Platform Ruimte voor Lopen in opstartfase

vrijdag 8 februari 2019
timer 3 min
Eind dit jaar gaat het Platform Ruimte voor Lopen officieel van start. Vorig jaar heeft de regiegroep van het initiatief ‘Ruimte voor Lopen’ een goede basis gelegd voor dit nieuwe Platform. Aan dit landelijk samenwerkingsverband werken het Ministerie van I&W, Wandelnet en Kennisplatform CROW samen om lopen te stimuleren en de omstandigheden voor lopen in de openbare ruimte te verbeteren.

Het besef dat investeren in lopen bijdraagt aan het realiseren van vele beleidsopgaven neemt de laatste jaren toe. Voorbeelden daarvan zijn een enorme verstedelijkingsopgave, een toenemend aantal verplaatsingen via weg en spoor wat leidt tot groeiende verkeersdruk op de steden, maar ook: stijgende zorgkosten, groei van het aantal ouderen, aantasting van de leefomgeving en een veranderend klimaat.

Potentie van lopen
Vanuit het besef dat meer lopen bijdraagt aan de aanpak van die opgaven en uitdagingen en de wetenschap dat de potentie van lopen nog te weinig wordt benut, heeft een regiegroep vorig jaar het initiatief genomen om te komen tot een landelijk samenwerkingsverband onder de naam Platform Ruimte voor Lopen. Zij willen via het platform samen met daartoe gemotiveerde partijen op zoek gaan naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Waar zitten de knelpunten voor voetgangers en wandelaars in de fysieke ruimte?

  • Hoe kunnen, door middel van investeren in lopen, beleidsoverstijgende doelen worden bereikt in het sociale en fysieke domein? (integraal beleid)

  • Hoe zorgen we ervoor dat in ruimtelijke plannen en bijvoorbeeld aanleg en verbetering van verkeersinfrastructuur de kansen voor lopen optimaal worden benut? (werk met werk maken)

  • Hoe creëren we meer ruimte voor onderzoek naar lopen?

  • Hoe stimuleren we mensen om vaker het buitengebied te benutten om te gaan lopen?

Inmiddels participeren ruim vijftien partijen in het platform waaronder diverse overheden en maatschappelijke organisaties op het gebied van verkeer, leefomgeving, gezondheid, sport, milieu, recreatie en landschap.

Agenda en uitvoeringsprogramma
Dit jaar staat in het teken van de opstartfase voor het Platform Ruimte voor Lopen. Dat wil zeggen: het opstellen van een gezamenlijke agenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Hiervoor zijn recent vier themawerkgroepen aan de slag gegaan: Stimuleren lopen, Integraal loopbeleid, Loopinfrastructuur bebouwde omgeving en Loopinfrastructuur buitengebied. Naar verwachting zijn de agenda en het uitvoeringsprogramma tegen de zomer gereed. Eind van het jaar zal het Platform officieel van start gaan. De vier initiatiefnemers voor het Platform zijn: Filip van As, Wim van den Boogaard, Bernard Heijdeman en Emile Oostenbrink.

Volg de ontwikkelingen rond het Platform op: https://wandelnet.nl/dossier-ruimte-voor-lopen

 
Auteur: Redactie

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden