Planbureau voor de Leefomgeving voorziet coalitieakkoord van aandachtspunten

woensdag 19 januari 2022

In een reflectie op het coalitieakkoord 2021-2025 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een aantal aandachtspunten opgesteld, zo meldt LVM in haar meest recente nieuwsbrief. De vier coalitiepartijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) hebben ambitieuze toekomstplannen, maar zijn deze plannen wel haalbaar?

In het nieuwe coalitieakkoord worden grote budgetten voorgesteld om actuele vraagstukken op het gebied van: klimaat en energie, stikstof, landbouw en natuur; woningbouw, infrastructuur en ruimtelijke ordening aan te pakken. Bij de aanpak van deze vraagstukken wordt verder gekeken dan de huidige regeerperiode, in het coalitieakkoord worden ambities uitgesproken voor 2030 tot en met 2050.

Nieuwe kijk op mobiliteit

Op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid ziet het PBL een duidelijke verandering. Waar het mobiliteitsbeleid voorheen primair gericht was op het opvangen en begeleiden van de groeiopgaven, drukken leefomgevingsaspecten een steeds grotere stempel op het beleid. Het functioneren van het vervoerssysteem staat niet langer centraal, het gaat steeds vaker over de rol die mobiliteit kan spelen bij het welzijn van mensen.

Mobiliteitsfonds

De nieuwe coalitie wil jaarlijks in heel Nederland 100.000 nieuwe woningen bouwen (Bron: Rijksoverheid). Deze nieuwe woningen moeten goed bereikbaar zijn voor fiets, auto en openbaar vervoer. Voor de ontsluiting van de nieuwe woningen wordt de komende tien jaar 7,5 miljard euro toegevoegd aan het mobiliteitsfonds. Budget uit het mobiliteitsfonds kan uitsluitend worden ingezet voor infrastructuur. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving kan het oormerken van geld belemmerend werken. Het PBL pleit dan ook voor een meer integrale inzet van gelden aan ruimte en infrastructuur.

Geen geld voor geloofwaardige weginrichting

Verkeersveiligheid blijft een belangrijk maatschappelijk thema. Een verlaging van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van 50 km/uur naar 30 km/uur is een effectieve maatregel om de verkeersveiligheid te verbeteren.  Het is voor de naleving van de maximale snelheid van cruciaal belang dat wegen geloofwaardig ingericht zijn. In het coalitieakkoord is geen geld gereserveerd voor het geloofwaardig inrichten van wegen waar de maximumsnelheid moet worden verlaagd. Het PBL vraagt zich dan ook af of de maatregelen zonder overheidsgeld kunnen worden uitgevoerd.  

Betalen naar Gebruik

Opvallende nieuwe binnenkomer in het coalitieakkoord is het Betalen naar Gebruik. In 2030 wordt voor alle personen- en bestelauto’s een systeem geïntroduceerd ter vervanging van de motorrijtuigenbelasting. Het nieuwe heffingssysteem is niet tijd- en plaatsgevonden. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het nog niet vast te stellen wat het toekomstige effect van Betalen naar Gebruik gaat zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zal het nieuwe systeem files en CO2-uitstoot verminderen.

Klik hier voor meer nationale en internationale berichten over verantwoorde mobiliteit, of abonneer op de nieuwsbrief van Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit, zo blijft u altijd op de hoogte van inspirerende publicaties en initiatieven.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.