Mobiliteit in het hoofdlijnenakkoord

donderdag 16 mei 2024

De beoogde coalitiepartners VVD, PVV, NSC en BBB lijken tot een akkoord te zijn gekomen en hebben na een half jaar van overleg en vergaderen het 'regeerakkoord op hoofdlijnen' gepresenteerd. Welke plannen hebben de vier partijen voor de mobiliteit in Nederland?

'Voor woningbouw, infrastructuur en de bereikbaarheid staat de gebiedsgerichte benadering voorop; elke regio telt. Om de bereikbaarheid in heel Nederland, ook op lange termijn, op orde te houden en verder te verbeteren, is actie nodig', melden de partijen in het akkoord. 

Ondehoudsopgave

De partijen zien in dat er een grote onderhoudsopgave ligt. Doel van de partijen is de instandhouding van de 'minimaal benodigde basiskwaliteit van de bestaande weg-, waterweg- en OV-infrastructuur.'

Daarnaast willen de partijen de 17 gepauzeerde projecten oppakken, als er voldoende middelen, personeel en vergunningsruimte beschikbaar is. De Nedersaksenlijn tussen Groningen en Almelo/Enschede en de ov-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer worden expliciet als knelpunt benoemd, net als de bevaarbaarheid van de IJssel. 

Verduurzaming wagenpark

De coalitiepartners willen verduurzaming van het wagenpark blijven stimuleren.Daarbij moet de elektrische rijder 'eerlijk gaan bijdragen', maar hoe dat er uit moet zien wordt niet specifiek benoemd. Wel zijn de plannen voor de motorrijtuigenbelasting op elektrische auto's al bekend. 

Tegelijkertijd willen de partijen 'oog houden' voor de 'fossiele rijders' en de kosten eerlijk verdelen. De subsidies op elektrische voertuigen stoppen allemaal per 2025. Ook kijken de partijen hoe het instellen van zero-emissiezones kan worden uitgesteld, onder andere om uitzonderingen voor bijvoorbeeld ondernemers landelijk te kunnen regelen. De instelling van zero-emissiezones blijft een gemeentelijk besluit

130 op de snelweg

Daar waar het kan, willen de partijen de maximumsnelheid op autosnelwegen verhogen naar de eerder gebruikelijke 130 kilometer per uur. 

Spoorwegen: Lelylijn, internationale treinen en meer

  • De aanleg van de Lelylijn wordt voortgezet, waarbij met de aanleg wordt gestart in Groningen indien dit uitvoeringstechnisch mogelijk is.
  • Internationaal spoorvervoer wordt bevorderd door barrières voor nieuwe toetreders weg te nemen. Er komt een voorstel voor grensoverschrijdend spoorvervoer inclusief de aansluiting van vijf treinstations op internationale hsl-lijnen (bv. Hengelo, Venlo, Heerlen, Groningen en Zwolle).
  • De bereikbaarheid van het landelijk gebied wordt verbeterd door het busvervoer tussen dorpskernen op het platteland te versterken.
  • In overleg met vervoerders en andere overheden worden maatregelen genomen om de veiligheid in het OV te verbeteren, zoals de inzet van meer boa's in de trein of de inzet van bodycams.

Luchtvaart: op orde brengen

De komende jaren moet voor wat betreft de luchtvaart de inzet gericht zijn op het op orde brengen van de rechtsbescherming van omwonenden (geluidhinder), met behoud van de netwerkkwaliteit van Schiphol. Zo is op langere termijn doorgroei mogelijk met stillere en schonere vliegtuigen.

Het akkoord is hier te raadplegen.

 

 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief