NVC sessieronde 2: Deelmobiliteit in Eindhoven, Parkeren en gebiedsontwikkeling en Snorfiets naar de rijbaan

vrijdag 18 oktober 2019
timer 3 min

Op 31 oktober in Den Haag is de tiende editie van het Nationaal verkeerskundecongres. Inspirerende sessies, deskundige sprekers en voldoende netwerkmogelijkheden. U komt toch ook? U kunt onder andere kiezen uit de volgende sessies: Deelmobiliteit Eindhoven, Parkeren en (duurzame) gebiedsontwikkeling en Snorfiets naar de rijbaan.

Agenda Deelmobiliteit Eindhoven

Het delen van vervoermiddelen is een ontwikkeling die sterk in opkomst is. Bij het delen van vervoermiddelen gaat het om een verschuiving van het bezit naar het gebruik. Het delen van auto’s, fietsen en ook andere vervoermiddelen zoals scooters of steps (Light Elektric Vehicle’s) is in opkomst. We zien de meerwaarde van deelmobiliteit, voor gebruikers – zowel bewoners als forenzen en bezoekers – maar ook voor gemeenten. Als gemeente Eindhoven willen we ons voorbereiden op de komst van deelmobiliteit, of liever gezegd: we willen organiseren dat deelmobiliteit een plek krijgt in de stad en bijdraagt aan het behalen van onze doelstellingen. In de Eindhovense Agenda Deelmobiliteit, vastgesteld in april 2019, staat hoe Eindhoven hier invulling aan wil geven, welke rol, strategie en uitgangspunten. Tevens bevat de Agenda Deelmobiliteit de acties die we ondernemen om dit op een goede manier te organiseren.
 
Deze sessie wordt verzorgd door Astrid Zwegers (Gemeente Eindhoven) en Kim Raijmakers (Gemeente Eindhoven)

Parkeren en (duurzame) gebiedsontwikkeling

Er zijn verschillende ontwikkelingen en trends op het gebied van wonen, werken en mobiliteit die invloed hebben op de wijze waarop gebiedsontwikkeling en verstedelijking plaatsvinden. Het verdichten van steden en de transformatie van bedrijventerreinen en kantoren naar nieuwe, gemengde functies vraagt om een integrale aanpak waarin leefbaarheid, bereikbaarheid en andere doelstellingen zoals duurzaamheid, energie en klimaatadaptatie een plek moeten krijgen.
Daarbij blijkt dat keuzes over parkeren een vergaande en effectieve invloed hebben op de haalbaarheid en duurzaamheid van een gebiedsontwikkeling op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit vraagt om een weloverwogen procesinrichting en een heldere visie op de bereikbaarheid en het duurzaamheidsprofiel van de te (her)ontwikkelen locatie. Daarvoor biedt de omgevingsvisie in het kader van de omgevingswet een mooie kans.
Naar aanleiding van de ontwikkelde kennis willen wij graag het gesprek aan met vakgenoten.


Deze sessie wordt verzorgd door Marco van Burgsteden (CROW) en Jeroen Hutten (Universiteit Utrecht)


Snorfiets naar de rijbaan. Een ogenschijnlijk eenvoudige transitie met grote impact, leren van de ervaringen uit Amsterdam en Den Haag

De populariteit van de snorfiets is de laatste jaren enorm gestegen. Samen met het toenemend fietsgebruik leidt dit met name op de smalle fietspaden in de steden tot problemen. Gemeente Amsterdam heeft per 8 april 2019 de snorfiets van het fietspad naar de rijbaan verplaatst. En Goudappel Coffeng verkent in opdracht van de gemeente Den Haag in hoeverre deze maatregel ook in Den Haag een goed idee is. De ogenschijnlijk eenvoudige maatregel leidt in de praktische uitwerking op straat tot verschillende dilemma’s en het onderwerp in brede zin is voer voor flinke discussies, onder meer op (social) media. In deze paper lichten we toe hoe Amsterdam en Den Haag het onderwerp aanpakken, hoe zij de noodzaak van de maatregel onderbouwen en hoe stakeholders (binnen en buiten de gemeente) daarbij worden betrokken. Tot slot benoemen we enkele aanbevelingen voor steden die voor een dergelijk transitievraagstuk staan. 
  
 
Deze sessie wordt verzorgd door Jeroen Loijen (Goudappel Coffeng) en Sietze Faber (Gemeente Amsterdam)

Nationaal verkeerskundecongres

Dit jaar is de tiende editie van het Nationaal verkeerskundecongres, op 30 en 31 oktober in Den Haag. De ideale gelegenheid om kennis op te doen, uw netwerk te onderhouden en op de hoogte te blijven over de ontwikkeling uit uw vakgebied. Lees hier meer.

Geplaatst door

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden