Noord-Holland zet fors in op Smart Mobility

donderdag 15 april 2021

Tot 2030 worden er in de provincie Noord-Holland ruim 200.000 woningen bijgebouwd. Dat veroorzaakt ook druk op wegen en vaarwegen. Zonder maatregelen zou deze nieuwbouw tot een toename van 40% van het verkeer leiden. Noord-Holland investeert daarom bijna 7 miljoen extra in smart mobility-oplossingen.

Veranderende wereld

Gedeputeerde mobiliteit en bereikbaarheid Jeroen Olthof: “De wereld om ons heen verandert continu. Dat heeft ook invloed op de manier waarop we reizen. Nieuwe technologieën in de auto en langs de weg, zoals intelligente verkeerslichten en sensoren om uitstoot en geluid te meten, bieden kansen om beter in te spelen op de groeiende mobiliteitsbehoefte. Door daarbij het aanbod van schone alternatieven en deelsystemen te stimuleren, kunnen we ervoor zorgen dat mobiliteit slimmer, schoner en veiliger wordt, precies wat we als provincie willen.” 

Ook het reisgedrag van gebruikers verandert, mede als gevolg van toenemende aandacht voor klimaat, milieu, gezondheid en duurzaamheid. Dat betekent dat er, nu meer dan ooit, kansen zijn om mobiliteit anders vorm te geven. Met nieuwe technologieën en slimme mobiliteitsconcepten, maakt de provincie reizen aangenamer, biedt ze meer en gezondere mobiliteitskeuzes aan de reizigers aan en zorgt er tegelijkertijd voor dat er minder schade wordt toegebracht aan mens en milieu. 

Focus op Smart Mobility

De Focus Smart Mobility geeft een overzicht van de activiteiten voor de korte termijn van 2021 tot 2025. Daarbij realiseert de provincie wat de afgelopen jaren al geleerd is. Zo worden de komende jaren alle provinciale verkeerslichten ‘intelligent’ gemaakt waardoor weggebruikers een adviessnelheid kunnen krijgen voor groen licht. Nood- en hulpdiensten kunnen automatisch groen krijgen en indien mogelijk kunnen bepaalde groepen zoals openbaar vervoer, vrachtwagens en (groepen) fietsers voorrang krijgen. Ook worden brugopeningen beter afgestemd op basis van de passerende schepen én de hoeveelheid verkeer. En niet alleen brugopeningen, maar alle wegwerkzaamheden, omleidingsroutes en verkeersborden worden digitaal aangeboden aan navigatiesystemen zodat weggebruikers verder kunnen kijken dan hun voorruit. 

Daarnaast wordt het gebruik van schone vervoerwijzen zoals openbaar vervoer, fiets en elektrische (deel)auto’s gestimuleerd. Tot slot wordt onderzocht op welke wijze slimme algoritmes en zelfrijdende voertuigen en andere slimme toepassingen bij kunnen dragen aan de provinciale opgaven zoals bereikbaarheid, wonen, klimaat en economie en leefbaarheid. 

Dominante trends

Wereldwijd zien we vier dominante trends in de ontwikkeling van mobiliteit die ervoor zorgen dat het mobiliteitssysteem verandert. De intrede van deelsystemen, de elektrificatie en automatiseringvan voertuigen en de toenemende digitalisering van de maatschappij zijn belangrijke gamechangers voor ons mobiliteitssysteem. Het gaat hierbij om ingrijpende, complexe veranderingen waar veel actoren bij betrokken zijn. Maar hoewel we vanuit de provincie deze ontwikkelingen niet zelf in de hand hebben, zijn ze wel te beïnvloeden in termen van richting en snelheid. Dat vergt kennis over deze ontwikkelingen en de mogelijke implicaties ervan voor de mobiliteit in Noord-Holland. Én het vergt samenwerking met partijen die leidend zijn in de mobiliteitswereld: andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven. 

Financiering

Voor de volledige realisatie van de Focus is ruim 15 miljoen euro nodig. 4,7 miljoen daarvan is al in 2018 door Provinciale Staten beschikbaar gesteld voor de uitrol van intelligente verkeerslichten. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten in te stemmen met het voorstel voor een investering van 6,8 miljoen euro voor de ontwikkeling van Smart Mobility oplossingen om slim, schoon en veilig te kunnen reizen, nu en in de toekomst. Voor de resterende 4 miljoen wordt gezocht naar externe dekking en/of landelijke en Europese subsidies.

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden