NVC 2019 sessieronde 1: snelfietsroutes, stedelijke toegankelijkheid en deelauto's

dinsdag 15 oktober 2019
timer 4 min

U kunt op 31 oktober tijdens het Nationaal verkeerskundecongres onder andere kiezen uit de volgende sessies: Markering op (snel)fietsroutes, Concept Green Paper Stedelijke Toegankelijkheid en De gewenste route naar een wijk vol deelauto's. De tiende editie van het Nationaal verkeerskundecongres is dit jaar op 31 oktober in Den Haag. Heeft u zich al aangemeld?

Markering op (snel)fietsroutes
Snelfietsroutes staat sinds een aantal jaren in de belangstelling. Sinds kort geldt dit ook voor de markering op (snel)fietsroutes. Markering draagt bij aan veiligheid op het fietspad. De provincie Utrecht heeft in 2018 onderzoek uitgevoerd naar de effecten van markering op snelfietsroutes. Ook in de provincie Noord-Brabant en op de snelfietsroute Groningen-Assen wordt geëxperimenteerd met markering. Hierin ontbreekt echter het overzicht van bestaande kennis en kennisleemten, en mist uniformering.

 

KeuzeWeg en Loendersloot Groep stellen in opdracht van de provincies Utrecht en Noord-Brabant, en in samenwerking met CROW, een Kennisagenda op. Doel van deze Kennisagenda is het in kaart brengen van huidige inzichten en kennisleemtes rond markering op (snelle) fietspaden. De kennisagenda kan leiden tot aanvullend onderzoek dat vanaf 2020 kan worden uitgevoerd n eventueel zou kunnen leiden tot een aanvulling op de richtlijn bebakening en markering.

Deze sessie wordt verzorgd door Eric van Dijk (Provincie Utrecht) en Bas Hendriksen (Gemeente Zeist).

 

Concept Green Paper Stedelijke Toegankelijkheid
De Europese Commissie gebruikt Green Papers om discussies met stakeholders te faciliteren omtrent verschillende onderwerpen op Europees niveau. In 2007 is een Green Paper stedelijke mobiliteit gepresenteerd, waaruit verschillende acties zijn voortgekomen, zoals het stedelijke mobiliteitspakket met geld voor onderzoeken, ondersteuning van netwerkinitiatieven en advies voor regionale en lokale overheden, bijvoorbeeld op het gebied van Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs). Het meest recente iniatief is het European Institute of Innovation and Technology (EIT) Urban Mobility, ter stimulering van technologische innovatie. De Europese instituties erkennen hiermee de huidige stedelijke mobiliteitsproblematiek als relevant voor hun werkzaamheden (subsidiariteit) en zien zichzelf als belangrijke facilitator voor stedelijke uitwisseling. De invloed van Europa op het gebied van mobiliteit zal naar verwachting de komende jaren nog verder toenemen.

 

De hoofdreden hiervoor is dat deze sectorale maatregelen niet de onderliggende oorzaak aanpakken, namelijke de toegenome vraag naar mobiliteit, veroorzaakt door urban sprawl. Urban sprawl manifesteert zich steeds sterker door heel Europa, vind ook in Nederland plaats en kenmerkt zich door de ontwikkeling van functionele gebieden met lage dichtheden aan de randen van steden. Urban sprawl en automobiliteit zijn sterk met elkaar verweven, en in een vicieuze circel versterkt de ene de ander. Om integrale oplossingen te ontwikkelen voor de huidige problematiek moeten de Europese instituties een Europese ruimtelijke mobiliteitsstrategie ontwikkelen, waarbij niet het stimuleren van meer mobiliteit, maar het stimuleren van een betere toegankelijkheid (acccessiblity) centraal staat. In dit concept Green Paper Stedelijke Toegankelijkheid is een eerste schets ontwikkeld van de inhoud van deze ruimtelijke mobiliteitsstrategie.
Deze sessie wordt verzorgd door Erik Ooms

 

De gewenste route naar een wijk vol deelauto's

De komende decennia moeten we in Nederland jaarlijks 85.000 tot 100.000 nieuwe woningen bouwen om aan de vraag te kunnen voldoen. Overheden willen duurzame wijken ontwikkelen waar het prettig is om te leven. Dat betekent minder (zichtbare) auto’s op straat om ruimte te maken voor andere voorzieningen. We geven de stad terug aan de mensen! Door stedenbouwkundig plannen en mobiliteitsoplossingen in samenhang te ontwikkelen, kan leefbaarheid én bereikbaarheid een succes worden.

  

Deelauto’s hebben de potentie om hierin een belangrijke bijdrage te leveren. Door een lager eigen autobezit en -gebruik dragen deelauto’s bij aan een reductie van uitstoot, verkeersbewegingen en andere negatieve effecten van autoverkeer. Gebruikers van deelauto’s maken een bewustere afweging voor het gebruik van de auto en reizen daardoor vaker met OV of fiets. Inwoners hebben echter de neiging om individueel te optimaliseren en te kiezen wat voor henzelf het beste is: een eigen auto, lekker voor de deur en waar je altijd over kan beschikken. Waarom zouden gebruikers überhaupt overstappen op een deelauto en bereiken we dit?
Deze sessie wordt verzorgd door Martijn Derksen (Arcadis), Joost de Jong (Arcadis)

Geplaatst door

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden