomen: het op peil houden van de belastingkomsten en CO2-reductie in de mobiliteit.

Eerlijker

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat: “In het dagelijks leven betaal je voor wat je gebruikt; bijvoorbeeld je boodschappen en je kleding. Automobilisten betalen straks niet meer voor het bezit van een auto, maar voor het gebruik ervan. Dit systeem is eerlijker, want de lasten worden verdeeld naar gebruik. Automobilisten die weinig rijden, betalen minder dan automobilisten die veel rijden. Zij belasten het wegennet en de omgeving minder dan automobilisten die meer kilometers maken.”

Toltrajecten vervallen

In het Coalitieakkoord is afgesproken dat gelijktijdig met de hervorming van de mrb de dan nog bestaande toltrajecten komen te vervallen. Momenteel wordt tijdelijke tolheffing voorbereid op twee nog te realiseren trajecten: de Blankenburgverbinding en de ViA15. Het kabinet brengt op dit moment de gevolgen van het vervallen van tol op deze trajecten in kaart. Ook voor de Westerscheldetunnel en in de Kiltunnel, beiden in beheer van medeoverheden, wordt nu tol geheven.

Bron: Shutterstock

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Het wordt technisch steeds eenvoudiger om een gedifferentieerde heffing naar tijd en plaats te realiseren. Daarmee zou de overheid een sturingsmiddel hebben om gericht te sturen om automobilisten te laten kiezen voor een rustiger tijdstip of een nader vervoermiddel. Een van de argumenten om dat niet te doen waren altijd de noodzakelijke infrastructuur als tolpoortjes etc die een hoge investering en handlingskosten verzoorzaken. Via een digitale heffing obv GPS en tijd is dat helemaal niet meer nodig. Privacy issues zijn ook prima oplosbaar. Door nu te gaan voor een vlak kilometer tarief laat je deze kans liggen.

Ik vind het onverteerbaar dat onze buitenlandse kilometers ook door Nederland naar binnen gehaald worden. Tenslotte hebben veel landen ook al een soort tolsysteem, en worden wij dan in principe dubbel belast.

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.