Nieuw: basiskenmerken voor uniformering kruispunten en rotondes

woensdag 11 november 2015
timer 2 min
De weggebruiker moet in de toekomst beter weten wat hij kan verachten als hij een rotonde of kruispunt nadert. Er moet meer uniformiteit in de ontwerpen komen. Daartoe heeft het CROW samen met andere partijen in opdracht van Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de publicatie ‘Basiskenmerken kruispunten en rotondes’ geschreven. Deze publicatie is op 11 november door de minister in ontvangst genomen.  

Nederland heeft ruim 3000 rotondes, die nu nog vaak heel verschillend zijn vormgegeven. Dankzij deze basiskenmerken herkent de weggebruiker straks beter welke rotonde of kruispunt hij nadert, wat hij hier kan verwachten en welk gedrag er van de weggebruiker wordt verwacht. Ik verwacht dat dit hulpmiddel voor de wegontwerper bijdraagt aan een verkeersveiliger Nederland, aldus minister Schulz.

Beleidsimpuls

CROW is in 2011 op verzoek van het toenmalige Nationaal Mobiliteit Beraad gestart met een werkgroep bestaande uit wegbeheerders, SWOV en TNO om basiskenmerken voor het ontwerp van wegen op te stellen ter bevordering van de verkeersveiligheid op wegen. Vervolgens is in 2013 gestart met de basiskenmerken voor kruispunten en rotondes. Hiermee wordt vervolg gegeven aan maatregel 12 van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid en aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020.

Veiliger wegennet
Nu beide publicaties klaar zijn, is het mogelijk geworden om het plan voor een nieuwe weg, een rotonde of kruispunt eenduidiger te maken zodat die beter herkenbaar is voor de weggebruiker. Het betekent dat een nieuwe basis wordt gelegd voor aangepast (of passend) rijgedrag en daarmee voor een veiliger wegennet binnen en buiten de bebouwde kom.

Voor de drie typen wegen in Nederland (erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen en regionale stroomwegen) is voor de situatie binnen en  buiten de bebouwde kom aangegeven hoe een kruispunt er minimaal uit moet zien en welke kenmerken dit kruispunt moet hebben. Beschreven worden kruispunten zonder voorrangssituatie, kruispunten met voorrang, turborotondes en kruispunten met verkeersregelinstallaties.

Werkgroep
In de werkgroep hebben Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, een waterschap, SWOV, TNO, het adviesbureau RoyalHaskoningDHV en CROW samengewerkt aan de publicatie. Daarnaast zijn de koepelorganisaties (Interprovinciaal Overleg, Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen) betrokken.

Geplaatst door

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden