Naar een duurzamere bouwlogistiek

vrijdag 6 april 2018
timer 4 min
Ongeveer 50 procent van de bouwomzet heeft plaats in de grote steden. Nu al is 30 procent van het zakelijke verkeer in steden voor de bouwplaats: dagelijks meer dan 200.000 bestelbusjes en 20.000 vrachtwagens.

Dit leidt tot congestie en problemen met luchtkwaliteit, geluid en verkeersveiligheid, en bouwverkeer is een grote uitstoter van CO2 . Het Europese onderzoeksproject CIVIC, waarvan de Hogeschool van Amsterdam  penvoerder is, draagt bij aan de ontwikkeling en toepassing van duurzame, efficiënte en breed gedragen oplossingen voor bouwlogistiek in steden.

CIVIC heeft een drievoudige benadering.  Allereerst kijken we naar het optimaliseren van de logistieke stromen van en naar de bouwplaats. Hiervoor is het van belang om de effecten van slimme bouwlogistieke oplossingen te kwantificeren. Welke verandering in uitstoot, kilometers en kosten brengt een alternatieve manier van werken met zich mee? 

 

Verschillende perspectieven 

Het betrekken van stakeholders bij de evaluatie van alternatieven is het tweede onderdeel van het project. Om het draagvlak van bepaalde oplossingen te toetsen, passen we de methode MAMCA (multi-actor-multi-critiera analyse, www.mamca.be) van Cathy Macharis toe. In een interactieve setting gaan verschillende actoren (denk aan de aannemer, vervoerders, de bouwgroothandel, opdrachtgever en bewoners) alternatieven toetsen op basis van hun eigen criteria.

 

De MAMCA-methode is volledig gedigitaliseerd en erg gebruiksvriendelijk. Voor de ontwikkeling van de MAMCA-methode zijn er verschillende workshops georganiseerd met bedrijven. Eerder dit jaar hebben wij met Heijmans, Deudekom en Cargohopper, UvA en meer dan 60 studenten een MAMCA-workshop uitgevoerd rondom een binnenstedelijke herontwikkelingslocatie. Daarvan is een korte after-movie gemaakt, waaruit het belang en de inzetbaarheid van de MAMCA-methode voor bouwlogistiek blijkt.  

 

Governance 

Het derde onderdeel van CIVIC bestaat uit het ontwikkelen van ondersteunende governance-concepten. CIVIC heeft als doel om de inzichten over logistieke optimalisatie en stakeholderparticipatie een plek te geven in de besluitvorming en aanbesteding van binnenstedelijke bouwwerkzaamheden. Daarnaast proberen wij ook onze kennis en inzichten toe te passen van de proeftuinen uit het 4C Bouwlogistiek-project (gefinancierd in het kader van TKI Dinalog). 

 

Prikkels en barrières voor innovatie 

De komende tijd staat in het teken van het integreren van alle kennis in een handboek over goede bouwlogistiek voor gemeenten. Dit doen de afdelingen Urban Technology en Urban Management van de HvA in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Centraal hierin staat niet de bouwlogistieke oplossing, zoals de bouwlogistieke hub of bouwcontainers of de inzet van runners. Deze onderwerpen komen aan bod in het onderzoeksproject 4C Bouwlogistiek. Het handboek zal vooral antwoord geven op de vraag wat nu de barrières en drivers zijn voor publieke en private partijen om de bouwlogistiek te innoveren.

 

De CIVIC-onderzoekers kijken zowel naar harde als zachte factoren. Welke prikkels of instrumenten zijn nodig om bouwprocessen anders aan te pakken en bijvoorbeeld niet elke bouwlocatie apart te bevoorraden. CIVIC betrekt daarbij lessen uit verschillende experimenten in Nederland en daarbuiten, zoals de ontwikkeling van Seestadt Aspern (Wenen). Hier is sprake van een totaalaanpak met andere samenwerkings- en financieringsvormen, waar veel van te leren valt. 

 

Het consortium van CIVIC 

CIVIC is een samenwerkingsverband van AIT Austrian Institute of Technology, Hogeschool van Amsterdam (NL), BERNARD Engineers, Chalmers University of Technology, CommuniThings, Deudekom (NL), Lindholmen Science Park, Linköping University, The Swedish Transport Administration en de Vrije Universiteit Brussel. Meer informatie over CIVIC op: www.civic-project.eu

 

SURF

In het onderzoeksprogramma Smart Regions of the Future werken consortia van onderzoekers en praktijkpartijen samen aan vraagstukken rond ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. SURF valt onder het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden van NWO, het Rijk, Platform31 en Regieorgaan SIA. Onderdeel van SURF zijn dertien projecten die gefinancierd zijn in het kader van 'ERA-NET COFUND Smart Cities and Communities’, een Europees programma waarin Nederland participeert. CIVIC is één van deze dertien projecten. 

 
Auteur: Michael Berden, Hogeschool van Amsterdam

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden