Nieuw Lectoraat mobiliteitsmanagement: LeMoMa
vrijdag 11 december 2015
timer 4 min

Op 10 december vond de feestelijke en officiële start plaats van het nieuwe Lectoraat mobiliteitsmanagement, ofwel: LeMoMa, tijdens de decemberbijeenkomst van Meaningful Meetings aan de NHTV in Breda. De nieuwe lector is Ineke Spapé, docent NHTV en eerder lector Ruimte en Mobiliteit. Spapé is tevens directeur van onderzoeksbureau SOAB. Een gesprek met de lector over taakstellingen, ambities en doelen.

De bijeenkomst op 10 december stond in het teken van ‘Komt dat zien, komt dat zien.’ Deze kreet refereert aan het circus. En een circus was de startbijeenkomst letterlijk, met circusacts, maar ook met interessante projecten en presentaties van ‘spreekstalmeesters’ uit de mobiliteitsmanagementpraktijk. Spapé verkondigde haar ‘spannende programma’ aan een breed publiek in een tot circuspiste omgetoverd NHTV-gebouw.

‘We hebben nogal wat op ons programma staan’, popelt Spapé. ‘Tot en met 2017 gaan we bestaande kennis op het gebied van mobiliteitsmanagement verzamelen, selecteren, rubriceren en vervolgens op een heldere manier centraal ontsluiten. Vraaggestuurd natuurlijk. Een nieuw kennisportal mobiliteitsmanagement moet het resultaat zijn. Daarnaast zetten we in op structureel (studenten)onderzoek en gaan we werken aan een vernieuwende visie op mobiliteitsmanagement.’ Het nieuwe lectoraat start in het kader van het programma Beter Benutten. Het onderzoeksresultaat: de kennisportal, versterkt de ambities en doelen van het programma.

NHTV campus als goed voorbeeld mobiliteitsmanagement
Spapé: ‘Mobiliteitsmanagement is ook in het onderwijsprogramma verankerd, onder meer in een Minor Mobiliteitsmanagement. We leren onze studenten niet alleen de theorie, maar vertalen met de studenten de kennis naar onze nieuwe campus.’ De studenten gaan praktisch aan de slag in een Living Lab dichtbij huis: de NHTV hergroepeert namelijk al haar dependances aan de Mgr. Hopmanstraat in Breda en bouwt deze locatie uit tot onderwijscampus. Daartoe is onder meer een oud klooster aan de Hopmanstraat aangekocht. Spapé: ‘We willen natuurlijk als kennisinstituut het goede voorbeeld geven hoe mobiliteitsmanagement kan bijdragen aan een groenere en aantrekkelijkere campus. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met autoparkeren. Cruciaal, want dat kost ruimte, die met mobiliteitsmanagement juist op een aantrekkelijker manier ingevuld kan worden. Een van de Lectoraattaken is een concrete invulling van het Mobiliteitsmanagementsplan voor deze campus, een actieplan gestoeld op een vernieuwende kijk. Met een heldere visie, innovatieve concepten, een Living Lab, en een belangrijke plek voor ondernemende studenten en een duidelijke meerwaarde voor buurtbewoners. Dat zijn we aan onze stand als kennisinstituut verplicht.’

Andere kijk: Synchro Mobility
Hoofdact op de ‘circusmiddag’, was de presentatie van een andere visie op mobiliteitsmanagement: Synchro Mobility. Spapé: Verschillende modaliteiten opereren op dit moment los van elkaar. Er is nauwelijks samenhang tussen de verschillende vormen van transport. We denken wel na over ketenvervoer, maar dat bestaat uit het aan elkaar schakelen van modaliteiten vanuit de aanbodkant en niet vanuit de vraagzijde. De mobilist denkt niet in modaliteiten, maar aan handig te koppelen motiefreeksen. We hebben in toenemende mate kennis van allerlei individuele modaliteitskeuzes en denken de samenhang tussen personenmodaliteiten doorgrond te hebben, maar meer efficiency en kennis van persoonlijke overwegingen achter de mobiliteitskeuzes is nodig. Dat biedt een betere basis om mobiliteit meer in samenhang aan te bieden. Daarbij kunnen we leren van logistieke concepten als synchromodaliteit, waarbij sprake is van de integratie van ketens en modaliteiten, georganiseerd en begeleid door een regisseur. Het logistieke synchromodaal vervoer staat nog in de kinderschoenen, maar het concept is kansrijk, ook voor mobiliteitsmanagement.’ Om dit concept succesvol te maken, moeten er nog flink wat stappen gezet worden, erkent Spapé: ’Het Lectoraat ziet dit als een inhoudelijke uitdaging.’

Op de Academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit van NHTV in Breda bevatte het ‘circusprogramma verder een paneldiscussie over de vraag: ‘Hoezo mobiliteitsmanagement?’. Onder leiding van NHTV-academiedirecteur Leo Kemps spraken en discussieerden Jan-Bert Dijkstra, programmadirecteur Beter Benutten van het ministerie van IenM, Boaz Adank, wethouder van de gemeente Breda en lector Ineke Spapé. Hierna passeerden succesvolle voorbeelden uit Beter Benutten de revue, evenals NHTV’s Fietssimulator, het beïnvloeden van studentenmobiliteit, ondernemen in mobiliteit en een workshop Synchro Mobility. Spapé ten slotte: ‘LeMoMa? Blijft dat zien en denk mee!’

 
Auteur: Else Adriaans

Ineke Spapé, lector mobiliteitsmanagement, docent NHTV, directeur SOAB

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden