Nieuws uit het hbo-onderwijs VK3/2017

vrijdag 2 juni 2017
timer 6 min

Op Windesheim Flevoland ontwerpen eerstejaars met AutoCad hun eerste kruispuntoplossingen voor Purmerend, brengen vierdejaarsstudenten aan de NHTV mogelijkheden voor sociale interactie in ‘eindeloze suburbs’ onder de aandacht in Canada en schrikken geblinddoekte eerstejaars van Windesheim Zwolle van bellen die plotseling gaan rinkelen. De verkeerskunde-opleiding in Vlaanderen bestaat 30 jaar, de NOVI Verkeersacademie wijst op ‘de markt’ van zij-instromers nu de economie aantrekt en NHL gaat fuseren en samenwerken.

Windesheim Flevoland: Steile leercurve voor Autocad

Pau Tjioe Kho: "Onze eerstejaarsstudenten krijgen de beginselen van het technisch ontwerpprogramma AutoCAD in hun tweede periode. Dit programma wordt in Nederland veel door verkeersontwerpers gebruikt en geldt nog steeds als de standaard. De huidige versies zijn gebruiksvriendelijker geworden, maar nemen niet weg dat de steile leercurve aan het begin is gebleven. Als studenten eenmaal het programma onder de knie hebben, komt de uitdaging in periode drie om dit toe te passen in een verkeerskundig ontwerp.

Voor deze vervolgstap fungeerde Edward van Schooten van de gemeente Purmerend als opdrachtgever voor een analyse en verkeersontwerp voor drie Purmerendse kruispuntcases. Beeldvorming van de huidige situatie, zoeken naar goede oplossingsvoorbeelden en gebruik van CROW-richtlijnen, waren essentiële onderdelen in het schets- en ontwerpproces. Voor de opdrachtgever was het bijzonder om te zien dat voor een probleem verschillende creatieve oplossingen blijken te bestaan en voor studenten was het een mooie eerste ontwerpervaring met een externe opdrachtgever."


NHTV: Vierdejaars studenten brengen sociale interactie voor ‘eindeloze’ Canadese suburbs 
 
Paul van de Coevering: ‘In de internationale minor ‘retrofitting sprawled cities’ werken vierdejaarsstudenten van de opleidingen Stedenbouw, Mobiliteit en Planologie in interdisciplinaire groepen aan een uitdagende stedelijke opgave in Noord-Amerika. Uitdagend, omdat ze sterk verschillen van de opgaven in Nederland. Zo is er sprake van ‘urban sprawl’: eindeloze suburbs. Hierdoor ontstaan onder meer een hoge autoafhankelijkheid, gebrek aan sociale interactie, ruimtelijke kwaliteit en kleinschalige voorzieningen. Supermarkten en andere voorzieningen bevinden zich vaak op grote afstand en voorzieningen voor lopen en fietsen zijn vaak ook onder de maat. Dit leidt, naast bereikbaarheidsproblemen, tot een gebrek aan beweging en een ongezond leefklimaat.

Het is aan onze studenten om vanuit hun Nederlandse perceptie plannen te maken voor deze sociale problemen. Op uitnodiging van de Calgary Municipal Land Corporation, Active Neighbourhoods en Safer Calgary, zijn vier studenten het afgelopen voorjaar afgereisd naar Calgary om hun plannen te presenteren. Na tien minuten aan presentaties ontstond een uitgebreide discussie over de mogelijkheden om de, soms controversiële, plannen uit te voeren. Toch bleek er meer draagvlak dan verwacht. Dit kwam mede door de plannen en sfeerimpressies van de studenten, die deze ingrepen en de voordelen hiervan tastbaar maakten voor de deelnemers. Ondertussen hebben meer steden in Noord-Amerika interesse getoond in deze aanpak. In de komende jaren gaan we daarom door met deze succesformule."

Windesheim Zwolle: Met je blindengeleidestok oversteken en schrikken als de bellen opeens gaan rinkelen

Janet van der Hoeven: "Onze eerstejaars RO-Mobiliteit hebben ervaren hoe het is om je als blinde of slechtziende te verplaatsen in de openbare ruimte en daarbij van het openbaar vervoer gebruik te maken. Met mobiliteitstrainers van expertisecentrum Koninklijke Visio hebben ze ‘geblinddoekt’ en met behulp van een blindegeleidestok geprobeerd zich van en naar het station in Hoogeveen te verplaatsen. Een zeer indrukwekkende ochtend! Zeker als je op de spoorwegovergang staat en zoekend met de blindegeleidestok je weg probeert te vinden en de fietsbellen gaan opeens rinkelen! Reden voor dit ervaringsmoment was de opdracht van Knipscheer Railinfra aan onze studenten, om een praktisch toepasbare oplossing te vinden voor de informatievoorziening en -geleiding van blinden en slechtzienden bij het oversteken van een spoorwegovergang. Er zijn ludieke, innovatieve en ook toepasbare oplossingen aangedragen en gepresenteerd. En, de studenten zijn doordrongen van de noodzaak van een toegankelijke openbare ruimte en toegankelijk OV!"

PCVO Limburg, HSV Diepenbeek: 30 jaar verkeerskunde-opleiding in Vlaanderen

Joris Willems: "Afgelopen najaar vierde het PCVO Limburg het 30-jarige bestaan van haar opleiding Verkeerskunde (HSV) in Diepenbeek. Bij de start in 1987 was het de eerste officieel erkende opleiding in Vlaanderen waarbij een diploma tot verkeerskundige werd afgeleverd. De viering startte met een open lesdag van Peter d'Hondt, politierechter in Dendermonde. Kern van zijn betoog was dat we verkeersovertredingen, verkeersongevallen en alle tragedie die daarvan het gevolg is, nog te veel als normaal en als ‘collateral damage’ beschouwen. Onbegrijpelijk voor een welvarend land. Vervolgens werden twee van de ‘founding fathers’ van de opleiding, Willy Miermans en Cor Dierckx, in de bloemen gezet. Zij hebben in belangrijke mate bijgedragen tot wat verkeerskunde in Vlaanderen nu is geworden: een gekende discipline en een interessant en uitdagend vakgebied."

NOVI Verkeersacademie: ‘Help, waar vind ik een verkeerskundige?’

Bo Boormans: "Na jaren waarin er eerder te veel dan te weinig verkeerskundigen waren, is de markt het afgelopen jaar fors aangetrokken. Leuk voor de werknemer, maar waar haalt de werkgever gekwalificeerd personeel vandaan? In toenemende mate ontvangen wij verzoeken of wij ‘nog mensen hebben die zijn opgeleid tot verkeerskundig ontwerper’, of ze ‘zoeken een (relatief) jong en slim persoon die het praktische wegbeheer moet gaan oppakken en allerlei verkeerskundige taken moet gaan doen’. Wij begrijpen de vraag en de urgentie, maar onze studenten hebben meestal al een volledige baan, waarvan de werkgever veelal de opleiding betaalt. En wij hebben het beleid om onder deze groep niet te werven, dat vinden wij niet netjes.

Ons advies voor werkgevers is daarom: denk niet alleen aan afgestudeerde verkeerskundigen, maar verruim de zoekcriteria en zoek naar mbo-ers of hbo-ers, die aantoonbaar interesse hebben in het werkveld van Verkeer en Mobiliteit. Uit onze ervaringen blijkt dat afgestudeerden met als achtergrond weg-/waterbouw, civiele techniek, milieukunde, sociale geografie en bijvoorbeeld planologie zeer goed inpasbaar zijn. Voor het hele vakgebied gaat gelden: zoek naar zij-instromers, want verkeerskundigen zijn schaars. Dan kunnen wij werkgevers wél helpen."

NHL: Provincie vraagt drie Friese hbo-opleidingen om onderwijsaanbod voor bijdrage aan Omgevingsvisie

Cor van der Klaauw: "Komend jaar gaat de NHL Hogeschool fuseren met Stenden, de zuster hbo-instelling in Leeuwarden. Voor onze opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling zal de fusie weinig effect hebben, voor zover dat nu valt te overzien. De provincie Fryslân heeft de drie verschillende hbo-opleidingen (van NHL Hogeschool, Stenden en Van Hall Larenstein) gevraagd om met een onderwijsaanbod te komen, waarbij studenten van deze drie opleidingen een inhoudelijke bijdrage leveren aan de dit jaar op te stellen Omgevingsvisie van de provincie Fryslân. Vanaf september wordt gewerkt aan een ‘koersdocument’, waarvan ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit belangrijke onderdelen vormen. Zo combineren wij de beroepspraktijk met het onderwijs. Bovendien is het spannend om een gezamenlijk traject aan te gaan en als overheid en onderwijs van elkaar te leren."

 
Auteur: Redactie

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.