Onderzoek naar groene taxi’s, MaaS en de vraag naar supermarkten

donderdag 25 april 2019
timer 4 min

Recent zijn zeven nieuwe VerDuS SURF Pop Up-onderzoeksprojecten gestart. Drie ervan gaan over elektrische taxitellingen met beeldherkenningscamera’s in Amsterdam, de MaaS-ladder om te meten of MaaS in gemeenten al kan en ruimtelijke patronen rond het nieuwe boodschappen doen. Een korte vooruitblik. 

 

Taxitellingen 
De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt samen met de gemeente Amsterdam geavanceerde beeldherkenningssoftware voor camera’s die worden geplaatst op een aantal taxistandplaatsen en bij snellaadstations. Deze camera’s herkennen of een auto een taxi is, hoeveel mensen aanwezig zijn, hoeveel mensen instappen en hoeveel wachtende taxi’s er zijn bij de snellaadstations. De software in de camera interpreteert de camerabeelden maar slaat de beelden niet op. Zo is privacy geen issue, de camera’s registreren alleen aantallen. Deze tellingen helpen de gemeente om te bepalen of het aantal schone taxi’s in de stad groot genoeg is om aan de vraag naar taxi’s te voldoen bij nog te verschonen taxistandplaatsen. Daarnaast stelt de software vast of het aantal snellaadstations voldoet voor de taxichauffeurs. Het project is een aanvulling op het project U-SMILE waarin de effecten worden geanalyseerd van de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de taxisector schoner te maken. In dit project wordt bestudeerd welke techniek, of combinatie van technieken de beste informatie geeft voor de beantwoording van praktijkvragen. De bijkomende uitdaging is om de algoritmes werkend te krijgen op de minicomputers die zijn ingericht volgens het privacy-by-design-principe, waarbij alleen de uitkomst van de analyse en niet de beelden worden opgeslagen.
Nanda Piersma, Maarten Groen, Jan Dam, Robert van den Hoed, Hogeschool van Amsterdam / Bertold Plugboer, gemeente Amsterdam.

Onderzoeksproject: ‘Taxitellingen met beeldherkenningscamera’s in Amsterdam’


MaaS-meten

Meerdere regio’s en steden zoeken naar manieren om Mobility as a Service verder te ontwikkelen. Hier speelt ‘de MaaS-ladder’ op in. De doelstelling van dit onderzoek naar de toepassing van de MaaS-ladder is om steden en regionale overheden een handvat te geven waarmee ze kunnen meten in hoeverre een stad of regio voorbereid is op MaaS. Deze MaaS-ladder laat zien hoe een stad of regio scoort op verschillende succesfactoren die voor MaaS belangrijk zijn. De totaalscore en de score per succesfactor bieden inzicht in de stand van zaken van een stad of regio en geven daarnaast aan welke ontwikkelingen en beleidsbeslissingen genomen moeten worden voor de implementatie van nieuwe mobiliteitsdiensten. 
Arjen van Weert, Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Onderzoeksproject: ‘De MaaS-ladder – hoe voorbereid is uw stad voor MaaS?’ 
 
Het nieuwe boodschappen doen
Anders dan veel andere landen heeft Nederland een evenwichtige verdeling van supermarkten over dorpen en stadswijken. Maar dit zou kunnen veranderen. Hoewel online supermarktwinkelen nog steeds achterblijft is een doorbraak niet onwaarschijnlijk, en zou een ‘game changer’ kunnen worden met grote ruimtelijke en sociale gevolgen. Een leegloop van winkels in dorpen of stadwijken kan bijvoorbeeld ten koste gaan van de sociale cohesie. Ook neemt de bereikbaarheid voor dagelijkse producten voor veel mensen af, wat zou kunnen leiden tot meer automobiliteit en meer toeleveringsverkeer. Ten slotte leidt de schaalvergroting enerzijds tot leegstand in de bestaande vastgoedsector en anderzijds naar toenemende ruimtevraag voor retail en logistiek aan de stadsranden. Inzicht in dergelijke processen is nodig voor tijdige bijsturing. Tot op heden is er nauwelijks winkelonderzoek dat zich richt op het gedrag van huishoudens in veranderende ruimtelijke constellaties. Daar brengt dit project verandering in.
De onderzoekers zoeken naar ruimtelijke supermarktpatronen die zich mogelijk zullen ontwikkelen en wat de gevolgen zijn voor de vraag naar fysieke supermarkten. Hiertoe ontwikkelen zij een aantal ruimtelijke varianten. Met behulp van een stated-preference experiment en discrete-keuzemodellering toetsen ze in hoeverre mensen online winkelen hebben geadopteerd en hun gevoeligheid voor bereikbaarheid. Ook kijken ze naar de sociale aspecten en de behoefte aan zintuiglijke waarneming van producten die mensen willen kopen. De steekproef wordt gedaan in een of meer Nederlandse regio’s waarin voldoende ruimtelijke variatie zit in de supermarktlocaties. De uitkomsten worden beschreven in een wetenschappelijke publicatie en in een praktijkartikel.
Kees Maat en Rob Konings, TU Delft.

Onderzoeksproject: 'Future spatial patterns of in-store and online grocery shopping: impacts on mobility, social cohesion and real estate'  

In 2019 wordt VerDuS SURF Pop Up voor het laatst georganiseerd. Meer informatie vindt u op surf.verdus.nl.

Geplaatst door

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden