'Parkeerbeleid is een combinatie van zoet en zuur'

dinsdag 19 december 2017
timer 4 min

Parkeren wordt volgens Empaction in de grotere gemeenten steeds meer een sturingsmechanisme. Het is niet langer een doel op zich, maar een middel om andere doelstellingen te behalen zoals het reduceren van CO2-uitstoot. Bij de kleinere gemeenten moet het parkeerbeleid vooral alle doelgroepen zo goed mogelijk bedienen.

Sebastiaan Dommeck is parkeeradviseur bij Empaction, Adviseurs Parkeerstrategie & Marketing. Zijn dagelijkse werk bestaat vooral uit beleidsadvies. “De laatste jaren houd ik me veel bezig met Beter Benutten, het programma waarmee de rijksoverheid de bereikbaarheid van de drukste gebieden wil verbeteren en tegelijkertijd de CO2-uitstoot wil terugdringen. Daarnaast adviseer ik veel over parkeren aan gemeenten.”

In ontwikkeling

Dommeck ziet dat het vakgebied ‘parkeren’ erg in ontwikkeling is. Daarbij maakt hij een onderscheid tussen kleine en middelgrote gemeenten enerzijds en grotere gemeenten, de G32, anderzijds. “De laatste jaren zijn we bij de kleine en middelgrote gemeenten vooral bezig met parkeertarieven in relatie tot de leegstand van winkelgebieden. En met de vraag: hoe kunnen we met parkeerbeleid het vestigingsklimaat voor ondernemers ondersteunen en alle gebruikers, ondernemers maar ook bewoners en bezoekers, het beste faciliteren? In de grotere gemeenten zien we daarentegen de laatste jaren steeds meer dat parkeren als sturingsinstrument wordt gebruikt om een mobiliteitskeuze te maken en om duurzame mobiliteit te stimuleren. Dat laatste is belangrijk vanwege de klimaatdoelstellingen uit het akkoord van Parijs.”

Sturingsmechanisme

Dommeck ziet in de praktijk dat het niet werkt om minder autogebruik te bevorderen door alleen minder parkeerplaatsen aan te bieden. “We moeten het zoet en zuur combineren en dus in ons parkeeradvies ook alternatieve mobiliteitsconcepten aanbieden zoals deelauto’s en OV. En nadenken hoe we bij parkeren kunnen sturen: door vervuilende auto’s slechtere plekken te geven en schonere auto's betere plekken of door met tarieven te variëren. Daarbij wil ik wel gezegd hebben dat gratis parkeren bestaat omdat we betaald parkeren hebben. Daarmee hebben we een belangrijk sturingsinstrument in handen. We kunnen namelijk gratis parkeren ‘vermarkten’ door het weg te geven aan bepaalde doelgroepen en hen daarmee verleiden om te komen of langer te blijven.”

Ondertussen digitaliseert de parkeerwereld in rap tempo. Dommeck ziet daarbij als trend dat steeds meer aansluiting wordt gezocht met Mobility as a Service. “Met een pas of via een platform heb je dan het gemak om met één middel overal te kunnen parkeren. Het zou mooi zijn als de rijksoverheid daarin een centrale faciliterende rol zou kunnen spelen door een systeem aan te bieden waarop gemeenten kunnen aansluiten. Zo voorkom je dat er overal lokale systemen ontstaan. Die rol van de rijksoverheid is des te belangrijker omdat we hebben geconstateerd dat parkeren een belangrijk instrument is om de bereikbaarheid van steden te reguleren.”

Werkgever

Een andere trend die Dommeck ziet is dat werkgevers steeds meer het belang van een goed parkeerbeleid inzien en dat ook invoeren op hun eigen terrein. “Dat heeft enerzijds te maken met gezondheid; veel medewerkers woonachtig binnen 15 kilometer van het bedrijf komen met de auto terwijl de fiets gezonder is. Anderzijds met kostenbesparing. Bedrijven willen uitbreiden maar hebben of krijgen geen ruimte voor extra parkeerplaatsen. Ook in dat geval adviseren we werkgevers een goed alternatief aan te bieden, zoals een fietsplan of OV-kaart.”

Meerwaarde

Dommeck licht de rol van Empaction toe. “Parkeren wordt steeds meer een instrument dat andere beleidsdoelstellingen ondersteunt zoals milieu, CO2-reductie, gezondheid en stedelijke verdichting. Daarom kijken we naar de vraag achter de vraag. En verbinden we intern de thema’s en de afdelingen, van beleid tot realisatie, zodat je draagvlak krijgt. Vervolgens gaan we bij het parkeren uit van doelgroepen, wie je waar wilt laten parkeren.”

P+R Zuid (Mecc Maastricht)

Een goed voorbeeld van het slim inzetten van parkeercapaciteit en het terugdringen van autobewegingen in de stad zijn de P+R-projecten rondom Maastricht. Naast het succesvolle P+R Maastricht Noord is onlangs P+R Maastricht Zuid geopend.

Locatie: een bestaande parkeergarage van het Mecc. Deze parkeergarage werd alleen gebruikt bij evenementen. Dankzij een goede samenwerking tussen vervoerder Arriva, gemeente Maastricht, provincie Limburg en het Mecc zijn nu 200 parkeerplaatsen permanent beschikbaar voor werknemers en bezoekers van de stad. Naast een aantrekkelijke prijspropositie is sterk ingestoken op het promoten van de voorzieningen tijdens evenementen bij werkgevers in en rond Maastricht.

 

Lees het integrale artikel in PDF-versie.

 
Auteur: Peter Bekkering

Sebastiaan Dommeck, parkeeradviseur bij Empaction

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.